Preloader

Tyrimai ir leidiniai

Rekomendacijos aukštosioms mokykloms

 

Studentų studijų ir darbo derinimas

Studentų mobilumas

Studentai su negalia

Studijos karantino metu

Studentų pasitenkinimas studijomis tyrimas

Tyrimas dėl psichologinės studentų būklės ir pagalbos

LSS Socialinės dimensijos tyrimas

Akademinio sąžiningumo tyrimai ir leidiniai

Tyrimas dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo

Informacija dėl studijų finansavimo

LSS leidiniai ir tyrimai apie neįgaliuosius aukštajame moksle

Europos studentų sąjungos leidiniai

LSS tyrimai dėl aukštojo mokslo finansavimo

Finansų ministerijos leidinys