Preloader

Naujienos

Įvyko Alma Mater konferencija „Atstovavimas bendradarbiaujant“

Gruodžio 8 d. Vilniuje, viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje, vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) konferencija „Alma Mater: atstovavimas bendradarbiaujant“. Į konferenciją atvyko dalyviai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus bei Alytaus. Svečius sveikino Vilniaus savivaldybės atstovas Vytautas Mitalas, o renginį moderavo LSS Alumni Birutė Noreikaitė.  Apie sėkmingą atstovavimą su konferencijos dalyviais kalbėjosi LSS Alumni, vis dar aktyviai veikiantis organizacijos veikloje, Artūras Šaltis.  Jis pasakojo, kokie turėtų būti savivaldos veiklos rodikliai, nusakantys efektyvumą, ir ką apskritai reiškia atstovauti studentams. „Tinkamas atstovavimas studentams yra demokratijos garantas aukštojoje mokykloje. Man svarbiausia, kad studentų atstovai būtų tam pasiruošę!“ – teigė A. Šaltis. Dalis laiko buvo skirta bendradarbiavimo skatinimui. Registracijos metu dalyviai išsirinko aktualiausias temas, kuriomis norėtų pasikalbėti su kitų savivaldų atstovais ir ieškojo sričių, kuriose galėtų kurti bendrus projektus, skatinti glaudesnius ryšius tarp regionų. Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės alumni, profesionalus lektorius Povilas Petrauskas kalbėjo apie savanorystės svarbą aktyviai veikiant studentų savivaldoje, o jo kolega – organizacijų vidinės Skaityti plačiau

LSS Kalėdiniame Padėkos vakare prisiminė svarbiausius metų įvykius

Gruodžio 1 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) į Kauną sukvietė organizacijos alumni ir studentų savivaldų narius į tradicinį renginį – Kalėdinį Padėkos vakarą. Šiemet buvusiems ir esamiems LSS nariams ir draugams buvo įteikta dešimt nominacijų. Dėl „Metų alumno“ titulo varžėsi šeši kandidatai: Gintarė Kareivaitė, Andrius Zalitis, Dovydas Kinderys, Artūras Šaltis, Gabrielė Blekaitytė ir Dainius Dikšaitis. Apdovanojimas jau antrus metus iš eilės atiteko buvusiam LSS viceprezidentui Andriui Zaličiui. „Metų iniciatyva“ buvo paskelbtas Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos (KUSS) mitingas „Studijuoti negalima naikinti“. Su jais varžėsi Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (VIKO SA) organizuoti „VIKO SA Kursai“, Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) iniciatyva rengti kandidatų į rektorius debatai bei Kauno kolegijos Studentų atstovybės (KK SA) rubrika „Akademinis trečiadienis“. KK SA „Galimybių parkas“, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės (KVK SA) organizuotas Klaipėdos regiono aukštųjų mokyklų suvažiavimas (KRAMS), ISM Studentų atstovybės (ISM SA) „Creative Shock“ bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) Skaityti plačiau

Dalis geriausiai besimokančių studentų atgaus įmokas už studijas

2018 m. lapkričio 15 d. Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) valdyba patvirtino sąrašą asmenų, kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kaina. Už studijas sumokėtas lėšas atgaus 2446 geriausius rezultatus pasiekę studentai ir alumnai, studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose. Kompensacijoms skirta suma siekia 4,4 mln. eurų. Aukštųjų mokyklų pateiktais asmenų elektroninio pašto adresais jau išsiųsti pranešimai apie paskirtą kompensaciją. Dėl asmens duomenų saugumo negalime skelbti viešų kompensacijas gavusių asmenų sąrašų, todėl Fondas siunčia pranešimus apie paskirtą kompensaciją elektroniniu paštu. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondo tinklalapyje, informacinėje sistemoje „Parama“ turi pateikti elektroninius prašymus šiai kompensacijai išmokėti. Jei asmuo iki 2018 m. gruodžio 6 d. (imtinai) tokio prašymo nepateiks, laikytina, kad už studijas suteiktos kompensacijos jis atsisako. Kompensacija išmokama tik į to asmens, kuriam skirta kompensacija, asmeninę banko sąskaitą. Laiku užpildžiusiems prašymus, už studijas sumokėtos įmokos bus kompensuotos iki 2018 m. gruodžio 17 d. Šiemet kompensacijos paskirtos 9,98 proc. asmenų ir taip beveik pasiekta įstatymo Skaityti plačiau

