Preloader

Vytautas Kučinskas. Tarptautinė studentų diena: ar turime kuo pasidžiaugti?

Šiandien minima Tarptautinė studentų diena simbolizuoja, kad studentų bendruomenė gali susivienyti siekdama bendrų tikslų ir pokyčių. Be to, tai yra puiki proga esamiems studentams švęsti bendrystę, o buvusiems – prisiminti studijų laikotarpį. Tačiau ar šiandien, žvelgdami į aukštojo mokslo sistemą, tikrai turime kuo pasidžiaugti?

Per 30 Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiklos metų viena didžiausių pergalių laikome studentų teisę lygiavertiškai dalyvauti sprendimų priėmime. Studentų atstovai gali išsakyti savo poziciją tiek aukštųjų mokyklų, tiek valstybės valdymo organuose.

Gaila, bet vis dar yra abejojančių, ar studentų nuomonė reikalinga. Šiuo metu yra inicijuojami Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai. Vienas iš LSS pasiūlymų – įtraukti studentų teikiamą nuomonę apie studijų kokybę į studijų veiklos vertinimo rodiklių sąrašą, pagal kurį aukštosioms mokykloms bus teikiamas valstybės finansavimas. Ne visi politikai palaiko tokią idėją: yra manančių, kad turime sulaukti, kol įstos geri studentai, tada ir pasikalbėsime.

Deja, šiuo metu aukštojo mokslo prieinamumas priklauso ne tik nuo studento gabumų. Kelią neretai užkerta socioekonominė padėtis ar trūkumai viduriniame ugdyme. Stojimą į aukštąją mokyklą galima palyginti su šuoliu į aukštį: kartelė yra užkelta ir jei tau pavyko ją peršokti – sveikiname, jei ne – tavo problema. Pamirštama, kad galbūt ne nuo tavęs priklauso, kokiomis sąlygomis ruošeisi šiam gyvenimo šuoliui bei kas ir kaip tave treniravo. 

Kol kas sprendimų dėl kokybiškesnio pasiruošimo studijuoti nedaug, nors kartelės kėlimas svarstomas aktyviai. Dabar daug diskusijų girdima dėl matematikos egzamino. Atrodo, kad vienas egzaminas išgelbės aukštojo mokslo kokybę, bet, pagalvojus logiškai, tai tik padidins atotrūkį tarp brandos atestato ir stojimo reikalavimų. Šis egzaminas – svarbus, bet ar tikrai jis turi tapti lemiančiu kriterijumi? Gal verčiau leisti būsimam studentui pačiam susiplanuoti savo ateities profilį ir rinktis iš platesnės egzaminų grupės?

Planuojamas stojimo reikalavimų suvienodinimas tiek stojantiems į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas – žingsnis į priekį, siekiant, kad galimybę studijuoti lemtų tik žinios ir gebėjimai. Verta pagalvoti ir apie alternatyvius kelius įstoti į aukštąją mokyklą, pavyzdžiui, įskaitant neformaliu būdu įgytas kompetencijas. Tai leistų  padidinti studijų prieinamumą papildant šiuo metu esantį vienintelį įstojimo būdą – valstybinius brandos egzaminus.

Problemų vis dar yra ir didžiąją dalį jų lemia tai, kad švietimo vis dar nematome kaip visumos, kurioje visos pakopos yra itin susijusios. 

Bet juk šiandien – šventė, todėl tiek esamiems, tiek būsimiems, tiek buvusiems studentams noriu palinkėti pasidžiaugti šia diena ir prisidėti prie pokyčių kūrimo. Tik kartu mes galime pasiekti, kad būti studentu Lietuvoje būtų gera.

Vytautas Kučinskas yra Lietuvos studentų sąjungos prezidentas.