Preloader

Europos studentų sąjungos Valdyba atnaujino poziciją dėl studijų kokybės

Lapkričio 2226 dienomis vyko 81-asis Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos susitikimas. Jo metu Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kėlė klausimus dėl studijų prieinamumo, nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo, studijų praktikų kokybės, diskriminacinių nuostatų aukštajame moksle panaikinimo, socialinės dimensijos gairių įgyvendinimo bei strateginių ESU prioritetų kitiems dvejiems metams.

Atnaujinta pozicija dėl studijų kokybės

Susitikimo metu atnaujinta pozicija dėl aukštojo mokslo kokybės, atsižvelgiant į Europos sąjungos švietimo sistemos aktualijas. Ypatingas dėmesys skirtas Bolonijos procese numatytoms vertybėms, kaip į studentą orientuotos studijos, studijų kokybės užtikrinimas, švietimo skaitmenizacija ir kt.

„Šios pozicijos atnaujinimas svarbus LSS, kadangi šiuo metu vyksta Sąjungos ilgalaikės pozicijos „Studijų kokybės samprata“ atnaujinimas. Siekiant aukštojo mokslo proveržio Lietuvoje, būtina atsižvelgti į tai, kas vyksta Europoje, todėl dalį idėjų ir pasiūlymų galėsime pritaikyti formuodami savo poziciją“, – teigia susitikime Sąjungai atstovavęs LSS Viceprezidentas Paulius Vaitiekus.

Dėmesys socialinei dimensijai

Susitikimo metu taip pat parengtas dokumentas dėl studentų, turinčių psichosocialinę negalią. Jame numatyti svarbiausi aspektai, padėsiantys į aukštojo mokslo sistemą sėkmingai integruoti specialių poreikių turinčius studentus. Dokumento parengimas – pirmas etapas, siekiant tolimesnės aukštojo mokslo prieinamumo plėtros.

Prieš valdybos susitikimą vyko konferencija apie Europos ateitį, kurios metu studentų atstovai iš visos Europos diskutavo apie socialinės dimensijos plėtrą savo šalyse, pabrėžiant Romos komunikate numatytų socialinės dimensijos planų rengimo ir įgyvendinimo svarbą.

„Galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje jau pradėtas tokio plano kūrimas. Diskusijos metu pasiūlyta idėja į socialinės dimensijos plėtrą įtraukti ne tik valstybines institucijas, bet ir aukštąsias mokyklas: skatinti jas kurti papildomus mechanizmus, gerinančius studijų prieinamumą ir įtraukti į priemonių kūrimą nacionaliniu mastu“, – pasakoja P. Vaitiekus.

Ateities vizija

Valdybos posėdžio metu patvirtinti strateginiai prioritetai 2022–2024 metams. Numatyta tęsti kovą dėl studentų dalyvavimo švietimo politikos formavime, siekti įtraukios aukštojo mokslo aplinkos, tarptautiškumo vystymo, tvarios ir novatoriškos aukštojo mokslo plėtros ir studijų kokybės.

LSS Viceprezidentas džiaugiasi, kad Sąjunga gali prisidėti tiek prie ESU veiklos strategijos, tiek sprendimų priėmimo Europos mastu: „Valdybos susitikimai yra puiki platforma plėtoti bendradarbiavimą su kolegomis iš senojo žemyno, dalintis idėjomis arba jas pritaikyti veikiant Lietuvoje. Taip pat, tai yra galimybė įgyvendinti pokyčius tarptautiniame lygmenyje.“