Preloader

Naujienos

Naujasis AM finansavimo modelis

Rugsėjo 13 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko susitikimas su Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) atstovais, kuriame buvo pristatytas ministrės Jurgitos Petrauskienės sukurtos darbo grupės parengtas naujasis aukštųjų mokyklų (AM) finansavimo modelis ir išklausytos studentams atstovaujančių organizacijų reakcijos į siūlomus pokyčius. Naujasis finansavimo modelis orientuotas į aukštojo mokslo rezultatus. Naujuoju finansavimo modeliu siekiama skatinti AM veiklos pažangą ir studijų kokybės gerinimą, o ne siekį išlaikyti kiekvieną studentą dėl jo atsinešamo studijų krepšelio. Aukštosioms mokykloms numatytas bazinis finansavimas, padengiantis būtinąsias studijų išlaidas, bus apskaičiuojamas pagal valstybės finansuojamų studentų skaičių ir studijų kainas. Aukštoji mokykla gaus finansavimą visam studijų ciklui (tai reiškia, kad studentui iškritus ar jį pašalinus dėl nepažangumo, AM liks jo krepšelis likusiai ciklo daliai), kasmet peržiūrint jos studentų nubyrėjimą nuo priėmimo metais su AM pasirašiusių studentų skaičiaus. Siūloma, kad minėtas procentas būtų taikomas atsižvelgiant į studijų sritis, nes matomos labai skirtingos tendencijos, todėl Skaityti plačiau

Įvyko Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

Šiandien (rugsėjo 12 d.) LR Seime vyko pirmasis Rudens sesijos Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi du svarbiausi klausimai. Pirmasis – LR Seimo nutarimas dėl Rudens sesijos darbų programos, antrasis – dėl Seimo Švietimo ir mokslo komiteto darbų programos Rudens sesijos metu. Posėdžio metu Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė minėjo, jog yra papildomų klausimų, kurie nėra įtraukti į Seimo darbotvarkę, tačiau spalio mėnesį turi būti svarstomi komiteto, pavyzdžiui, į spalio mėnesio darbotvarkę turi būti įtrauktas klausimas dėl 2018 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatų. Naujiena – nuo š.m. spalio mėnesio Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiai bus transliuojami tiesiogiai ir juos stebėti galėsite LR Seimo puslapyje. Posėdžio darbotvarkė.

Rugsėjo 8 d. Vilniuje dviračių žygiu bus minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

2017 m. LSS atliktas tyrimas atskleidė, kad 4 iš 5 studentų per paskutinius metus jautė didelį nerimą, 3 iš 4 – stiprų stresą, 63 proc. – ilgai besitęsiančią blogą nuotaiką, 59 proc. jautė nemigą, o beveik pusė (46 proc.) – valgymo sutrikimus. Kad per paskutinius metus patyrė depresiją teigė 30 proc. respondentų. Psichologinė studentų būklė kelia nerimą, o jie patys nėra linkę kreiptis pagalbos. Susidūrę su psichologiniais sunkumais apklaustieji studentai teigė, jog ieškotų informacijos internete, kalbėtų su draugais, mėgintų keisti gyvenimo būdą ar tiesiog nieko nedarytų. Savižudybių prevencijos biuras, Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo Linija, Vaikų Linija, Krizių Įveikimo Centras ir asociacija „Artimiems“ kviečia š. m. rugsėjo 8 dieną 11 val. prie Baltojo tilto dalyvauti Pasaulinės savižudybių prevencijos dienai paminėti skirtame renginyje – dviračių žygyje. Renginio metu dalyviai turės galimybę dalyvauti 10 kilometrų dviračių žygyje, pasikalbėti su emocinės paramos tarnybų savanoriais, sužinoti daugiau apie savižudybių rizikos ženklus bei esamos pagalbos galimybes. Kasmet Skaityti plačiau

Studentai kviečiami teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Rugsėjo 15 – spalio 10 dienomis Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) skelbiamas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti. Rugpjūčio 10 d. baigėsi socialinių stipendijų prašymų pildymo laikotarpis 2018 metų pavasario semestrą socialinei stipendijai gauti. Fondo informacinėje sistemoje ,,PARAMA“ (toliau – IS „Parama) studentai, pretenduojantys į socialinę stipendiją, iš viso pateikė 132 prašymus. Tinkamai užpildė ir Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkte nustatytus kriterijus atitiko tik 19 aukštųjų mokyklų studentų. 18-ka iš jų savo prašyme pasirinko ir pažymėjo 4.1 kriterijų – tai vieni gyvenantys asmenys ar savo šeimos sudėtyje gaunantys socialinę pašalpą. Pastarųjų socialinėms stipendijoms išmokėti likusiu semestro laikotarpiu skirta per 2 200 eurų. 1 studentas prašyme nurodė 4.3 kriterijų (neteko abiejų tėvų arba buvo iki pilnametystės Skaityti plačiau

Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Nuo Rugsėjo 1-osios Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priima paraiškas tikslinėms išmokoms 2018 m. rudens semestre gauti. Paskutiniojo papildomo pavasario semestro prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti rugpjūtį rezultatas – 3 studentams paskirtos tikslinės išmokos. Jiems išmokėtų tikslinių išmokų už likusį pavasario semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje suma – 456 eurai. Iš viso 2018 metų pavasario semestrą tikslinės išmokos skirtos 526 studentams, turintiems negalią. O jiems skirtų tikslinių išmokų suma – 473.176 eurai. Naujaisiais mokslo metais Fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kviečia teikti paraiškas tikslinei išmokai rudens semestrą gauti. Pretenduojantieji į šią išmoką elektroniniu būdu teikia paraišką Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“. Prie sistemos jungiamasi per elektroninės valdžios vartus, naudojantis studento turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildant formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. rudens semestras_rugsėjis“. Studentų paraiškos tikslinei išmokai gauti priimamos nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

VSF priimami prašymai skirti studijų stipendiją

Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. Valstybiniame sttudijų fonde priimami prašymai skirti studijų stipendiją. Prašymai skirti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas. Prašymus gali teikti pirmojo kurso studentai, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su aukštąja mokykla. Prašymų pateikimo terminai: • pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos; • antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos; • doktorantūros studijų studentai – prašymus gali teikti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Elektroniniu būdu užpildytą formą rekomenduojame atsispausdinti ir pateikti mokslo ir studijų institucijoms jų nustatyta tvarka. Primename, kad asmenys, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis, vėliau nutarę nutraukti studijas, nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų Skaityti plačiau

Lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti. Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Paramą gali gauti studentai: priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie yra atvykę. Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur. per mėnesį).  Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį. Socialinė išmoka (nuo 203 Eur iki 319 Eur) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį. Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 30 d. turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos Skaityti plačiau

Įvyko 19 – oji Lietuvos studentų sąjungos Asamblėja

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aukštojo mokslo politikos formuotojus ir studentijos lyderius sukvietė į Klaipėdoje vykstantį tradicinį renginį – LSS Asamblėja’18 „Kartu pirmyn“. Svečius sveikino LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, KU prorektorė Leta Dromantienė bei LSS Garbės narys Vygaudas Ušackas. Studentiško judėjimo esmė ir prasmė „Surengėm gal 15 ar 20 tūkst. studentų minėjimą, buvo šalta, mes minėjom vasario 16 d., kalbėjom apie asmens laisvę. Su Gintaru (Steponavičium) piketavom prieš dabartinę Vyriausybę, kad studentų nevežtų į sovietinę kariuomenę,“ – prisiminimais apie studentiško judėjimo prasmę ir esmę dalinosi vienas LSS įkūrėjų Vygaudas Ušackas. V. Ušackas savo ruožtu teigė, jog tikisi, kad jo Alma Mater – Vilniaus universitetas – sugrįš į Lietuvos studentų sąjungą, o dalyviams linkėjo prasmingų ir ilgų diskusijų, kurios padėtų Lietuvos aukštąjį mokslą daryti kokybiškesnį. „Dėkoju, kad padarėte mane amžinu studentu,“ – sakė V. Ušackas. Diskusijoje apie studentiško judėjimo esmę ir prasmę taip pat dalyvavo Skaityti plačiau

Baltic Organizational Meeting 2018

Rugpjūčio 14-17 dienomis Estijoje vyko Baltijos šalių nacionalinių studentų organizacijų regioninis susitikimas (BOM). Šių metų tema – etninės mažumos. Jame dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos delegacija (nuotraukoje). BOM suvažiavime dalyvavusi Lietuvos studentų sąjungos Tarybos narė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės prezidentė Danielė Bučinskaitė teigė, jog „Estijoje vykęs Baltijos šalių studentų sąjungų suvažiavimas buvo nauja patirtis man, kaip studentų sąjungos narei. Nors nagrinėta tema apie etnines mažumas aukštajame moksle nebuvo labai aktuali Lietuvos atstovams, tačiau išgirstos kitų dviejų šalių problemos, aptarti jų sprendimo būdai, privertė dar kartą permąstyti, kokias problemas mes, kaip studentų atstovai, sprendžiame Lietuvoje,“ – kalbėjo ji. Taip pat Danielė kalbėjo, jog bendravimas su kitų šalių studentų sąjungų lyderiais suteikė galimybę pasidalinti neįkainojama patirtimi ir žiniomis neformalioje aplinkoje, o tai leido plėtotis diskusijoms ne tik apie etnines mažumas aukštajame moksle, bet ir apie studijų kokybę bei kitus šiandien Lietuvos aukštajame moksle rūpimus klausimus. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Skaityti plačiau

Valstybinis studijų fondas skelbia paskolų prašymų-anketų teikimo pradžią

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2018 m. rugpjūčio 20 d. (8 val.), pabaigą – 2018 m. rugsėjo 14 d. (15 val.). Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą galės pateikti elektroninius prašymus-anketas adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ Rudens semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos: • paskolos studijų kainai sumokėti. Teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei mokama metinė studijų kaina; • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur); • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus). Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 14 630 Eur. Studentai norintys gauti paskolą studijų Skaityti plačiau