Preloader

Naujienos

Šiemet pasikeitė būsto kompensacijos sąlygos: ar studentai už būsto nuomą gali mokėti mažiau?

Studentai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą mieste, kuriame studijuoja, gali pretenduoti į būsto nuomos dalies kompensaciją. Visgi, nuo šių metų kompensaciją gauti darosi sudėtingiau, kadangi atsirado papildomų sąlygų. Kriterijai, kurie svarbūs, norint gauti kompensaciją Paraiškos pildymas kompensacijai gauti, yra nelengvas procesas. Todėl prieš pildant prašymą, atkreipkite dėmesį į sąlygas, kurias turite atitikti, norėdami gauti kompensaciją: Studentas turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą tame būste, už kurį nori gauti būsto dalies kompensaciją. Teisę į būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi tie asmenys ir šeimos, kurių deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių: Asmenų skaičius Pajamos, Eur Turtas, Eur 1 10 912 16 368 2-3 21 472 29 680 4 24 640 52 800 5 30 800 66 000 6 36 960 79 200 7 43 120 92 400 8 49 280 105 600 9 55 440 118 800 10 61 600 132 000 Asmenys, kurie neturi nuosavybės teise būsto Skaityti plačiau

Studentų problemos nugulė ant Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko stalo

Studentų dienos proga Lietuvos studentų sąjunga (LSS) rengė eisenas, kurios nusidriekė per tris didžiuosius Lietuvos miestus: Kauną, Vilnių ir Klaipėdą. Lapkričio 17 dieną, studentai išėjo į gatves, nešini plakatais su studentiškomis problemomis, triukšmingai šventė ir diskutavo. Studentų šventės metu dalyviai pildė studentų problemų deklaracijas, kurios vakar pasiekė LR Seimą. Deklaracija – geras paruoštukas  LSS atstovai svečiavosi pas Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) pirmininką A. Žukauską. Susitikimo metu jam buvo įteikta studentų problemų deklaracija. LSS ir ŠMK pirmininkas aptarė dabartines studentų problemas: jos buvo išgirstos ir aptartos. „Jeigu kada stigs problemų, su kuriomis dirbti, prisiminkite šią studentų problemų deklaraciją, tai puikus paruoštukas“, – įteikdamas problemas pasakė LSS prezidentas P. Vaitiekus. Sąjunga tęsdama savo darbus, atkreips dėmesį į pastabas ir vietas, kurios, pasak studentų, reikalauja pokyčių. Karo prievolės klausimas Viena iš problemų, kuri buvo minima deklaracijoje, yra studentų šaukimas į karo tarnybą. Susitikimo metu šiam klausimui buvo skirta daugiausiai dėmesio. Diskusijų metu Skaityti plačiau

Sąjunga parengė rekomendacijas aukštosioms mokykloms: studentiškos įžvalgos, kaip puoselėti akademinį sąžiningumą

2022 metais Lietuvos studentų sąjunga (LSS) vykdė tyrimą, siekdami išsiaiškinti akademiškai nesąžiningo elgesio paplitimą ir formas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Išanalizavus tyrimo duomenis ir remiantis ekspertų nuomone, buvo suformuotos LSS rekomendacijos aukštosioms mokykloms. Studentų atstovų vaidmuo Aukštosios mokyklos renka grįžtamojo ryšio anketas apie dėstytojus, paskaitų procesą ir jų kokybę. Nors duomenys ir renkami, tačiau svarbu, kad į apklausos rezultatus būtų atsižvelgiama ir atinkamai reaguojama.  Studentų atstovai turėtų būti įtraukiami į visas darbo grupes ir struktūrinius aukštosios mokyklos vienetus, apsprendžiančius akademinės etikos klausimus aukštojoje mokykloje. Sprendimai dėl akademinės etikos klausimų aukštojoje mokykloje neturėtų būti priimami be studento, kaip socialinio dalininko, įsitraukimo. Rekomendacijų rengėja LSS akademinių ir socialinių reikalų vadovė Gabija Juzėnaitė mano, kad studentų atstovų rolė yra labai svarbi: „Studentų įtraukimas į sprendimus, susijusius su akademine etika, rodo tam tikrą norą pasidalinti atsakomybe: už etišką elgesį aukštojoje mokykloje turėtų būti atsakingas tiek studentas, tiek dėstytojas ar kitas aukštosios mokyklos darbuotojas“. Dėstytojai turėtų Skaityti plačiau

