Preloader

Naujienos

Eigirdas Sarkanas: Nuo aukštojo mokslo prieinamumo iliuzijos iki realybės

2019 m. gruodžio 17 d. LR Seimas patvirtino 2020 metų biudžetą. Biudžete yra numatyta skirti papildomus 4 milijonus eurų nemokamo bakalauro studijų įgyvendinimui. Tai nereiškia, kad valstybės lėšomis galės studijuoti visi norintieji, tačiau proporcija tarp valstybės finansuojamų (VF) ir nefinansuojamų (VNF) studijų vietų bus gerokai didesnė palyginus su keletą pastarųjų metų, kai mokančių savo lėšomis studentų buvo praktiškai tiek pat kiek ir nemokančių. Papildomų lėšų skyrimas yra tik pirmasis žingsnis. Antrasis – tai abiturientams taikomi minimalūs reikalavimai norint pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, o trečiasis – valstybės finansuojamų studijų vietų skirstymas pagal studijų kryptis. Tik noriu priminti, kad kone identišką situaciją turėjome dar 2018 metais ir tam, kad ji vėl nepasikartotų, antrą ir trečią žingsnį būtina žengti teisingai. Pokyčiai susiję su priėmimu į aukštąsias mokyklas Pradėkime nuo to, kad norint pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, šiuo metu visiems (išskyrus menų studijas) yra taikomi vienodi minimalūs reikalavimai (lietuvių kalbos, matematikos Skaityti plačiau

Į PRIVALOMĄJĄ KARO TARNYBĄ BUS ŠAUKIAMI IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAI

2020 m. sausio 9 d.  Krašto apsaugos ministerija sudarė 2020 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašus. Šiais metais bus šaukiami 38 tūkst. 18–23 m. jaunuolių. Nuo šiol į šauktinių sąrašus bus įtraukiami ir aukštųjų mokyklų studentai. Patekę tarp šauktinių, studentai turės apsisprendimo laisvę: sustabdyti studijas ir atlikti 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT); nenutraukus studijų pasirinkti  jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (vyksta 3 metus savaitgaliais). Daugiau skaityti čia; studijuoti ir tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose (3 metus). Daugiau skaityti čia; nepasirinkti nė vienos iš anksčiau išvardytų galimybių. Tokiu atveju, kai pabaigsi studijas, vieną kartą galėsi būti įtrauktas į šaukiamųjų sąrašus iki kol tau sukaks 26 metai, tačiau ne ilgiau nei 1 metus po studijų baigimo. Ketvirtadienį sudaryti 2020 m. karo prievolininkų sąrašai bus paskelbti interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt. Prie kiekvienos pavardės bus nurodytas ir tikslus terminas, iki kada reikia susisiekti su paskirtu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu. Karo prievolininkams už nurodymų nevykdymą gali būti taikoma Skaityti plačiau

VILNIAUS MIESTO STUDENTŲ SAVIVALDŲ STIPRINIMAS

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) vykdė projektą, skirtą Vilniaus miesto savivaldų stiprinimui. Tai buvo pirmasis projektas orientuotas į konkretų regioną, kurio tikslas padėti jaunimo organizacijoms tobulėti, skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų organizacijų bei užtikrinti vėlesnį savarankišką savivaldų tobulėjimą, siekiant, kad projektas darytų pokytį ilgalaikėje perspektyvoje. „Projektą pradėjome dar spalio mėnesį, kuomet suformavome darbo grupes skirtas išsiaiškinti kertines savivaldų problemas, bei sudaryti planą, kaip mes ketiname tuos pokyčius įgyvendinti. Labiausiai mane džiugino savivaldų narių užsidegimas ir tobulumo siekimas, kiekvieną kartą mums susitikus jie ateidavo su naujomis idėjomis ir rasdavo sprendimų, kaip galima pateikti viską įdomiau ir kokybiškiau, tad nenuostabu, kad turėjome gerokai daugiau susitikimų nei buvo planuota.“ – teigė Justina Štrimaitytė, organizacijos stiprinimo vadovė. Lapkričio mėnesį prasidėjo mokymų maratonas, 8 – 10 dienomis Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybė turėjo mokymus, kurių metu buvo suformuotos tęstinio darbo grupės, iš kurių viena grupė analizavo ir ruošė veiksmų planą galimam Vilniaus ir Kauno padalinių sujungimui, identifikuodami Skaityti plačiau

Tyrimas atskleidė, jog papildomos studentų išlaidos studijoms kartais siekia ir kelis tūkstančius eurų

