Preloader

Patvirtintos Sąjungos finansinė ir veiklos ataskaitos

Kovo 23 dieną delegatai, svečiai ir alumni susirinko į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Jos metu patvirtintos finansinė ir veiklos ataskaitos (nuo 2023-08-18 iki 2024-03-01 laikotarpio), išklausytos ir patvirtintos priežiūros komiteto rekomendacijos, išrinkti du nauji nariai į priežiūros komitetą bei išspręstas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentų savivaldos narystės Sąjungoje klausimas.

Konferencija tradiciškai prasidėjo nuo studentiško himno „Gaudeamus“. LSS prezidentas Paulius Vaitiekus pasakė sveikinimo kalbą, pasidžiaugė, kad svečiai ir delegatai taip gausiai susirinko.

Sąjungos vadovas Paulius pristatė LSS veiklos ir finansines ataskaitas, kurias delegatai patvirtino. Priežiūros komiteto narė Gabrielė Vilkytė pateikė pasiūlymus ir pastebėjimus apie LSS biuro veiklą ir finansinę padėtį.

Pasikeitė priežiūros komiteto sudėtis. Išrinkti du nauji nariai: Jan Subatovič (Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė) ir Rokas Miltenis (Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybė). Dėkojame Giedrei Grigonytei ir Ignui Galicinui už darbą priežiūros komitete. 

Posėdžio metu išspręstas LMTA studentų atstovybės klausimas. Ši organizacija nusprendė pasitraukti iš Lietuvos studentų sąjungos tikrųjų narių. Konferencijoje delegatai patvirtino šį studentų savivaldos sprendimą.

Konferencijai pirmininkavo LSS alumni Lukas Kijauskas, o sekretoriavo Titas Gomas. Posėdyje dalyvavo 98 delegatai. 

Susirinkimo tiesioginę transliaciją rasite čia.