Preloader

Naujienos

LSS vadovo V.Kučinsko žinutė studentams: „Nebūkite abejingi ir įsitraukite į problemų sprendimą“

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kovo pradžioje išrinko naują vadovą – juo tapo Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios informatikos magistro studentas Vytautas Kučinskas, jau šešerius metus veikiantis studentiškame judėjime. Su juo kalbamės apie tai, kas pastūmėjo siekti atstovauti studentų interesams nacionaliniu mastu bei kokie pokyčiai laukia organizacijos. – Vytautai, be daugybės kitų veiklų, pirmiausia – esi studentas. Ką tau tai reiškia? – Būti studentu reiškia tobulėjimą. Mano nuomone, svarbiausias aukštojo mokslo tikslas ir yra parengti visapusiškai išsilavinusį žmogų, kuris taip pat būtų ir savo srities specialistas. Žinoma, būti studentu kartu galimybė būti bendruomenės dalimi, bendrauti su žmonėmis, kuriuos jungia panaši mąstysena, įsitraukti į judėjimus, organizacijas. Tuo ir yra žavingas studijų laikotarpis – galimybėmis plėsti savo akiratį. – O kaip pats, būdamas studentu, vertini studijų kokybę Lietuvoje? – Kalbant apie studijų kokybę, manau, kad pirmiausia reikia pradėti žiūrėti nuo savęs – aktyviai įsitraukti į studijų procesą ir gebėti pasiimti visas suteikiamas žinias. Tai Skaityti plačiau

Savivaldų naujienos: dėmesys studentų problemoms, akademiniam sąžiningumui ir naujų prezidentų rinkimai

Vasario ir kovo mėnesiais Lietuvos studentų sąjungos (LSS) narės skyrė daug dėmesio švietimui apie akademinį sąžiningumą, atstovavimui medicinos krypties studentams, pilietiškumo iniciatyvoms ir studentams aktualaus turinio kūrimui. Šiuo laikotarpiu penkiose studentų savivaldose vyko ataskaitinės-rinkiminės konferencijos, kurių metu išrinktos naujos organizacijų vadovės. Studentų savivaldose darbą pradėjo penkios prezidentės  Mykolo Romerio Studentų atstovybės (MRUSA) prezidente išrinkta Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros II kurso studentė, MRUSA prezidiumo narė Lineta Ragažinskaitė. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybės prezidente tapo I kurso Interjero dizaino studentė, SA Socialinių ir akademinių reikalų komiteto narė Goda Kiaunytė. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentės pareigas eis Rytų Azijos šalių kalbų ir kultūrų studentė, buvusi Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva Vengrovskaja. Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) prezidente antrai kadencijai išrinkta Kristė Skaudaitė. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidente išrinkta Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto III kurso laivybos ir uostų inžinerijos studentė Diana Šarkaitė. Naujai išrinktos prezidentės Skaityti plačiau

Skirkime paramą psichologinę pagalbą teikiančioms organizacijoms (GPM)!

Mieli Sąjungos bendruomenės nariai, šiemet, kaip ir praėjusiais metais, kviečiame dalį savo gyventojų pajamų mokesčio skirti tiems, kuriems paramos reikia labiau. Atsižvelgiant į tai, kaip COVID-19 pandemija paveikė visuomenės emocinę sveikatą, o ypač jaunus žmones, kviečiame Jus šiemet skirti paramą psichologinę pagalbą teikiančioms organizacijoms, pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, kurių sąrašą galite rasti čia. Dėl COVID-19 viruso VMI aptarnavimo paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu, todėl paramą galite skirti internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu. Pridedame detalią instrukciją, kaip internetinės bankininkystės pagalba pateikti formą „FR0512“. Skiriant iki 1,2 proc. pajamų mokesčio prašyme galima nurodyti daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento. Formos pildymui Jums reikės žinoti gavėjo kodą, kurį galite rasti pasirinktos organizacijos kontaktų skiltyje arba Skaityti plačiau

Studentai neteks prieigos prie būtinų mokslinių išteklių: LSS kreipėsi į ministeriją

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kovo 23 dieną kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) dėl tolimesnio finansavimo užtikrinimo prieigai prie elektroninių mokslinių duomenų bazių.  Ji studentams būtina studijų proceso metu – palankios sąlygos vykdyti tiriamąją veiklą yra svarbios sėkmingam studijavimui ir studijų baigimui bei prisideda prie didesnės studentų įtraukties į tolimesnę mokslinę veiklą. Dėl šių priežasčių LSS reikalauja kuo greičiau užtikrinti nenutrūkstamą finansavimą prieigai prie elektroninių mokslinių duomenų bazių, nemažinant jų skaičiaus. Su kreipimusi galite susipažinti čia. Mokslininkams ir studentams būtinų mokslinių duomenų bazių prenumerata buvo finansuojama europinio projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ lėšomis. Projektas pasibaigs šių metų kovo 31 dieną, o tolimesniam prenumeratos finansavimui valstybės biudžete lėšų nebuvo numatyta. LSS kreipimesi nurodoma, kad prieiga prie mokslinių duomenų bazių yra būtina ne tik mokslininkų bendruomenei, bet ir studentams studijų proceso metu. „Tik realiai užtikrinant tinkamas sąlygas mokslinei veiklai galima tikėtis proveržio visoje aukštojo Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjunga rinks naują Valdybą

Balandžio 17 dieną vyksiančiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje bus renkama nauja Valdyba. Trys Valdybos nariai bus renkami dvejų metų kadencijai, vienas – vienerių metų. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas iki balandžio 3 d. 23:59 val. el. paštu info@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju.    

Kaip sumažinti neigiamas pasekmes asmens duomenų vagystės atveju?

Lietuvoje dažnėjančios asmens duomenų vagystės neaplenkė ir studentų. Praėjusios savaitės pabaigoje pranešta apie 7 tūkstančių Vilniaus kolegijos studentų asmens duomenų nutekinimą. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kviečia susirūpinti savo duomenų saugumu ir imtis priemonių, siekiant išvengti neigiamų pasekmių. Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) projekto vadovas Deividas Gudiškis teigia, jog vartotojai negali užtikrinti, kad jų duomenys nebus nutekinti, kadangi viskas priklauso nuo duomenų valdytojų / tvarkytojų, tačiau galima sumažinti riziką, kad nutekintais duomenimis bus pasinaudota: „Reikėtų iš karto pasikeisti slaptažodžius paskyrose, kur buvo naudojamas tas pats slaptažodis. Geriausia, kad visose paskyrose būtų naudojami unikalūs slaptažodžiai, laikantis elementarių taisyklių: slaptažodžius sudaro ne mažiau kaip 8 simboliai (didžiosios ir mažosios raidės, skaitmenys) ir registruojamasi tik ten, kur tikrai būtina.“  Kadangi labai svarbu visose paskyrose naudoti skirtingus bei sudėtingus slaptažodžius ir jų nepamiršti, galima naudotis programomis, skirtomis slaptažodžių saugojimui. „Pats naudoju „KeePass“ programinę įrangą, kuri slaptažodžius sugeneruoja pati, todėl nereikia sukti galvos, kokį slaptažodį uždėti. Slaptažodžiai Skaityti plačiau

Prie LSS tikrųjų narių prisijungė Lietuvos muzikos ir teatro bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijų Studentų atstovybės

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) džiaugiasi, jog kovo 6 d. vykusios ataskaitos teikimo konferencijos metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) Studentų atstovybės (SA) tapo tikrosiomis LSS narėmis. „LMTA SA nusprendė tapti tikrąja LSS nare, nes norime būti aktyvūs, pilietiški, o LSS sprendžiamos problemos išties aktualios visai studentų bendruomenei. Svarbiausia, didelėje studentų sąjungoje norime atstovauti meno krypties studentams, kelti specifinius klausimus, į kuriuos LSS jau įrodė atsižvelgianti. Visas Lietuvos kultūros sektorius siekia tapti vienu iš valstybės prioritetų ir LMTA SA prisijungimas prie LSS yra mažas žingsnis šio siekio link!“ – teigia LMTA SA prezidentė Iveta. Tuo tarpu LKA SA atstovas Jurgis sako, kad „LSS – tai bendruomenė, kurios nariu būdamas gali ne tik dalintis patirtimi, bet ir sulaukti pagalbos, mokytis ir tobulėti! O svarbiausia – gali atstovauti studentams strateginiame lygmenyje.“  

LSS vadovaus Vytautas Kučinskas

Šeštadienį, kovo 6 d., vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje išrinktas naujas LSS prezidentas. Organizacijos vairą studentijos atstovai patikėjo dabartiniam LSS Valdybos nariui Vytautui Kučinskui, kuris pakeis 4 metus vadovavusį Eigirdą Sarkaną. Naujasis LSS vadovas vystyti organizacijos veiklą ketina trimis kryptimis – aukštojo mokslo pažangos / proveržio, studentų padėties gerinimo bei organizacijos stiprinimo.  Vytautas Kučinskas šiuo metu yra taikomosios informatikos magistro studentas Vytauto Didžiojo universitete. Rinkimuose jį palaikė 76 delegatai. Anot Vytauto Kučinsko, „Vienas iš LSS pamatinių siekių privalo būti studentų gerovės užtikrinimas – šalyje reikia kurti tokį studijų ir jos aplinkos modelį, kur studentai gebėtų studijuoti nepaisant socioekonominės padėties, individualių poreikių, jaustųsi saugiai ir užtikrintai žinodami, jog visada gali gauti psichologinę ir / ar finansinę pagalbą, nebūtų priversti dirbti tam, kad išgyventų studijų metu. Studijų laikotarpiu studentai neturi susidurti su diskriminacijos apraiškomis.“ Naujojo prezidento komandą sudaro prezidentas, du viceprezidentai – Paulius Vaitiekus bei Paulius Kučas, Skaityti plačiau

3 iš 4 studentų patiria stiprų stresą, beveik kas trečias – panikos atakas

Vasario mėnesio viduryje Lietuvos studentų sąjunga (LSS) atliko tyrimą „Psichologinė studentų būsena ir pagalba“, kuriuo buvo siekiama įvertinti studentų psichologinę būseną ir jos pokyčius lėmusius veiksnius, atsižvelgiant į paskutinius dvejus metus aukštosiose mokyklose inicijuotų pokyčių efektyvumą bei karantiną. Tyrimas atskleidė, kad nepaisant to, jog padidėjęs psichologinės pagalbos prieinamumas atnešė teigiamų pokyčių, karantinas pablogino studentų gyvenimo kokybę visais tirtais aspektais. 3 iš 4 studentų patiria stiprų stresą, beveik kas trečias – panikos atakas    Tyrimas atskleidė, kad daugelis studentų patiria negatyvias psichologines būsenas. Pavyzdžiui, didelį nerimą, baimę ar stiprų stresą per pastaruosius metus teigė patyrę maždaug 80 proc. respondentų, depresiją ar valgymo sutrikimus – beveik pusė, o trečdalis teigė susidūrę su panikos atakomis. Lyginant su 2017 m. LSS atliktu socialinės dimensijos tyrimu, situacija pablogėjo – padaugėjo patiriančių neigiamas būsenas. Užsienio studentai skiria daugiau dėmesio savo psichikos sveikatai Remiantis rezultatais, studentai, nepaisant didėjančio psichologinės pagalbos prieinamumo, vis dar nėra linkę jos kreiptis. Skaityti plačiau

LSS siūlo priemones, skirtas sukurti palankesnes sąlygas studentų mobilumui

2020 m. lapkričio mėnesį Lietuvos studentų sąjunga (LSS) vykdė apklausą, skirtą įvertinti studentų nuomonę apie Erasmus+ mobilumo programą bei pateikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms (AM), siekiant ją tobulinti. Anketa siųsta Lietuvos studentams iš skirtingų AM, viso dalyvavo 1503 respondentai, rezultatai papildyti duomenimis, gautais iš fokus grupės. Erasmus+ mobilumo programa – svarbi ir prasminga Erasmus+ mobilumo programa yra plačiai žinomas reiškinys ir tarp Lietuvos studentų. Tik labai maža dalis atsakiusiųjų (3,61 proc.) teigia, kad nėra apie ją girdėję. Nors programos vykdytojai pastebi, kad dalyvaujančių skaičius kasmet mažėja, Lietuvos studentams ši programa vis dar atrodo svarbi ir prasminga – vos 1 proc. apklaustųjų atrodo kitaip. Remiantis fokus grupių tyrimu, jame dalyvavę studentai akcentavo, jog Erasmus+ suteikia galimybes geriau pažinti save, įveikti iššūkius ir baimes, pažinti naują kultūrą. Visi kokybinio tyrimo dalyviai, buvę Erasmus+ studijų mobilumo programoje, rekomenduotų vykti kitiems.               Studentams trūksta informacijos Nors dauguma studentų yra Skaityti plačiau