Kokie buvo 2023 metai Lietuvos studentų sąjungai?

Pasibaigus darbingiems 2023 metais, norime pasidalinti su jumis, su kokiais klausimais ir iniciatyvomis Sąjunga dirbo pernai.  Studijų kokybė 2022–2023 metais LSS vykdė tyrimą apie akademinį sąžiningumą. Rezultatai, lyginant su ankstesniais tyrimais, gerėjantys, tačiau dar yra kur tobulėti. Šiuo metu Sąjunga rengia akademinio sąžiningumo rekomendacines gaires, kuriomis pasidalins su aukštosiomis mokyklomis. 2023 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) iniciatyva prasidėjo kolegijų reorganizavimo procesas, kurio metu silpniau įvertintos ar mažai studentų renkančios kolegijos jungiasi prie stipresnių. Sąjunga, siekdama atliepti studentų lūkesčius vykstančioje reformoje, parengė savus kriterijus, kuriais vadovaujantis teikė pastabas ŠMSM planui. Reorganizavimo procesas vis dar tęsiasi, tačiau jam pasibaigus iš 12 Lietuvos kolegijų turėtų likti 7. Praėjusiais metais buvo dirbama su dirbtinio intelekto panaudojimo aukštajame moksle klausimu. Kol kas ši tema dar yra „pilkojoje zonoje“ Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau Sąjungos nuomone, tinkamai naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais, galima išgauti kūrybiškų ir naudingų rezultatų mokymosi procesui. Studijų aplinka ir procesas Pradėtas spręsti Skaityti plačiau

Ieva Vengrovskaja: Ar studentas su negalia ir be negalios turi lygiavertiškas galimybes Lietuvos aukštajame moksle?

Gruodžio 3 dieną minima tarptautinė žmonių su negalia diena. Gruodžio mėnesį matome daugiau skelbimų, straipsnių, konferencijų, veiklų, kurių pagalba šviečiama visuomenė apie negalias, sutrikimus turinčius asmenis. Kalbame apie studijų prieinamumą ir negalią turinčių studentų įtraukimą į studijų procesą, bet ar tikrai realybė atitinka viziją? LSS viceprezidentė Ieva Vengrovskaja dalyvavo Negalios forume, iš kurio išsinešė minčių apie negalią turinčių studentų padėtį aukštajame moksle. Negalią turintys studentai Lietuvos aukštajame moksle Studentų, turinčių individualių poreikių, kylančių iš negalios, sunkumai ir studijų gerbūvis didžiąja dalimi priklauso nuo aukštosios mokyklos, kurioje jie studijuoja. Šiandien vis labiau jaučiamas didelis studijų pritaikomumo ir prieinamumo atotrūkis, lyginant aukštąsias mokyklas. Vienos aukštosios mokyklos žengia žingsnius, taikydamos individualius studijų planus, kalbėdamos apie sutrikimų, kylančių iš negalios, ir negalių įvairovę bei individualų studijų ir studijų aplinkos pritaikymą. Kitos aukštosios mokyklos vis dar studijų pritaikomumą traktuoja tik fizinei negaliai, pritaikant infrastruktūrą.  Ieva mano, kad šis pritaikomumo atotrūkis tarp aukštųjų mokyklų kiekvienais metais Skaityti plačiau

Europos studentų sąjungos patvirtino dirbtinio intelekto naudojimo aukštajame moksle gaires

