Preloader

Naujienos

ŠMK pritarė siūlymui didinti finansavimą nemokamo bakalauro įgyvendinimui

Šiandien LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete buvo pritarta siūlymui didinti finansavimą siekiant įgyvendinti nemokamo bakalauro studijas aukštajame moksle. „Džiaugiuosi, kad Komitetas įsiklausė į Sąjungos bei apskritai  visuomenės lūkesčius ir siekia įgyvendinti nemokamo bakalauro studijas aukštajame moksle. Dabartinė situacija, kai kone pusė studentų moka už studijas savo lėšomis ne todėl, kad jie pasirinko privačias aukštąsias mokyklas ar neatitiko minimalių reikalavimų, tačiau todėl, kad pasirinko „netinkamas“ studijų programas, nėra teisinga. LSS nuolatos pabrėžia, kad aukštojo mokslo paskirtis yra ne tik aprūpinti darbo rinką darbo jėga, tačiau ugdyti išsilavinusią, intelektualią bei gebančią kritiškai mąstyti visuomenę. Tikimės, kad ir likę Seimo nariai įsiklausys į lūkesčius ir pritars šiam siūlymui,“ – LSS prezidentas E. Sarkanas.

Studente, tapk ministru! (Pratęsta registracija!)

Lapkričio 15 d. LR Vyriausybę keičia studentai! Lietuvos studentų sąjunga (LSS), minint Tarptautinę studentų dieną, kviečia studentus vienai dienai tapti pasirinktos ministerijos vadovu arba Ministru Pirmininku ir Vyriausybės posėdyje aptarti, kaip kiekviena ministerija gali prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo. Visus norinčius dalyvauti, LSS kviečia užpildyti pateiktą formą ir iki lapkričio 4 d. 18 val. pateikti šiuos dokumentus: Gyvenimo aprašymą; Motyvacinį laišką, pagrindžiantį,  kodėl pretenduojama į pasirinktą ministeriją (galima kandidatuoti ne daugiau kaip į tris pozicijas, motyvaciniame laiške pasirinkimai pateikiami prioriteto tvarka). Motyvaciniame laiške studentas gali nurodyti / siūlyti alternatyviąją darbinę temą, su kuria norėtų darbuotis. Rekomendaciją, kurią gali suteikti aukštoji mokykla, darbovietė ar organizacija, kurioje studentas dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą, praktiką. Rekomendacija, gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas turi atspindėti studento sukauptą patirtį, kompetencijas pasirinktos pozicijos darbo srityse. Dokumentai priimami nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2019 lapkričio 4 d. 18 val. LSS Skaityti plačiau

Eigirdas Sarkanas: mokslo šaknys saldžios, o vaisiai – papuvę

Švietimas įvardijamas kaip svarbiausia ir prioritetinė sritis Lietuvoje, nes tai valstybės bei jos piliečių visuomenės pamatas. Tačiau Vyriausybės pristatytame ateinančių metų biudžete, tai neatsispindi. Analizuojant finansavimo paskirstymą, matome, kad „švietimas“ ir „prioritetas“  neturi nieko bendro.  Pasikartojantys pažadai Galima būtų pasidžiaugti, kad bendras finansavimas švietimui, palyginus su praėjusiais metais, auga 97 mln. Eur, tačiau įvertinus tai, kad auga ir bendra valstybės ekonomika, padidėjimas yra visiškai natūralus. Vis dėlto, valstybės požiūrį į švietimą puikiausiai iliustruoja tai, kad asignavimai švietimui nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – mažėja.                       Šaltinis: Finansų ministerijos interneto svetainė. Tačiau yra dalis, kuri piktina – įvairūs pažadai bei susitarimai, kurių jau nesilaikoma ne pirmus metus. Turbūt geriausiai viską atspindinti situacija – kolektyvinė sutartis su mokytojų profsąjungomis, kurios nesilaikymas kartą jau privedė mokytojus prie kraštutinumo – lipti per ministerijos langus ir ją užimti. Šiemet situacija kartojasi, pažadas buvo vienas – Skaityti plačiau

Gydimo įstaigos studentams nebeišduoda medicininių pažymų

Lietuvos Respublikos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019-09-01 gydymo įstaigos studentams nebeišduoda medicininių pažymų, kuriose būdavo įrašomas ligos periodas bei pažyma pateisindavo studento neatvykimas į aukštąją mokyklą ar ugdymo įstaigą. Kiekviena aukštoji mokykla privalėjo parengti tvarkas, kurios nustatytų, kaip nuo šių metų rugsėjo 1 d. bus pateisinamas neatvykimas į ugdymo įstaigą dėl sveikatos problemų. Taip pat, aukštoji mokykla įsipareigojo su nauja tvarka supažindinti ir studentus. Tad nuo šiol aukštoji mokykla neturi teisės iš studento reikalauti pažymos, nes tai pažeidžia bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas, kurios reglamentuoja duomenų, susijusių su asmens sveikata, rinkimą ir teikimą ir jei tai pažeidžiama, aukštajai mokyklai turi būti taikomos administracinės baudos. Tačiau, studentui pageidaujant, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai prašant gauti pažymą, kuri patvirtintų akademinių atostogų būtinybę (dėl neštumo ar ligos), studentui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti asmens sveikatos Skaityti plačiau

Dovydas Kinderys: Alfa ir omega studentų organizacijose arba „ėjau, nes nebuvo kam eiti“

Koordinatorius, pirmininkas, grupės seniūnas, prezidentas, valdybos narys, viceprezidentas, komisijos pirmininkas, koordinatoriaus pavaduotojas, senato narys, direktorius, tarybos narys. Ne vienas skaitantis gali pasigirti turėjęs bent vienas, o kitas gal ir visas išvardintas pareigas, tačiau kiek jos svarbios, kokia atsakomybė su jomis atsiranda? Dažnai apie tai susimąstoma jau pabaigus savo kadenciją, o galvojant, kiek galėjau padaryti ir nepadariau, pradedama gailėtis. Visa hierarchinė struktūra atsirado ne veltui ir veikia tik tada, kada visi sudėtingo mechanizmo sraigteliai, su antpečiais ar be, veikia taip, kaip tikėjosi tos struktūros kūrėjai. Retai kada būna, kad ta struktūra veiktų kaip šveicariškas laikrodis, bet kaip 5 minučių vėlavimas neskaitomas vėlavimu, taip ir tas laikrodis – jeigu veiks su 5 minučių paklaida, niekas to nepastebės, o siektini rezultatai nuo to labai nenukentės. Niekada netikėsiu alfa ir omega vadovu, kuris savo vadovaujamoj struktūroj bando viską kontroliuoti, viską daryti pats, nepaskirstydamas atsakomybių ir visada tikėsiu, kad pareigas prisiėmęs asmuo, kuris „ėjo nes Skaityti plačiau

Jaunimo organizacijos pasisako už skaidrų veiklos įgyvendinimą!

Spalio 19 dieną, 48-osios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjos metu, jaunimo organizacijos pasirašė skaidrumo deklaraciją, pasisakančią stiprinti Lietuvoje gyvenančių jaunų žmonių sąmoningumą bei skatinant būti atsakingais, sąžiningais ir atvirais piliečiais. Bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), skaidrumo deklaraciją inicijavo trys didžiausios jaunimo organizacijos – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos studentų sąjunga (LSS) bei Vilniaus universiteto studentų atstovybė (VU SA). Pasirašyta skaidrumo deklaracija nurodo, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos siekia susitarti, jog ugdo jaunų žmonių suvokimą apie korupciją ir jos apraiškas Lietuvoje, ieškant inovatyvių, jaunimui patrauklių būdų, kuriuos panaudojus, ugdomas atsakingas, sąžiningas ir atviras jaunas žmogus Lietuvoje. Deklaracija vadovaujasi keturiais principais: pareigos vykdomos pagal teisinę sistemą, kuri numato atskaitomybę ir skaidrumą prieš visuomenę; naudojantis įvairiomis informavimo priemonėmis supažindinti visuomenę apie vykdomą organizacijų veiklą, viešai pristatant misiją, viziją ir veiklos strategiją; deklaruojant, jog palaikomos antikorupcinės kampanijos bei jų inicijavimas; įgyvendinamos veiklos, kurios jauniems žmonėms suteiks reikiamų žinių ir kompetencijų Skaityti plačiau

Daugiau nei 10 aukštųjų mokyklų darbą pradeda psichologai

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) vykdomas projektas „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“ įgauna pagreitį – daugiau nei 10 Lietuvos aukštųjų mokyklų darbą pradeda psichologai. Projektas sudaro galimybę 15 tūkstančių studentų gauti ne tik konfidencialias nemokamas psichologines konsultacijas, grupinius užsiėmimus, tačiau ir  galimybę dalyvauti seminaruose, skirtuose teigiamo psichologinio klimato aukštosiose mokyklose kūrimui ir puoselėjimui. Augantis psichologų poreikis aukštosiose mokyklose Sąjunga 2018 metais atliko socialinės dimensijos ir psichologinės studentų būklės tyrimus bei identifikavo problemas susijusias su psichine studentų būkle bei psichologinės pagalbos prieinamumu aukštosiose mokyklose. Atlikti tyrimai atskleidė, kad dažniausiai studentus kamuojančios problemos – stiprus nerimas (82%), stresas (72%), apatija (51%),  baimė (66%) ir depresija (36%). Taip pat, tyrimas atskleidė, kad 12 aukštųjų mokyklų teigia neturinti psichologo etato ir neidentifikuoja psichologinės pagalbos poreikio. 4 aukštosios mokyklos, iš tų, kurios neturi psichologinės pagalbos galimybės, pripažįsta, kad psichologinės pagalbos poreikis etatui yra būtinas. Tuo tarpu, dauguma aukštųjų mokyklų, kuriose psichologinė pagalba Skaityti plačiau

Savanorystė studentų savivaldoje – asmenybių realizacija?

