Preloader

Studentų teisių ir garantijų deklaracija

Lietuvos studentų sąjunga, remdamasi ilgamete patirtimi, teigia, kad studentams trūksta informacijos apie jų teises bei jiems priklausančias garantijas, galimybes daryti įtaką aukštosios mokyklos studijų proceso kokybei. 

Dėl šios priežasties, Lietuvos studentų sąjunga nusprendė parengti Studentų teisių ir garantijų deklaraciją, kaip vieną iš priemonių, skirtų padėti Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems asmenims ginti savo teises, teisėtus interesus bei lūkesčius.  Tikimasi, kad šis leidinys sustiprins kiekvieno studento individualų pasitikėjimą savimi, suteiks teisinį pagrindą argumentuotam nuomonės formavimui ir taps įrankiu kurti šviesesnį rytojų, už kurį atsakingas kiekvienas studentas.  

Su deklaracija susipažinti galite čia: Studentų teisių ir garantijų deklaracija (2020 m.)