Preloader

Kaip galima integruoti ChatGPT į studijas?

Nemažai Lietuvos aukštųjų mokyklų išleido dirbtinio intelekto panaudojimo studijose gaires, kurios apibrėžia studentams panaudojimo ribas ir galimybes. Lietuvos studentų sąjunga ieškodama kūrybingų būdų naudoti dirbtinį intelektą studijų procese, pateikia keletą rekomendacijų. 

Dirbtinis intelektas gali būti draugas, o ne priešas

ChatGPT yra dirbtinio intelekto įrankis, kuris pagal pateiktą užklausą, duoda tekstinį atsakymą. Su šiuo įrankiu reikia „susidraugauti“ ir išmokti juo tinkamai, kūrybiškai naudotis. Tiek studentai, tiek dėstytojai turėtų keisti požiūrį į dirbtinio intelekto įrankius, kadangi ChatGPT gali padėti mokymo(si) procese.

ChatGPT gali padėti studentui sugalvoti idėjas ar pasiūlyti, nuo ko pradėti rengti rašto darbą (Open Universities Australia, 2023). Labai svarbu tinkamai išmokti rašyti užklausas dirbtiniam intelektui, todėl verta praktikuotis laisvu metu. Užklausos turi suteikti įrankiui kuo daugiau informacijos, kad šis galėtų pateikti tinkamiausią atsakymą.

Artėjant baigiamųjų darbų gynimams, ChatGPT galima išnaudoti labai kūrybiškai. Remiantis UNESCO (2023) duomenimis, sutinkamas siūlymas, kad ChatGPT gali padėti pasiruošti gynimams, nes jo galima paprašyti užduoti klausimus pagal pateiktą informaciją. Tokiu būdu į gynimus studentas gali eiti jausdamas mažiau streso. Taip pat galima paprašyti, kad dirbtinis intelektas, remiantis studento atsakymais į klausimus, jį pamotyvuotų ir pagirtų už pažangą (UNESCO, 2023).

Kilus neaiškumams, ypač rašant darbus užsienio kalba, galima paprašyti dirbtinio intelekto patikrinti logines ir gramatines klaidas (Open Universities Australia, 2023). Žinoma, svarbu prisiminti, kad ChatGPT nebūtinai visas klaidas pastebės ir pasiūlys teisingiausius sprendimo būdus. 

ChatGPT naudingas ir dėstytojams

Dėstytojai taip pat gali kūrybiškai ruoštis paskaitoms ir paprašyti ChatGPT patarimo. ChatGPT gali padėti dėstytojams sudėlioti paskaitos planą ir eigą. Taip pat įrankis gali padėti sugalvoti originalių palyginimų, pavyzdžių temai. Įdomūs ir aktualūs pavyzdžiai padaro paskaitas idomesnes ir interaktyvesnes (Open Universities Australia, 2023). 

Dėstytojai, kurie nebijo eksperimentuoti, gali užduoti namų darbus studentams susijusius su dirbtiniu intelektu. Pavyzdžiui, studentas simuliuoja dėstytoją, o ChatGPT simuliuoja studentą. Vyksta atsiskaitymas ir studentas, būdamas dėstytoju, turi ištaisyti klaidas, kurias padarė ChatGPT, būdamas studentu (Open Universities Australia, 2023).

ChatGPT galima pasinaudoti ir užsiėmimų metu. Pavyzdžiui, dėstytojas gali užduoti studentui susipažinti su studijuojamu dalyku susijusiais šaltiniais. Vėliau studentams gali būti pateikiami ChatGPT sugeneruoti atsakymai į dėstytojo pateiktus klausimus bei jų paprašyta palyginti, kiek jie yra teisingi, remiantis ką tik perskaityta medžiaga.

Būkite budrūs

Ne paslaptis, kad dirbtinio intelekto įrankiai kaip ChatGPT gali pateikti neteisingą ir šališką informaciją, kurią būtina patikrinti. Todėl pats OpenAI (2024) siūlo diskutuoti su ChatGPT tomis temomis, kurias pakankamai gerai išmano. Tokiu būdu lengva pastebėti neteisingą informaciją, tačiau tuo pat metu galima atrasti naujų kampų jau žinomoje temoje.

Visgi, svarbu paminėti, kad Sąjungos siūlomi panaudojimo būdai yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl pirmiausia vadovaukitės savo aukštosios mokyklos pateikiamomis dirbtinio intelekto naudojimo studijose gairėmis.

Viešai prieinami šaltiniai naudoti rengiant rekomendacijas:

  1. https://help.openai.com/en/articles/8313929-how-can-educators-get-started-with-chatgpt
  2. https://www.apa.org/monitor/2023/06/chatgpt-learning-tool
  3. https://www.open.edu.au/advice/insights/ethical-way-to-use-chatgpt-as-a-student
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949882123000221
  5. https://eduq.info/xmlui/handle/11515/38828