Studentai vienai dienai keičia LR Vyriausybę

Tarptautinės studentų dienos (TSD) proga Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kviečia studentus vienai dienai tapti pasirinktos ministerijos vadovu ir Vyriausybės posėdyje aptarti, kaip kiekviena ministerija gali prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo! Lapkričio 15 d. studentai visai darbo dienai keis 14-os ministerijų vadovus, kartu dalyvaus įvairiuose susitikimuose, o lapkričio 16 d. LSS iniciatyvą vainikuos studentiškosios Vyriausybės posėdis su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu, kurio metu bus aptarti studentų siūlymai ir idėjos probleminių sričių sprendimams. Susipažinkite su studentiškaisiais ministrais! LR Aplinkos ministerijai vadovaus net dvi ministrės – Rusnė Raguckaitė ir Dalia Kančauskaitė. Rusnė teigia besitikinti, kad  kad TSD iniciatyva „Studente, tapk ministru!“ suteiks galimybę susipažinti su valstybine biurokratija bei institucija. Mergina studijuoja Aplinkos apsaugos inžineriją Vilniaus Gedinimo technikos universitete ir tai ją paskatino pasirinkti būtent šią sritį. Pagrindinės idėjos ir siekiai, kuriuos Rusnė nešasi į ministeriją – plastiko naudojimo mažinimas bei aplinkos departamento veiklos kontrolės sugriežtinimas. Tuo tarpu Dalia nuo Skaityti plačiau

Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentų susitikimas

Lapkričio 8-12 dienomis Latvijos sostinėje Rygoje vyko 74-asis Šiaurės Europos ir Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas (NOM), kurio tema – „Student participation as a part of civic society“. Jame dalyvavo Danijos, Fererų salų, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Grenlandijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentų sąjungų atstovai. Susitikimo metu dalyviai diskutavo apie artėjantį Europos studentų sąjungos Valdybos posėdį ir dokumentus, kurie bus svarstomi. Didelis dėmesys buvo skiriamas „Statement on quality and fair internships“ ir „Anti-Discrimination Statement“, dalyviai galėjo užduoti klausimus apie 2019 metų Europos studentų sąjungos veiklos planą. Šiais klausimais vyko internetinės konsultacijos su Europos studentų sąjungos viceprezidentais ir Vykdomojo komiteto nariais. Taip pat vyko kiekvienos šalies studentų sąjungos veiklos pristatymai. Susitikimo metu Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė pristatė, kaip LSS į savo veiklą įtraukia naujus narius, kaip stiprinami narių gebėjimai ir studentiškas judėjimas bei kaip studentų interesams atstovaujama politiniu lygmeniu. Buvo aptariamas jaunimo aktyvumas rinkimų metu. Vyko thistimeimvoting.eu platformos pristatymas. Dalis susitikimo buvo Skaityti plačiau

Skelbiami naujo LSS Valdybos nario rinkimai

Gruodžio 8 d. vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki lapkričio 23 d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Atnaujintos studentų pasiekimų vertinimo rekomendacijos

