Preloader

Mėnuo: 2021 lapkričio

Europos studentų sąjungos Valdyba atnaujino poziciją dėl studijų kokybės

Lapkričio 22–26 dienomis vyko 81-asis Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos susitikimas. Jo metu Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kėlė klausimus dėl studijų prieinamumo, nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo, studijų praktikų kokybės, diskriminacinių nuostatų aukštajame moksle panaikinimo, socialinės dimensijos gairių įgyvendinimo bei strateginių ESU prioritetų kitiems dvejiems metams. Atnaujinta pozicija dėl studijų kokybės Susitikimo metu atnaujinta pozicija dėl aukštojo mokslo kokybės, atsižvelgiant į Europos sąjungos švietimo sistemos aktualijas. Ypatingas dėmesys skirtas Bolonijos procese numatytoms vertybėms, kaip į studentą orientuotos studijos, studijų kokybės užtikrinimas, švietimo skaitmenizacija ir kt. „Šios pozicijos atnaujinimas svarbus LSS, kadangi šiuo metu vyksta Sąjungos ilgalaikės pozicijos „Studijų kokybės samprata“ atnaujinimas. Siekiant aukštojo mokslo proveržio Lietuvoje, būtina atsižvelgti į tai, kas vyksta Europoje, todėl dalį idėjų ir pasiūlymų galėsime pritaikyti formuodami savo poziciją“, – teigia susitikime Sąjungai atstovavęs LSS Viceprezidentas Paulius Vaitiekus. Dėmesys socialinei dimensijai Susitikimo metu taip pat parengtas dokumentas dėl studentų, turinčių psichosocialinę negalią. Jame numatyti svarbiausi aspektai, padėsiantys Skaityti plačiau

Nauji studentų savivaldų nariai susirinko mokymuose „Startuok“

Lapkričio 20–21 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mokymai naujiems savivaldų nariams „Startuok“. Jų dalyviai susipažino su LSS veikla, atstovavimu studentams nacionaliniu lygmeniu ir pagrindiniais organizacijos veiklos principais. Taip pat, turėjo galimybę geriau pažinti žmones, veikiančius kitose studentų savivaldose. Siekiant tikslingo atstovavimo studentams aukštosiose mokyklose ir aktyvaus narių įsitraukimo į Sąjungos veiklą, LSS užtikrina tęstinį ir nuoseklų savivaldų narių kompetencijų ugdymą. „Šiuose mokymuose stengiamės motyvuoti studentų atstovus aktyviai veikti studentų savivaldose, supažindinti su svarbiausiomis akademinėmis, socialinėmis temomis ir skatinti bendradarbiavimą vieniems su kitais,“ – pasakoja LSS Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. „Startuok“ mokymuose dalyvavo studentų atstovai iš 12 savivaldų. Šie mokymai yra kompetencijų kėlimo ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ dalis.  

Švietimo ir mokslo komitetas nepritarė, kad studentų nuomonė turėtų ženklią įtaką

Šiandien LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (ŠMK) nepritarė siūlymams vietoje konkretaus matematikos egzamino leisti stojančiajam pasirinkti norimą egzaminą iš platesnės egzaminų grupės ir įtraukti studentų teikiamą nuomonę apie studijų kokybę į studijų veiklos vertinimo rodiklių sąrašą, pagal kurį aukštosioms mokykloms bus teikiamas valstybės finansavimas. Anot Seimo narių, jaunimas yra jaunimas, todėl vertinimas dažnai yra neobjektyvus ir staigus.  Europa pripažįsta, Lietuva – ne Spalio 27 d. vykusiame ŠMK posėdyje LSS Prezidentui Vytautui Kučinskui paklausus apie studentų nuomonės rodiklio įtraukimą į įstatymą, komiteto pirmininkas akademikas Artūras Žukauskas atsakė, kad reikėtų palaukti, kol į aukštąsias mokyklas įstos „geri“ studentai, tada ir bus atsiklausiama jų nuomonės. V. Kučinskas nesupranta, kodėl reikia laukti. Tyrimų ir analizių rezultatai rodo, kad studentų nuomonė yra svarbus rodiklis vertinant studijų kokybę: „Šiemet Valstybės kontrolės pateiktoje ataskaitoje „Ar užtikrinama studijų kokybė aukštosiose mokyklose“ nurodoma, kad studentų nuomonė dėl studijų kokybės nėra išgirsta pakankamai ir reikėtų prioretizuoti grįžtamojo ryšio svarbą. Skaityti plačiau

Vytautas Kučinskas. Tarptautinė studentų diena: ar turime kuo pasidžiaugti?

Šiandien minima Tarptautinė studentų diena simbolizuoja, kad studentų bendruomenė gali susivienyti siekdama bendrų tikslų ir pokyčių. Be to, tai yra puiki proga esamiems studentams švęsti bendrystę, o buvusiems – prisiminti studijų laikotarpį. Tačiau ar šiandien, žvelgdami į aukštojo mokslo sistemą, tikrai turime kuo pasidžiaugti? Per 30 Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiklos metų viena didžiausių pergalių laikome studentų teisę lygiavertiškai dalyvauti sprendimų priėmime. Studentų atstovai gali išsakyti savo poziciją tiek aukštųjų mokyklų, tiek valstybės valdymo organuose. Gaila, bet vis dar yra abejojančių, ar studentų nuomonė – reikalinga. Šiuo metu yra inicijuojami Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai. Vienas iš LSS pasiūlymų – įtraukti studentų teikiamą nuomonę apie studijų kokybę į studijų veiklos vertinimo rodiklių sąrašą, pagal kurį aukštosioms mokykloms bus teikiamas valstybės finansavimas. Ne visi politikai palaiko tokią idėją: yra manančių, kad turime sulaukti, kol įstos „geri“ studentai, tada ir pasikalbėsime. Deja, šiuo metu aukštojo mokslo prieinamumas priklauso ne tik nuo studento Skaityti plačiau

Studentai kviečiami švęsti Tarptautinę studentų dieną

Lapkričio 17 d. minima Tarptautinė studentų diena. Ta proga, Lietuvos studentų sąjunga kartu su aukštųjų mokyklų studentų savivaldomis kviečia susiburti ne tik esamus, bet ir buvusius ar būsimus studentus. Studentai taps rektoriais ir dėstytojais Trečiadienį Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vadovai ir dėstytojai savo pareigas perleis studentams. Šia iniciatyva studentai yra skatinami prisidėti prie pokyčių, įgyvendinti savo idėją ir pajausti, ką reiškia valdyti aukštąją mokyklą ar vesti paskaitą. Šventė visam Kauno miestui Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Lietuvos sporto universitetų studentų atstovybės Tarptautinę studentų dieną kviečia minėti ne tik esamus, bet ir būsimus ar buvusius studentus. „Norime, kad studentu pasijaustų kiekvienas. Ryte moksleiviai lankysis paskaitose, o dienos eigoje miesto erdvėse studentišką dvasią galės pajusti kiekvienas: pasiimti Lietuvos studento pažymėjimą vienai dienai, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, kartu siekti ilgiausio laiško rekordo, pasiklausyti aukštųjų mokyklų vadovų diskusijos“, – pasakoja viena iš renginio organizatorių Raminta Strumilaitė. Dienos pabaigoje laukia koncertas Skaityti plačiau

Rašto darbų pirkimas: rizikuoti savo ateitimi neverta

Spalio mėnesio pabaigoje vyko LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuojama konferencija „Etika akademinėje aplinkoje 2021“. Šiemet ypatingas dėmesys skirtas nesavarankiškų mokslo ir studijų darbų rengimo praktikos problematikai.  Pirkdami darbus studentai kenkia patys sau Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atliekamo tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas“ duomenimis, rašto darbų pirkimo paplitimas kasmet kinta neženkliai. 2015 m. 19 proc. studentų teigė, jog ši nesąžininga elgesio forma yra paplitusi / greičiau paplitusi, 2017 m. šis procentas padidėjo iki 21 proc., o 2019 m. siekė 17 proc. LSS Socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė pastebi, kad tendencija yra nepastovi, todėl kyla grėsmė, kad skaičiai gali išaugti. „Liūdniausia, kad studentai pirkdami darbus patys iš savęs atima galimybę įgyti žinių, kurios bus reikalingos ateityje studijuojant ar dirbant.“ Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyr. analitikė dr. Eglė Ozolinčiūtė prideda, kad šis nusižengimas turi įtakos studentų motyvacijai studijuoti, profesinio patikimumo praradimui, pavojui sąžiningai konkurencijai ir bendram visuomenės Skaityti plačiau