Preloader

Finansinė parama

Studentai, kurie gerai mokosi arba susiduria su finansiniais sunkumais, gali gauti įvairių rūšių paramą. Šalies lygmeniu ją administruoja Valstybinis studijų fondas, universitetų ir kolegijų – pačios aukštosios mokyklos.

Paskola mokesčiui už studijas arba pragyvenimui

Studentai iš banko gali skolintis lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Tai reiškia: 

 • Nedidelės palūkanos ir jokio sutarties sudarymo mokesčio
 • Paskolą grąžinant anksčiau nebus taikomi papildomi mokesčiai
 • Paskolą grąžinti pradėsi praėjus metams po studijų pabaigos
 • Paskolą reikės grąžinti per 15 metų laikotarpį

Kiek galima pasiskolinti? 

 • Studijų kainai sumokėti – tiek, kiek kainuoja studijos arba dalį tos sumos, 
 • Pragyvenimui – iki 3920 eurų per metus ir yra mokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį
 • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis – vienu kartu išmokama iki 2940 eurų per metus

Kada kreiptis?

Valstybinis studijų fondas iki rugpjūčio 20 d. savo interneto svetainėje paskelbia, iki kada galima teikti prašymą paskolai gauti.

318.50 € socialinė stipendija

Socialinę stipendiją gali gauti, jei atitinki bent vieną iš šių kriterijų:

 • Gauni (arba turi teisę gauti) socialinę pašalpą
 • Turi 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
 • Esi ne vyresnis kaip 25 metų ir iki pilnametystės tau buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kada kreiptis?

Prašymą Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje turi užpildyti: 

Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.

Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.

SVARBU: kiekvieno semestro pradžioje reikia pateikti naują prašymą.

Parama mokantiems už studijas

Jeigu aukščiausiais balais įstojai į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, gali gauti studijų stipendiją.

Kada kreiptis?

Prašymą Valstybiniam studijų fondui reikia užpildyti: 

 • Pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentams: nuo rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 20 d.
 • Antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentams: nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
 • Doktorantūros studijų pirmojo kurso studentams: iki lapkričio 15 d.

Parama gerai besimokantiems

Kiekvienas universitetas ar kolegija studentams, kurie mokosi gerai, skiria skatinamąsias stipendijas.

Aukštosiose mokyklose jų gavimo tvarka skiriasi, todėl informacijos apie tai ieškok savo universiteto ar kolegijos interneto svetainėje arba kreipkis pagalbos į studentų atstovybę.

Studijų kainos kompensavimas

Teisę gauti kompensaciją už jau sumokėtą studijų kainą gali jeigu:

 • neturi akademinių skolų

 • esi įvykdęs visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus

 • pasiekei puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį

Kada ir kur kreiptis?

Jeigu tu atitinki kriterijus ir gali gauti kompensaciją, Valstybinis studijų fondas susisieks su tavimi el. paštu arba SMS žinute ir informuos apie tolimesnius veiksmus.

Parama užsienio lietuviams

Gali pretenduoti į 159,25 Eur per mėnesį siekiančią stipendiją jeigu: 

 • esi priimtas į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikei be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
 • parama neskiriama, jei studijuoji tos šalies, iš kurios esi atvykęs, kalbas.

Kur ir kada kreiptis?

Jei nori gauti šią paramą, turi užpildyti prašymą Valstybinio studijų fondo svetainėje

Rudens semestrą  nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 30 d.

Pavasario semestrą – nuo sausio 23 d. iki vasario 20 d.

Daugiau apie studentams teikiamą finansinę paramą rasi: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams

Finansinės paramos klausimais konsultuoja:

Gabija
Akademinių reikalų vadovė
El. p. gabija.juzenaite@lss.lt Tel. nr. +370 68 872 084