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) atliko tyrimą „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimas studijomis“, kurio rezultatai atskleidė, kad 45 proc. studentų, kuriems studijų metu reikėjo papildomų priemonių ar medžiagų, aukštoji mokykla jų nesuteikė, o papildomos studentų išlaidos svyravo nuo kelių eurų iki kelių tūkstančių. Su didžiausiomis išlaidomis susiduria sveikatos ar biomedicinos mokslų bei menų studijų studentai Maždaug 45 proc. studentų, kurie teigė, kad studijų metu jiems reikėjo papildomų priemonių ar medžiagų, nurodė, kad aukštoji mokykla jų nesuteikė, įskaitant ir baigiamojo darbo rengimui reikalingas priemones. Didžioji dalis šių studentų papildomas priemones turėjo pirkti iš savo asmeninių lėšų. Daugiausia išlaidų patyrė sveikatos ar biomedicinos mokslų bei menų studijų studentai. Jiems reikėjo įsigyti chalatus, batus, pirštines, stetoskopus, kosmetikos priemones ar įrankius bei kitas priemones, o nurodytos sumos svyravo tarp 100 ir 600 eurų. Menų studijų programų studentai įvardijo tai, kad studijų metu jiems teko pirkti įvairių kompiuterinių programų licenzijas, statybos, dailės, architektūros, siuvimo bei kitas medžiagas Skaityti plačiau

Neeilinė Sąjungos ataskaitos teikimo konferencija

Gruodžio 20 d. KTU Santakos slėnyje vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) neeilinė ataskaitos teikimo konferencija. Konferencijos metu Sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė tarpines veiklos bei finansų ataskaitas, taip pat Priežiūros komiteto pirmininkė Izabelė Rainytė pateikė rekomendacijas Sąjungos veiklos efektyvinimui. Delegatai vienbalsiai patvirtino visas ataskaitas. Taip pat Konferencija patvirtino LSS Įstatų ir Reglamento pakeitimų projektus. Po neeilinės ataskaitos teikimo konferencijos vyko Alma Mater konferencija, kurios metu LR STRATA atstovas Martynas Kriaučiūnas pristatė EUROSTUDENT tyrimo Lietuvoje rezultatus. Po pristatymo Sąjungos Tarybos nariai diskutavo apie aukštojo mokslo kokybę, studentų (ne)darbą bei apie aukštojo mokslo ateitį. Tą patį vakarą įvyko LSS Kalėdinis padėkos vakaras, į kurį susirinko organizacijos svečiai, draugai ir Alumni. Vakaro metu buvo nominuoti geriausiai per metus pasirodę nariai bei savivaldos.   Konferencija yra aukščiausia valdančioji struktūra, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Ją sudaro tikrųjų narių deleguoti atstovai, kurie sprendžia tokius klausimus, kaip Sąjungos įstatų ir darbo reglamento (tai pagrindiniai dokumentai, Skaityti plačiau

Tyrimas atskleidė: studentai atsisako paruoštukių, o dėstytojai vis dar reikalauja pakišų

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atliko tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas 2019“, kurio rezultatai gali nustebinti. Tyrimas atskleidė, kad studentai, lyginant su 2013–2017 m. rezultatais, pamažu darosi vis sąžiningesni, o tuo tarpu, dėstytojai kartais vis dar reikalauja pakišų. Paruoštukių naudojimas sumažėjo perpus Pozityvūs pokyčiai vertinant nesąžiningo elgesio paplitimą mokslo ir studijų institucijose, lyginant su ankstesniais tyrimais, matomi beveik visose srityse. Kitų asmenų darbo ar ištraukos panaudojimas savo darbe nenurodant tikrojo autoriaus nuo 29 proc. (2017 m.) sumažėjo iki 24 proc. (2015 m. – 14 proc., 2013 m. – 35 proc.). Tuo tarpu rašto darbo pirkimas ir pirkto darbo pateikimas atsiskaityti, lyginant su 2017 m., sumažėjo 4 proc. ir šiuo metu su tuo, jog ši nesąžiningumo forma yra paplitusi, sutinka ar greičiau sutinka 17 proc. respondentų. Papildomų priemonių (paruoštukių, konspektų, ir pan.) naudojimas atsiskaitymo metu, kai jomis naudotis nėra leidžiama, nuo 2013 m. sumažėjo beveik perpus – nuo 54 proc. 2013 m. iki Skaityti plačiau

