Preloader

Nauji studentų savivaldų nariai susirinko mokymuose „Startuok“

Lapkričio 20–21 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mokymai naujiems savivaldų nariams „Startuok“. Jų dalyviai susipažino su LSS veikla, atstovavimu studentams nacionaliniu lygmeniu ir pagrindiniais organizacijos veiklos principais. Taip pat, turėjo galimybę geriau pažinti žmones, veikiančius kitose studentų savivaldose.

Siekiant tikslingo atstovavimo studentams aukštosiose mokyklose ir aktyvaus narių įsitraukimo į Sąjungos veiklą, LSS užtikrina tęstinį ir nuoseklų savivaldų narių kompetencijų ugdymą.

„Šiuose mokymuose stengiamės motyvuoti studentų atstovus aktyviai veikti studentų savivaldose, supažindinti su svarbiausiomis akademinėmis, socialinėmis temomis ir skatinti bendradarbiavimą vieniems su kitais,“ – pasakoja LSS Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas.

„Startuok“ mokymuose dalyvavo studentų atstovai iš 12 savivaldų. Šie mokymai yra kompetencijų kėlimo ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ dalis.