Preloader

Naujienos

Lietuvos studentų sąjungos biure apsilankė Ministrė Jurgita Šiugždinienė

Balandžio 20 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė ir viceministras Gintautas Jakštas susitiko su Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos ir Biuro atstovais. Diskusijos metu aptarti aktualūs klausimai: iš Ukrainos atvykstančių studentų situacija, kolegijų sektoriaus pertvarka, privalomas rezidentų atidirbimas, bendrabučių renovacijos planai. LSS atstovai Ministerijos ir aukštųjų mokyklų indėlį padedant iš Ukrainos į Lietuvą studijuoti atvykstantiems asmenims laiko sveikintinu, tačiau tikisi, kad paramą, nepaisant atostogų laikotarpio, ukrainiečiai studentai gaus ir vasarą. Kol kas šiuo klausimu trūksta aiškumo, todėl platesnės diskusijos numatytos ateityje. LSS taip pat išreiškė norą, kad būtų suteikiama daugiau informacijos apie kitų šalių analizę ir kolegijų pertvarkos viziją: svarbu, kad Ministerija suteiktų daugiau aiškumo apie tai, jog pertvarka palies visą aukštojo mokslo sistemą. Be to, reikalinga detalesnė pertvarkos finansavimo strategija. Susitikimo metu kalbėta ir apie į LR Seimą sugrįžtančius siūlymus dėl privalomo rezidentų atidirbimo. Sąjunga tokiai idėjai nepritaria, jos nepalaiko ir Ministrė. LSS išsakė poziciją, jog Skaityti plačiau

VTDK Studentų atstovybės prezidentė: o kas, jei ne mes, padarysime pokytį?

Prieš daugiau kaip mėnesį Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybėje (VTDK SA) įvyko ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu antrai kadencijai išrinkta organizacijos prezidentė Goda Kiaunytė. Paklausta apie pokyčius, kurie yra reikalingi aukštojo mokslo sistemoje, ji atkreipia dėmesį į neformalių kompetencijų ir akademinių pasiekimų dermę: „Tik apjungus šiuos dalykus turėsime ne tik gerą savo srities specialistą, bet ir nuolat tobulėjančią ir augančią asmenybę.“ Kodėl nusprendei antrai kadencijai kandidatuoti į VTDK SA prezidentės postą? Kandidatuoti antrai kadencijai, ar ne, mąsčiau tikrai ilgai, vis tik tai didelė atsakomybė ir daug laiko atimanti veikla. Galutinį sprendimą kandidatuoti priėmiau dėl noro pabaigti tai, ką pradėjau. Matau vietų, kuriose dar galime tobulėti kaip organizacija ir noriu padaryti tiek, kiek tik galiu. Labai didelį indėlį apsisprendimui davė ir mano komanda, kuri palaikė ir skatino, žinant, kad turiu tokius žmones užnugaryje, nebaisūs jokie iššūkiai. Ką šįkart planuoji daryti kitaip?  Per pirmuosius prezidentavimo metus ypatingai daug dėmesio skyriau organizacijos Skaityti plačiau

Skelbiami rinkimai vienai LSS Valdybos nario vietai užimti

Balandžio 23 d. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Taryba rinks vieną Sąjungos Valdybos narį dvejų metų kadencijai. Norintys kandidatuoti reikalingus dokumentus turi pateikti iki balandžio 16 d. 12:00 el. paštu info@lss.lt. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas iki balandžio 16 d. 12 val. el. paštu info@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju.