Du metus trukęs projektas „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ oficialiai baigtas ir uždarytas. Jį vainikavo praktinis susitikimas – „Rekomendacijų taikymo praktika“. Projekto tikslas – padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas. Taip pat peržiūrėti minėtų trijų aspektų dermės temą iš institucijos, dėstytojo ir studento perspektyvų bei parengti rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM) bendruomenės, inicijuodamos pokyčius. Pagrindiniai projekto uždaviniai: Atnaujinti ir (ar) sukurti nacionalinę studijų pasiekimų vertinimų sistemą atsižvelgiant į pasiekimų lygmenis; Suburti AM konsultantų tinklą nacionalinių ir tarptautinių patirčių pasidalijimui; Parengti vadovą aukštosioms mokykloms, kuris padėtų įgyvendinti naują studentų pasiekimų vertinimo sistemą; Skleisti informaciją bei teikti konsultacijas atitinkama tematika tikslinėms projekto grupėms. Birželio 1 d. projekto rekomendacijos buvo pateiktos trimis lygmenimis – instituciniu, dėstytojo ir studento (daugiau skaitykite čia). Rekomendacijomis siekiama aktyvinti diskusijas tarp dalyvių ir sutelkti bendras pastangas kuriant Skaityti plačiau

Student, become a minister!

On 15th of November The Government of Lithuanian Republic will be replaced by students! In celebration of the International Students day Lithuanian National Union of Students (LSS) is inviting students to become Prime Minister or a leader of selected Ministry for a day. You will have a chance to participate in Government’s meeting and discuss how every Ministry could contribute to the well-being of students. For those, who are interested in participating, please fill in form and send the following documents until November 5th:  CV;  Motivational letter, explaining why do you want to be a part of your selected Ministry (you can apply to no more than three positions, the choices should be put in order of priority in your motivational letter);  Two letters of recommedation, which may be written by the higher education institution, workplace, or any organisation, in which the student has or is working, volunteering Skaityti plačiau

Studente, tapk ministru! (Pratęstas registracijos laikas)

Lapkričio 15 d. LR Vyriausybę keičia studentai! Lietuvos studentų sąjunga (LSS), minint Tarptautinę studentų dieną, kviečia studentus vienai dienai tapti pasirinktos ministerijos vadovu arba Ministru Pirmininku ir Vyriausybės posėdyje aptarti, kaip kiekviena ministerija gali prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo. Visus norinčius dalyvauti, LSS kviečia užpildyti pateiktą formą ir iki lapkričio 8 d. 12 val. pateikti šiuos dokumentus: Gyvenimo aprašymą; Motyvacinį laišką, pagrindžiantį,  kodėl pretenduojama į pasirinktą ministeriją (galima kandidatuoti ne daugiau kaip į tris pozicijas, motyvaciniame laiške pasirinkimai pateikiami prioriteto tvarka); Dvi rekomendacijas, kurias gali suteikti aukštoji mokykla, darbovietė ar organizacija, kurioje studentas dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą, praktiką. Rekomendacijos, gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas turi atspindėti studento sukauptą patirtį, kompetencijas pasirinktos ministerijos darbo srityje. Dokumentai priimami nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 lapkričio 8 d. 12 val. LSS biure adresu A. Vivulskio 36, 2a. nuo 10 iki 18 val. arba elektroniniu Skaityti plačiau

Valstybinis studijų fondas laukia paraiškų socialinėms stipendijoms gauti

Lapkričio 1- 10 dienomis Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) – papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti. Spalio 24 d. Fondo valdyba 2 258 šalies aukštųjų mokyklų studentams skyrė socialines stipendijas 2018 metų rudens semestrą. Daugiausia šių stipendijų – 1 241 – suteikta atitikusiems Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4-to punkto 4.1 kriterijų, t. y., gaunantiems socialinę pašalpą (vieni gyvenantys ar savo šeimos sudėtyje). Jų stipendijoms reikalinga suma viršija 813 tūkstančių eurų. 524 studentų, atitikusių Aprašo 4.2 kriterijų (nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis), socialinėms stipendijoms skirta suma sudaro apie 343 tūkstančius eurų. 493 studentai atitiko Aprašo 4.3 kriterijų (netekę abiejų tėvų arba iki pilnametystės globoti, ne vyresni 25 metų). Jų socialinėms stipendijoms mokėti reikalinga suma Skaityti plačiau