Lapkričio pabaigoje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Paulius Vaitiekus ir Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės (VDU SA) prezidentė Emilija Drabužinskaitė svečiavosi Taline, Estijoje. Savaitę trukusio susitikimo metu LSS atstovai klausėsi paskaitų, dalyvavo diskusijose ir Valdybos posėdyje. Laikas praleistas turiningai, nes patvirtintos įvairios pozicijos, o tarp jų ir dirbtinio intelekto naudojimo aukštajame moksle gairės. Studentai priėmė dirbtinio intelekto panaudojimo poziciją Vaitiekus pastebi, kad Lietuvoje dirbtinio intelekto vis dar bijoma ir nesuprantama, kaip juo naudotis. Europos studentiškų organizacijų susitikimo metu daug dėmesio skirta dirbtinio intelekto panaudojimo aukštajame moksle tematikai.  „Buvo diskutuojama apie dirbtinio intelekto rolę aukštajame moksle, kaip jis galėtų būti integruojamas į aukštąjį mokslą, kuo galėtų būti naudingas bei kaip pritaikomas. Tačiau kalbėjome ir apie neigiamą pusę: trūksta reglamentavimo ir iškyla rizikos, kurios dar nėra išspręstos“, – pasakoja P. Vaitiekus „Jeigu sugebėjo studentai iš 40 skirtingų šalių rasti bendrus taškus apie dirbtinį intelektą ir prieiti susitarimą, kaip gali būti naudojamas dirbtinis Skaityti plačiau

„Startuok“ mokymai: studentų savivaldų pirmamečiai mezgė naujas draugystes

Lapkričio 25–26 dienomis vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuojami „Startuok“ mokymai. Šiuose mokymuose dalyvavo studentų savivaldų pirmamečiai, kurie turėjo progą susipažinti su LSS biuru, pagilinti atstovavimo žinias ir užmegzti naudingas draugystės su kitų savivaldų nariais. „Startuok“ mokymų tikslas integruoti naujus narius į LSS. „Savaitgalio metu statomas pamatas narių veikimui, aktyvumui ir suvokimui kas yra Lietuvos studentų sąjunga ir jų studentų savivalda“, – teigia LSS projektų vadovė Joana Gasiulytė. Naujiems nariams šis mokymų savaitgalis yra pirmas tiesioginis sąlytis su LSS. „Jie atranda naujų pažinčių ir praktiškai pamato, kaip veikia ir ką daro organizacija,“ – apie mokymų tikslą pasakoja J. Gasiulytė. „Startuok“ mokymuose susirinko nauji nariai iš 9 studentų savivaldų. Tai yra mokymų ciklo  „Startuok. Veik. Vadovauk“ dalis, kuriuo pradedamas tęstinis ir nuoseklus savivaldų narių kompetencijų ugdymo procesas. J. Gasiulytė pirmamečiams nori palinkėti iš savanoriškos veiklos studentų savivaldoje pasiimti kuo daugiau: „Veikla savivaldose ir LSS yra savanoriška, todėl niekas negali reikalauti, kiek Skaityti plačiau

Studentų problemos garsiai nuskambėjo Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus gatvėse

Tarptautinės studentų dienos proga Lietuvos studentų sąjungos iniciatyva trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose surengtos eisenos. Jų metu studentai nešini plakatais akcentavo savo studentiškas problemas. Iš viso eisenose dalyvavo apie 300 studentų. Smagi eisena su rimtomis problemomis Studentai jau savaitę prieš renginį intensyviai ruošėsi ir piešė plakatus. Eisenos metu netrūko originalių plakatų, kurie atskleidė studentų rūpesčius ir problemas. Plakatuose dominavo studijų kokybės klausimai, nuviliantis stipendijų dydis, prasta bendrabučių kokybė, tarptautinių studentų integracijos problematika. Į užduotį dalyviai pažiūrėjo kūrybiškai, todėl netrūko nuotaikingų plakatų, kurie pašiepė studentų dabartinę situaciją. „Manome, kad eisena buvo smagi ir įdomi dalyviams, o svarbiausia atkreipė visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į studentų problemas. Studentams buvo paruošta skanduotė, kuri skambėjo visuose trijuose miestuose. Tai buvo tikrai svarbus studentiškas renginys, kuris parodė studentų vienybę ir drąsą“, – teigia LSS išorinės komunikacijos specialistė Gabrielė Jarošiūnaitė. Studentų problemos keliaus į LR Seimą Po eisenos studentai parašė savo problemas ir prašymus į Studentų deklaraciją. Deklaracijoje Skaityti plačiau

Tarptautinė studentų diena: studentai nešini plakatais išeis į gatves

Lapkričio 17 dieną švenčiama Tarptautinė studentų diena. Šia proga studentai vienijasi ir jungiasi į eisenas Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Studentiškų eisenų tikslas –  apie studentų problemas kalbėti garsiai ir atskleisti jas visuomenei.  Eisena didžiuosiuose Lietuvos miestuose Tai pirmoji tokia Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuojama eisena, kuri vyks trijuose miestuose, kuriuose studentų skaičius didžiausias. 14 valandą studentai nešini plakatais jungsis į eisenas, po kurių lauks įdomios diskusijos su aukštojo mokslo atstovais ir studentų lyderiais. Pasak LSS atstovės Gabrielės Jarošiūnaitės, šia demonstracija siekiama atkreipti dėmesį į svarbias studentų problemas: „Smagios eisenu metu akcentuosime studijų kokybės trūkumus, nuviliantį studento stipendijos dydį, bendrabučių būklę, psichologinę studento sveikatą. Kai kurie studentai į situaciją pažiūrėjo su humoru, todėl bus galima pamatyti nuotaikingų plakatų“. Studentų problemos keliaus į Seimą Po eisenos dalyviai bus kviečiami užrašyti savo studentiškas problemas į specialią Studentų problemų deklaraciją. Šis Tarptautinės studentų dienos dokumentas penktadienį bus visuose trijuose miestuose, kuriuose vyks eisena.  „Visgi, Skaityti plačiau

Praėjo LSS viceprezidentų ir administratorių mokymai: paskaitos, diskusijos ir neįprasta vakarienė

Spalio 21 – 22 dienomis vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuoti studentų savivaldų mokymai, skirti viceprezidentams ir administratoriams. Tokie mokymai organizuoti pirmą kartą. Mokymų tikslas: pagilinti savo kompetencijas ir užmegzti naudingas pažintis. Viceprezidentų funkcijos studentų savivaldose – skirtingos Pirmąją dieną savivaldų viceprezidentai ir administratoriai turėjo atskirus mokymus. Vienas iš svarbiausių momentų viceprezidentų dalyje – išsiaiškinti, kokias funkcijas atlieka šias pareigas einantis atstovybės narys. Pasak LSS viceprezidentės Ievos Vengrovskajos, studentų savivaldos viceprezidento funkcijos priklauso nuo prezidento. „Viceprezidentai įprastai atlieka tas pareigas, kuriose prezidentas neturi pakankamai kompetencijos ar tiesiog jam reikalinga pagalba. Todėl mokymų metu pastebėjome, kad viceprezidentų funkcijos įvairios: nuo komandos gero mikroklimato užtikrinimo, efektyvios studentų atstovų sistemos įgyvendinimo iki organizacijos finansų priežiūros“, – teigia I. Vengrovskaja. Mokymų organizatorė I. Vengrovskaja ir toliau palaikys ryšį su savivaldų viceprezidentais: padės jiems su einamaisiais klausimais ar problemomis. Ateityje, jeigu bus matomas poreikis, organizuos mokymus. Administratorių funkcijos ne iki galo išnaudojamos savivaldose LSS biuro Skaityti plačiau