Studentų sąjunga: nėra aišku, kur galiausiai nukeliauja studijoms skiriamos lėšos

Kasmet LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) nustato, kiek valstybės finansuojamų studijų vietų bus skiriama stojantiesiems į aukštąsias mokyklas. Įprastai, ne visos valstybės finansuojamos studijų vietos yra užpildomos, taigi lieka nepanaudotų lėšų. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) jau ne pirmus metus pastebi, kad nėra iki galo aišku, kur šie, studentams skirti pinigai, nukeliauja. Trūksta skaidrumo ir aiškumo 2018 metais aukštosios mokyklos su ministerijos palaiminimu tiesiog tarpusavyje pasidalino 2,3 mln. eurų skatinimo pavidalu, o likę daugiau nei 20 mln. eurų, kurie galėjo pasiekti aukštąsias mokyklas, buvo tiesiog išbraukti iš būsimų šalies biudžeto eilučių. Praėjusiais metais aiškumo atsirado daugiau. ŠMSM Ministrės įsakymu lėšos buvo paskirstytos aukštosioms mokykloms, kurios atitiko nustatytus kriterijus, pavyzdžiui, laikėsi stojamojo balo kartelės stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tačiau, kur galiausiai nueina studentų studijoms skirti pinigai, aišku nėra. „Nuo 2024 metų stojamojo balo kartelės turės laikytis visos aukštosios mokyklos, nes visiems bus taikomi vienodi reikalavimai stojant tiek į Skaityti plačiau

Lietuvos švietimo taryba ragina Rusijos Federacijos švietimo ir mokslo bendruomenę protestuoti prieš karą su Ukraina

Lietuvos švietimo taryba, kuriai priklauso Lietuvos studentų sąjunga, išreikšdama paramą ir palaikymą Ukrainos Respublikos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, atviru laišku rusų ir lietuvių kalbomis kreipėsi į Rusijos Federacijos mokytojus, dėstytojus, mokslininkus, studentus ir kitus rusų tautybės švietimo ir mokslo bendruomenės atstovus ragindama nepritarti Rusijos kariniams veiksmams Ukrainoje.                                                                                                                                                                                    Gerbiami Kolegos, Mes, Lietuvos švietimo tarybos nariai, atstovaujantys savo valstybės švietimo bendruomenei, norime nuoširdžiai padėkoti Skaityti plačiau

LSS Konferencija patvirtinto tarpines ataskaitas ir ilgalaikes pozicijas

Kovo 19 dieną vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo konferencijoje buvo patvirtintos organizacijos veiklos ir finansų ataskaitos (laikotarpiu nuo 2021 08 27 iki 2022 03), priežiūros komiteto ataskaita bei ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos. Konferenciją atidaręs LSS prezidentas Vytautas Kučinskas džiaugėsi, kad Sąjungos bendruomenė gali susitikti gyvai ir palinkėjo įdomaus bei produktyvaus renginio. Vėliau jis pristatė tarpines LSS veiklos ir finansų ataskaitas. Po klausimų sesijos LSS Priežiūros komiteto pirmininkė Kotryna Kanapkaitė delegatams pateikė organizacijos veiklos ir materialinių išteklių panaudojimo vertinimą. Priežiūros komitetas finansinės veiklos patikrinimo metu pažeidimų neaptiko ir pateikė savo rekomendacijas darbui ateityje. Konferencijos metu taip pat patvirtintos atnaujintos ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos. Pagal LSS darbo reglamentą jos yra atnaujinamos kas 3 metus. Konferencijoje dalyvavo 103 delegatai iš studentų savivaldų, priklausančių LSS tikrojo nario teisėmis. Posėdžiui pirmininkavo LSS Alumni Greta Šmaižytė, sekretoriavo LSS Biuro vadovas Skaityti plačiau

KU Studentų sąjungos prezidentas: „Po vieną mes nieko nepasieksime“

Kovo 4 dieną vykusioje Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos (KUSS) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje išrinktas naujas KUSS prezidentas Aidas Čurovas. Jis yra Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto I kurso jūrų transporto inžinerijos studentas. Aidas įsitikinęs, kad užsibrėžtų tikslų reikia siekti drauge: „Po vieną mes nieko nepasieksime ne tik asmeniškai, bet ir kaip organizacija.“  Kodėl nusprendei kandidatuoti į KUSS prezidento postą? Ši mintis neatėjo per dieną ar dvi. Prireikė daug ryžto ir noro. Tikrai ne vienas ir ne du vakarai buvo praleisti apmąstant, ar verta, o jei verta, ką daryčiau kitaip. Daug prisidėjo tėvai, palaikydami mane, draugai taip pat atliko savo vaidmenį, siekdami paskatinti mane. Galiausiai, suvokiau, kad yra minčių, yra idėjų – važiuojam.  Dar spalio mėnesį daugelis skeptiškai žiūrėjo į tai, jog tapsiu viceprezidentu būdamas pirmakursis, kas tikrai blaškė mintis, tačiau laikui bėgant aplinkiniai pamatė, kad galiu, sugebu ir pagyrė. Tikrai žinau, kad ir dabar yra kraipančių galvą, tačiau Skaityti plačiau