Vasaros pabaiga bei rudens pradžia yra svarbi kiekvienai studentų organizacijai, kadangi tai  puiki galimybė pritraukti naujus narius į jų siūlomas veiklas. Studentų organizacijose, o ypač savivaldose rotacija gan aiški, kas 3-4 metus keičiasi nariai, tad naujieji nariai yra svarbūs veiklos tęstinumui. Apklausėme aukštųjų mokyklų studentų savivaldų atstovus, norėjome sužinoti, kaip sekasi kviesti pirmakursius prisijungti prie organizacijų veiklos. Studentų atstovų klausėme, kokiais būdais skatina pirmakursius prisijungti prie studentų savivaldos savanoriškos veiklos? Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės  (VIKO SA) prezidentė Vilinda Latožaitė atsakė, kad jau stovyklų metu, pasakojimais ir istorijomis apie asmeninę patirtį, išryškinant studentų savivaldos duodamą naudą skatina prisijungti prie studentų atstovų. Prezidentė pabrėžia, kad priėmimų į aukštąsias mokyklas metu, būsimi studentai susižavi organizacijos veikla bei domisi, kaip gali prisijungti prie jų. Rugsėjo mėnesį vyksta kursai, kuriuose pirmakursiai plačiau sužino apie organizacijos struktūrą bei veiklą, po kursų pirmakursiai nusprendžia ar nori prisijungti ar ne. Utenos kolegijos Studentų atstovybės (UK SA) prezidentas Domantas Skaityti plačiau

38-asis Europos studentų sąjungos Konventas

Rugsėjo 15 – 18 dienomis Suomijoje, Helsinkyje vyko 38-asis Europos studentų sąjungos (ESU) Konventas, kuriame dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atstovai – Eigirdas Sarkanas ir Danielė Bučinskaitė. Konventas skirtas ruoštis ESU Valdybos susitikimui, kurio metu yra priimamos svarbiausios ESU pozicijos, politiniai dokumentai ar strategijos, skirtos turėti bendrą Europos studentų atstovų kryptį siekiant gerinti studentų padėtį. Tiek šis Konventas, tiek ir kiti artimiausių metų būsimi ESU susitikimai yra ypatingai svarbūs visam aukštajam mokslui, kadangi po Europos Parlamento rinkimų, besikeičiančių finansavimo krypčių bei minint Bolonijos proceso dvidešimtmetį, laukia pokyčiai, kurie, tikimės, bus naudingi studentams. Dėl šių priežasčių, vienas iš svarbiausių aptartų klausimų Konvento metu buvo – kokia yra Bolonijos proceso ateitis ir ko galime tikėtis. Šiuo metu  laukiame galutinio Europos Komisijos siūlymo dėl Erasmus+ programos, kadangi šioje srityje norima dvigubinti ar net trigubinti finansavimą, ko iš tiesų  siekiame ir mes. Vis dėl to,  Erasmus+ finansavimo kontekste svarbu ne tik tai, bet ir Skaityti plačiau

Siekiame bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) siekia gerinti bendradarbiavimą su Lietuvoje veikiančiomis jaunimo nacionalinėmis organizacijomis, todėl yra organizuojami susitikimai su jų atstovais. Susitikimų  metu dalinamasi gerąja patirtimi jaunimo organizacijos padalinių stiprinimo ir veiklos kokybės gerinimo srityse, siekiant tą patirtį pritaikyti organizacijų veiklose. Šiuo metu jau buvo susitikta su: 2019 metų rugsėjo 9 dieną vyko susitikimas su AIESEC Lietuva atstovėmis; 2019 metų rugsėjo 16 dieną vyko susitikimas su ESN Lietuva atstove; 2019 metų rugsėjo 19 dieną vyko susitikimai su LJS ,,Žingsnis’’ ir LMS atstovais. Kodėl jaunimo organizacijoms yra svarbu bendradarbiauti tarpusavyje? LSS organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė: „Kiekviena organizacija yra unikali ir skirtinga, tačiau visos turi tą patį tikslą – savo veiklą vykdyti kokybiškiau. Nors dirbame su skirtingais uždaviniais, turime skirtingas misijas, tačiau rūpintis žmogiškaisiais resursais, kiekvienos organizacijos vertybė. Dažnai  susiduriame su klausimais: kaip kuo ilgiau išlaikyti narius organizacijose, kaip greičiau ir kokybiškiau juos paruošti tam, kad galėtų įgyvendinti savo organizacijos misiją? Ir Skaityti plačiau