Akademiniai pusryčiai su LAMA BPO prezidentu Pranu Žiliuku

Gruodžio 7 d. vyko akademiniai pusryčiai, kuriuose dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Taryba bei LAMA BPO Prezidentas Pranas  Žiliukas. Akademinių pusryčių metu atstovai diskutavo apie priėmimo sąlygas į aukštąsias mokyklas tokiu atvėju, jei Lietuvoje būtų įgyvendintas nemokamo bakalauro studijos. Taip pat diskusija vyko apie minimalius reikalavimus stojant į aukštąsias mokyklas bei, kokie turėtų būti reikalavimai norint gauti valstybės finansuojamą vietą. Taryba priėjo sprendimo, kad galėtų būti 3 valstybiniai brandos egzaminai, tačiau, reiktų atsiriboti nuo konkretaus egzamino pavadinimo įrašymo į įstatymą. Konkursinis balas stojant į pasirinktą aukštąją mokyklą turėtų nurodyti, kokius egzaminus būsimam studentų reiktų laikyti. Diskusijoje buvo paliesta tema – kokie reikalavimai turėtų būti, norint baigti mokyklą. Taryba vieningai priėjo sprendimo, kad reikalavimai turi didėti.

LSS ieško projektų specialisto(-ės)

Lietuvos studentų sąjunga ieško projektų specialisto (-ės). Projektų specialistas(-ė) Sąjungoje atlieka šias funkcijas:  vadovauja projektams ir kontroliuoja jų įgyvendinimo procesą; organizuoja ir koordinuoja projektų partnerių susitikimus; užtikrina savalaikį ir kokybišką projektų darbų atlikimą; esant poreikiui  organizuoja įvairias projektines veiklas; organizuoja ir prižiūri veiklos ataskaitų rengimą ir pateikimą; koordinuoja projektų audito veiklas (jei jos yra numatytas projektuose) bendradarbiauja su aukštųjų mokyklų studentų savivaldų atstovais projektų rengimo, įgyvendinimo srityse. Privalumas jei esi dirbęs(-usi) NVO sektoriuje. Siūlome: Lankstų darbo grafiką, kuris yra lengvai derinimas su studijomis; Atlyginimą (į rankas) 520-600 eu. bei priedus, priklausomai nuo darbo rezultatų. CV atsiųsti elektroniniu paštu info@lss.lt iki gruodžio 11 d. 18 val.   Lietuvos studentų sąjunga ( LSS) – demokratinė nevyriausybinė organizacija atstovaujanti Lietuvos studentų interesams. Organizacija vienija 27 studentiškas organizacijas, veikiančias Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

LSS Alumni Kotryna Kanclerytė: Alumnai – organizacijos praeities atvaizdas, dabarties ambasadoriai, saitas į ateitį

Bet kokios organizacijos alumnai yra jos praeities atvaizdas, dabarties ambasadoriai ir saitas į ateitį. Teisingai dirbant su buvusiais atstovybės nariais, galima pasiekti itin didelių ir kokybiškų rezultatų. Abipusis santykis su alumnais gali sukurti didelę pridėtinę vertę ir pozityvų pokytį bendruomenėje. Organizacijos bendravimas su alumnais gali būti paprastas – tęstinė iniciatyva įtraukiant alumnus į savo veiklą, mintimis grąžinant juos į praėjusias dienas, suteikiant vidinio žmogaus jausmą ir statusą. Verta pagalvoti, ar alumnai žino, kaip sekasi jų atstovaujamai organizacijai, ar jie turi, kuo pasigirti kolegoms, kaip jų puoselėta organizacija auga. Dažnai kartoju, jog darbas atstovybėje yra prasmingas ir dėl to, kad juo kuriame bendruomenę. Bendruomenės jausmo vedami alumnai norės grįžti organizacijai grąžinti bent dalį to, ko ji išmokė juos: perduoti savo sėkmingus pavyzdžius jauniems ir dar nepatyrusiems, mokytis kartu su jais ir iš jų. Pataisyti klaidas, kurias mato, ir tuo pat metu suteikti laisvės kurti bei patirti savų pamokų. Įtraukti alumnai gali Skaityti plačiau

Neeilinė LSS ataskaitos teikimo konferencija

Gruodžio 20 d. 12 val. KTU Santakos slėnyje įvyks Lietuvos studentų sąjungos (LSS) neeilinė ataskaitos teikimo konferencija, kurios metu organizacijos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys veiklos ataskaitą, Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat tvirtins LSS Įstatų ir Raglamento pataisas. Su konferencijos darbotvarke susipažinti galite čia.