LSS Biuras pristatė pusmečio veiklos ataskaitą

Kovo 19 dieną Lietuvos studentų sąjungos (LSS) konferencijos metu bus tvirtinama Sąjungos Biuro komandos veiklos ataskaita. Laikotarpiu nuo rugpjūčio 27 d. iki kovo 19 d. darbai buvo orientuoti tiek į pokyčių įgyvendinimą aukštajame moksle, tiek procesų tobulinimą organizacijos viduje. LSS Biuro veiklos ataskaita teikiama pagal 2021–2023 m. LSS veiklos plane numatytas strategines kryptis, nurodant papildomai nuveiktus darbus, kurie nėra įtraukti į veiklos planą. Aukštojo mokslo proveržis Siekiant diskriminacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimo, LSS teikė savo siūlymus ir palaikė stojimo reikalavimų suvienodinimo idėją. Įstatymo projektas, kuriame numatomas stojimo reikalavimų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas suvienodinimas priimtas LR Seime. Nauja tvarka įsigalios stojantiems nuo 2024 m. Pradėti procesai dėl alternatyvaus kelio stojant į aukštąją mokyklą ir socialinių garantijų teikimo studentams, nepriklausomai nuo jų studijų formos: vyko susitikimai su atsakingų institucijų atstovais, kuriuose LSS pristatė savo idėjas bei siūlymus. Ataskaitiniu laikotarpiu sukurtas studentų nubyrėjimo valdymo įrankio modelis. Suburtoje darbo grupėje Skaityti plačiau

Ukrainos studentų asociacija nurodė, kokia parama reikalinga šalies studentams

Ukrainos studentų asociacija (UAS) kreipėsi į Europos studentų sąjungą, kurios narė yra ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS), nurodydama veiksmus, kuriais galima padėti Ukrainos studentams. Kreipimesi nurodoma, kad Ukrainos studentams reikalinga informacinė, humanitarinė, socialinė ir akademinė pagalba. UAS prašo organizuoti humanitarinę pagalbą savo šalyse, bendradarbiaujant su „Raudonojo kryžiaus“ organizacija, palaikyti ir dalintis pozicijomis ir iniciatyvomis. UAS taip pat skatina kreiptis į atsakingas institucijas dėl studentų vizų suteikimo arba pratęsimo, stipendijų įsteigimo, karo pabėgėlių apgyvendinimo, studentų iš Ukrainos atvykimo koordinavimo, finansinės paramos studentus priimančioms ir remiančioms aukštosioms mokykloms. UAS nurodo, kad prie pagalbos Ukrainos studentams galima prisidėti bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis: greitai organizuojant vietas, kuriose būtų apgyvendinti Ukrainos studentai ir akademikai, įsteigiant specialias stipendijas ir dėstytojų bei mokslininkų darbo vietas. Dalies kreipimesi nurodytų priemonių įgyvendinimą Lietuvos valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir aukštosios mokyklos jau yra pradėjusios. LSS sieks, kad būtų imtąsi visų reikalingų veiksmų teikiant pagalbą Ukrainos akademinei bendruomenei.

Lietuvos studentų sąjunga rinks naują Valdybą

Kovo 27 dieną vyksiančiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje bus renkama nauja Valdyba. Trys Valdybos nariai bus renkami dvejų metų kadencijai. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas iki kovo 13 d. 23:59 val. el. paštu info@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju.