Kreipimaisi ir rezoliucijos

Pozicijos:

Lietuvos studentų sąjungos konsolidacijos pozicija

LSS aukštojo mokslo paskirties pozicija

LSS studijų kokybės sampratos pozicija

Kreipimosi raštai 2018 m. 

Dėl norminių studijų kainų

Dėl doktorantų stipendijų didinimo

Dėl psichologinės pagalbos teikimo ir konsultavimo aukštosiose mokyklose Nr. SR – 8/18

Dėl socialinės studentų padėties

Dėl užsieniečių teisinės padėties

Kreipimosi raštai 2017 m.

Dėl MSĮ pakeitimų

Dėl aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos

Dėl minimalių rodiklių patvirtinimo

Kreipimosi raštai 2016 m. 

Dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos veiksmų plano

Kreipimosi raštai 2015 m.

Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. SR-284

Dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto Nr. SR-75

Kreipimosi raštai 2014 m.

Kreipimasis dėl bibliotekų ir skaityklų prieinamumo 2014 m. gruodžio 10 d.

Dėl minimalaus balo stojant į aukštąsias mokyklas 2014 m. lapkričio 26 d.

Lietuvos studentų sąjungos ir Vilniaus universiteto pozicija dėl Mokslo ir studijų įstatymo 2014 m. birželio 10 d.

Jaunimo iniciatyvų garantijų pasiūlymai 2014 m. birželio 6 d.

Dėl karinės disciplinos įvedimo 2014 m. gegužės 6 d.

Dėl rezidentų patikslinimas 2014 m. gegužės 6 d.

Dėl rezidentų skaičiaus 2014 m. balandžio 25 d. 

Dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto 2014 m. balandžio 24 d. 

Kreipimasis į LURK dėl MSĮ 50 str. 2014 m. kovo 5 d. 

Dėl diskusijos metu pristatyto tyrimo 2014 m. vasario 28 d.

Dėl studiju rezultatu iskaitymo 2014 m. vasario 28 d. 

Dėl prekybos rašto darbais 2014 m. vasario 18 d. 

Del tikslinio studiju finansavimo sutarties 2014 m. vasario mėn. 17 d.

—–

LSS kreipimosi raštai dėl Mokslo ir studijų įstatymo (2012m.)

Pozicija dėl Mokslo ir studijų įstatymo korekcijų konstitucingumo atžvilgiu (2012 m.)

Dėl Mokslo ir studijų įstatymo pataisų priėmimo

LSS kreipimosi raštai dėl stipendijų ir studijų finansavimo (2010)

Dėl asignavimų stipneidjoms mažinimo 2010 biudžete

Dėl bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas (2010m.)

Dėl priėmimo į vadybą ir režisūrą

Dėl bendrojo priėmimo I-ojo etapo.

Dėl bendrojo priėmimo I-ojo etapo atsakymas ŠMM

Dėl ištęstinių studijų vertinimo

 Atviras laiškas dėl priėmimo į rezidentūros studijas

LSS kreipimosi raštai dėl Privalomojo sveikatos draudimo (PSD)

Raštas dėl PSD taikymo studentams

Raštas dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 2, 6 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo

Raštas Valstybinei Ligonių kasai dėl lėšų PSD administruoti panaudojimo

 Raštas dėl valstybės Privalomojo sveikatos draudimo sistemos studentams tobulinimo

LSS kreipimosi raštai dėl studentų bendrabučių (2010m.)

 Dėl finansavimo bendrabučiams renovuoti

LSS tarptautiniai kreipimosi raštai dėl žmogaus teisių

ESU pozicija dėl pagarbos žmogaus teisėms Europos valstybėse

LSS kreipimosi raštai dėl stipendijų ir studijų finansavimo (2009m.)

Dėl LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo projekto

Dėl valstybinės socialinės paramos ir stipendijų

Dėl socialinių stipendijų skyrimo studentams nuo 2009 09 01 iki 2010 01 01

Dėl socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo studentams

 Dėl stipendijų skirstymo tvarkos LR aukštųjų mokyklų studentams

Dėl aukštųjų mokyklų studentų savivaldų bazinio finansavimo

LSS kreipimosi raštai dėl LSP (2009m.)

Dėl LSP teikimo ir pratesimo studentams bei įtakos šalies aukštojo mokslo politikai

LSS kreipimosi raštai dėl studentų bendrabučių (2009m.)

Dėl aukštųjų mokyklų bendrabučių modernivazimo

LSS kreipimosi raštai dėl studijų kainos ir paskolų (2009m.)

Dėl Aukštojo mokslo reformos paskolų sistemos

Dėl pastabų ir siūlymų LR Vyriausybės nutarimo projektui dėl valstybės paskolų į valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo, grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl studijų kainos struktūros papildymo

Dėl valstybės remiamų paskolų studentams teikimo salygų

Dėl studijų kainos struktūros ir studentų atstovybių finansavimo tvarkos papildymo

Dėl paskolų grąžinimo ir kompensacijų palūkanoms (2010m.)

LSS kreipimosi raštai dėl studentų iš trečių šalių (2009m.)

Dėl asmenų iš trečiųjų šalių, norinčių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose

Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo studentui Victor Ezeogo

LSS kreipimosi raštai dėl studijuonačių neįgaliųjų (2009m.)

Dėl finansinės paramos teikimo neįgaliesiems

Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos autentiško vertimo

Dėl Jungtinių Tautų konvencijos

Dėl tarpžinybinės darbo grupės sudarymo žmonių su negalia priėmimo į LR aukšt.mokyklas bendrajai tvarkai tobulinti

Dėl bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas (2009m.)

Dėl bendrojo priemimo į meno srities studijas

Dėl stojimo į aukštasias mokyklas konkursinės eilės sudarymo

Kiti (2010 m.)

Dėl studentų rotacijos

Dėl bedrųjų reiklavimų I pakopos studijų

Dėl ištęstinių studijų vertinimo

Dėl studentų statuso ir studijų sampratų

Dėl bendrųjų reikalavimų I pakopos studijoms

Prašymas dėl išstojimo iš LiJOT

Kiti (2009 m.)

Dėl asignavimų valstybinėms aukštosioms mokykloms skyrimo

Dėl eksperto skyrimo į Bolonijos proceso grupę

Rezoliucijos

BOM rezoliucija dėl akademinio sąžiningumo (2012 05 26)

BOM rezoliucija dėl aukštojo mokslo kokybės (2012 05 26)

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER