Preloader

Naujienos

Spalio 17-oji – Tarptautinė kovos su skurdu diena (ir AM pasiekiamumas)

Spalio 17-oji – Tarptautinė kovos su skurdu diena. Šios dienos minėjimas akcentuoja 3 siekius: palaikyti vargingiausiai gyvenančių žmonių pastangas pasipriešinti skurdui ir socialinei atskirčiai; priversti išklausyti skurstančius žmones ir užmegzti su jais dialogą; drauge su pačiais skurdžiausiais siekti, kad visuotinės žmogaus teisės iš tiesų galiotų visiems. Viena iš visuotinių žmogaus teisių – aukštasis mokslas. 41 LR Konstitucijos straipsnyje teigiama: „Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Taigi, vienas Tarptautinės kovos su skurdu dienos siekių – teisė į aukštąjį mokslą iš tiesų turi galioti visiems, nepriklausomai nuo jų socioekonominio statuso (SES) MOSTA duomenimis, aukštąjį mokslą pasiekia, deja, tik kas ketvirtas vaikas iš nepasiturinčios šeimos. Šie moksleiviai kur kas rečiau įgyja vidurinį išsilavinimą, laiko brandos egzaminus, o laikiusieji – išlaiko prasčiau. Į stipriausius Lietuvos Skaityti plačiau

Ryšių su visuomene komiteto mokymai PR PRO

Spalio 13-14 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos studentų sąjungos Ryšių su visuomene (LSS RsV) komiteto mokymai „PR PRO“. Dalyviai atvyko iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų. Pirmąją dieną RsV koordinatoriai pradėjo klausydami LSS Alumni Dainiaus Dikšaičio paskaitos apie komunikacijos planavimo svarbą bei auditorijas. Po pietų dalyviai atliko praktinio darbo užduotį – patys rašė renginio viešinimo komunikacijos planus mėnesio laikotarpiui ir aptarinėjo jų trūkumus bei privalumus, pasirinktas komunikacijos priemones. Buvusi Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės RsV komiteto pirmininkė Aura Okunytė ir LSS Alumni Dionis Martsinkevichus pasakojo apie įvaizdžio formavimą ir jo reikšmę studentų savivaldoje. Lektoriai rėmėsi asmenine patirtimi ir diskutavo su komitetų nariais apie tai, kokiomis priemonėmis galima taisyti sugadintą įvaizdį. Antrąją dieną LSS komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė kalbėjo apie tai, kodėl savivaldoms svarbu viešinti savo veiklą ne tik jiems įprastais kanalais. Dalyviai mokėsi, kaip teisingai rašyti pranešimą spaudai, bendrauti su žiniasklaida ir kas yra integruota komunikacija. Koordinatoriai aptarė kiekvieno sklaidos kanalo Skaityti plačiau

Justina Štrimaitytė: Core of Coaching

Šių metų rugsėjo 24 d. – spalio 3 d. dalyvavau tarptautiniame projekte „Core of couching“ Limassol mieste, Kipre. Projekto dalyviai atkeliavo iš 8 Europos šalių. Kadangi beveik visi jie jau ne pirmus metus dirba su jaunimu, savanorystės, menorystės ir koučingo srityse tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, teko labai daug sužinoti ne tik iš pačio projekto turinio, bet ir dalyvių asmeninės patirties. Koučingas – tai procesas, kurio metu yra atskleidžiamas kiekvieno asmens vidinis potencialas. Kiekvienas koučeris tiki, jog visi žmonės gali pasiekti bet kokių savo užsibrėžtų tikslų ir turi visus tam reikalingus resursus. Mokymų metu labai daug dėmesio skyrėme gilinimuisi į kiekvieną asmenį, supratimui, kodėl jis atlieka vienokius ar kitokius veiksmus ir analizavome, kaip galėtume padėti jam pasiekti geresnių rezultatų. Manau, kad Sąjungoje, mums ypatingai trūksta minėto supratimo, nes dažnai savivaldų nariai teigia, kad atstovybininkai neturi laiko, kompetencijų ar jie tiesiog „yra kitokie nei visi“, tad negali išspręsti tam tikrų esančių Skaityti plačiau

Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentai kreipėsi į Šiaurės ministrų tarybą

Rugsėjo 26 d. Lietuvos studentų sąjunga, kartu su dar 10 studentų sąjungų iš Šiaurės Europos šalių, kreipėsi į Šiaurės ministrų tarybą, siekdama atkreipti dėmesį į skaitmeninimo svarbą aukštajame moksle. Kreipimesi rašoma, kad tik atsakingai vykdomas skaitmeninimo procesas aukštajame moksle turi potencialą prisidėti ne tik prie studijų kokybės gerinimo, bet ir visuomenės tobulėjimo. Svarbu, kad į sprendimų priėmimą būtų įtraukti ir studentai, nes „tik bendradarbiaujat, kartu mes galime sukurti efektyvią ir nuoseklią skaitmeninimo strategiją, kuri pagerins aukštojo mokslo sistemą ir prieinamumą Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse“. Visas tekstas (anglų k.): Nordic and Baltic students’ visions on digitalisation

Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutarčių

Nuo šiandien, 2018 m. spalio 3 d., studentai, prisijungę prie savo prašymo-anketos,  galės sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartis, bus informuojami išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą. 2018 metų rudens semestrą Valstybinis studijų fondas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė valstybės garantiją 6203 paskoloms už 10,9 mln. Eur. Dėl valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo studentai turės kreiptis į „Swedbank“, AB banką (toliau – bankas). Čia galite susipažinti su šiais metais išduodamoms paskoloms nustatytomis banko sąlygomis. Valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2018 m. spalio 4 d. iki spalio 31 d. (imtinai). Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra Skaityti plačiau

Europos studentų sąjungos mokymai Austrijoje

Rugsėjo 26-29 dienomis Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė ir Tarybos narys Tsimafei Malakhouski dalyvavo mokymuose „Training on Democratisation and Youth Participation in Civic Life“ Austrijoje, Vienoje. Europos studentų sąjunga, kartu su Austrijos studentų sąjunga, mokymuose dalyvauti pakvietė 15 dalyvių iš 13 skirtingų Europos šalių. „Visuomet labai įdomu ir naudinga pabendrauti su jaunimu iš kitų šalių ir pasidalinti patirtimi, gerosiomis praktikomis bei iniciatyvomis,“ – kalbėjo S. Matoškaitė. Mokymų metu dalyviai diskutavo apie piliečių dalyvavimą demokratiniuose procesuose, pagrindinius demokratijos principus ir funkcijas. Taip pat projekto dalyviai dirbo grupėse, kuriose analizavo grėsmes, su kuriomis susiduria demokratija ir atskiros piliečių grupės. Mokymai dalyviams suteikė naujų įgūdžių, skirtų plėtoti efektyvias ir inovatyvias kampanijas, skatinančias piliečių įsitraukimą. Dalyviai analizavo jau įvykusias kampanijas skirtingose šalyse bei turėjo galimybę kurti naujas ir jas pristatyti kitiems dalyviams. Šalių atstovai mokymuose turėjo progą pasidalinti gerąja jaunų žmonių interesų atstovavimo patirtimi bei planuoti tolimesnį bendradarbiavimą tarp jaunimo organizacijų atstovų.

36-asis Europos studentų sąjungos konventas

Rugsėjo 23-26 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje vyko 36-asis Europos studentų sąjungos konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 100 delegatų – studentų atstovų iš visos Europos aptarti svarbiausius šiandienos įvykius, švietimo problemas ir gerąsias praktikas. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.  Rugsėjo 24 d. Vienos pažangiųjų studijų instituto tyrimų grupės vadovas Martinas Ungeris (orig.  IHS – Institute for Advanced Studies, Vienna, Head of Research Group) pristatė tyrimą „Socialinė dimensija Bolonijos proceso kontekste: kokioje situacijoje mes esame?“ Jis teigė, kad pastaraisiais metais (2015-2018) Europos aukštojo mokslo erdvėje sukosi skambios frazės apie tai, kaip aukštasis mokslas, o kartu ir Vyriausybės politika, turi orientuotis į socialinę dimensiją ir aukštojo mokslo prieinamumo didinimą, tam, kad aukštosiose mokyklose esanti studentų įvairovė atspindėtų kiekvienos visuomenės sandarą. Deja, anot pranešėjo, jokiu realiu pasiekimu nei viena valstybė negali pasigirti. Kodėl? Nes valstybėse visada buvo ir vis dar yra svarbesnių prioritetų pinigų investavimui. Be to, švietimo sistema ne Skaityti plačiau

ISM SA kviečia dalyvauti projekte

Jau aštuntąjį kartą ISM universiteto studentų atstovybės organizuojamas projektas „Creative Shock“ visame pasaulyje skleidžia socialinio verslo idėjas, skatina studentus išgliaudyti įvairias užduotis, susijusias su socialiniu verslu bei jo problemomis. 2017 metais „Creative Shock“ subūrė dalyvius iš daugiau nei šimto pasaulio šalių. Daugiau nei tūkstantį dalyvių kasmet sukviečiančio renginio organizatoriai tikisi atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio verslo svarbą ir konkurso metu išnagrinėti egzistuojančius sunkumus, su kuriais Lietuvoje ir pasaulyje susiduria socialinio verslo įkūrėjai. Konkurso metu studentai iš viso pasaulio universitetų komandose sprendžia socialinio verslo situacijas (business case). Pirmajame atrankiniame etape komandos sprendžia dvi užduotis. Dešimt geriausiai pasirodžiusių komandų yra kviečiamos į finalinį savaitgalį Vilniuje, kur kasmet finalinės užduoties metu dalyviai turi spręsti tikrų socialinių verslų problemas. Šiemet konkurso nugalėtojų pastangos bus įvertintos „Turkish Airlines“ bilietais į pasirinktą pasaulio šalį bei 2000 eurų piniginiu prizu. „Socialinis verslas – ateities verslas. Manome, kad jauni verslininkai, o ypač lietuviai, galėtų tapti dar ambicingesniais ir Skaityti plačiau

Biuro komandą papildė nauja narė!

Rugsėjo 19 d. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos sprendimu, LSS biuro darbuotojų komandą papildė nauja narė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) administratorė ir viceprezidentė Gailė Žėbrytė, užimsianti biuro vadovės pareigas. Gailė daugiau nei trejus metus praleido VGTU SA, todėl turi sukaupusi nemažą patirtį dirbant komandoje, administracinėje srityje, turi žinių akademinių, socialinių reikalų bei atstovavimo srityse. „Studentiškas judėjimas man visą laiką leido jaustis esant savo vietoje. Aš tiksliai žinojau, kad komandinė jėga gali daug, bet niekada negalvojau, kad žmonės, su kuriais susipažinsiu universitete bus tie, kuriuos galėsiu vadinti savo komanda, savo antra šeima.“ Naujoji biuro vadovė teigia, jog dirbant LSS biure stengsis kiekvieną dieną išmokti ko nors naujo ir taikyti jau turimas žinias. „Žinau, kad atėjau dirbti ir stengtis. Dabar tikiuosi, kad jėga, kurią atsinešiau iš VGTU SA, galės dar labiau uždegti LSS. Pasitikiu savimi ir viliuosi greitai juos vadinti savo komanda!“

Dėmesio! Spalio 3 d. (16 val.) VSF skelbs sąrašą asmenų, kurie kviečiami pasirašyti valstybės remiamų paskolų sutartis su banku „Swedbank“, AB

Dėmesio! Spalio 3 d. (16 val.) Valstybinio studijų fondo  tinklalapyje bus skelbiamas sąrašas asmenų, kurie kviečiami pasirašyti valstybės remiamų paskolų sutartis su banku „Swedbank“, AB. Studentai, kuriems siūloma pasirašyti valstybės remiamų paskolų sutartis, taip pat bus informuoti asmeniškai. Sutarčių pasirašymas banke „Swedbank“, AB vyks nuo 2018-10-04 iki 2018-10-31.