Preloader

Naujienos

LR Vyriausybėje vėl vyksta diskusijos dėl finansinės paramos doktorantams

Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija LR Vyriausybei pateikė Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo tvarkų pakeitimų projektą, kuriame buvo siūloma drastiškai mažinti doktorantams už studijų pasiekimus skiriamą paramą nuo 96 BSI iki 15 BSI, argumentuojant, kad jauniesiems mokslininkams teikiama parama už akademinius pasiekimus tapo pertekline. Taip pat numatytas apribojimas, kad doktorantas gali gauti paramą tik už disertacijos tema atliekamus mokslinius tyrimus.     Stipendijų nemažins Siekiant skatinti gabius studentus doktorantūrą studijuoti Lietuvoje, rinktis mokslininko karjerą ir siekti aukštų studijų bei mokslo rezultatų, būtina užtikrinti tinkamas trečios pakopos studentų studijų sąlygas ir skatinimą už gerus studijų rezultatus, todėl Lietuvos studentų sąjunga (LSS), kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe (VU SA) ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) nepritarė tokiam paramos dydžio mažinimui. „Džiugu, kad vakar LR Vyriausybėje buvo įsiklausyta į studentų atstovų nuomonę – nuspręsta stipendijos nemažinti iki 15 BSI, o išlaikyti šiuo metu galiojantį 96 BSI dydį,“ – kalbėjo LSS prezidentas Eigirdas Skaityti plačiau

Loreta Tauginienė: Akademinio sąžiningumo link: verta?

Ar verta? Neretai iš studentų ir kitų akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, mokslininkų, administracijos) išgirstu klausimus, ar šiais laikais vis dar reikia aiškinti, kas yra akademinis sąžiningumas, ar verta elgtis sąžiningai, kovoti už akademinį sąžiningumą. Nenuginčijama, kad aukštosios mokyklos prisideda prie visuomenės intelektinių, socialinių ir kitų gebėjimų formavimo; tad aukštosiose mokyklose susiduriame su išsilavinimo siekiančia visuomene bei išsilavinusia ir išprususia visuomene. Išsilavinimo siekiančią visuomenę apima studentai ir klausytojai, kurių sąmoningumas apie akademinį sąžiningumą gali varijuoti dėl įvairių priežasčių, pvz., tam tikrų taisyklių ar reikalavimų (ne)buvimo vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose, ankstesnės patirties studijuojant kitoje aukštojoje mokykloje. Nepriklausomai nuo to, aukštosios mokyklos turi visapusiškai integruoti ir nuolat priminti studentams ir klausytojams, kaip taikyti įgytas žinias apie akademinį sąžiningumą ir apskritai sąžiningumą baigus aukštąją mokyklą bei suteikti jiems galimybę konsultuotis. Ypatingai svarbu kalbėti su studentais ir klausytojais apie nesąžiningo elgesio pasekmes. Pavyzdžius iliustruosiu klausimais. Ar sutiktumėte, kad jums operaciją atliktų medikas, naudojęs neleistiną pagalbą Skaityti plačiau

(Ne)mokamas bakalauras – ar vėl bus lipama ant to paties grėblio?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau pateikė svarstymui preliminarų valstybės finansuojamų (VF) studijų vietų skaičių bei paskirstymo pagal studijų sritis įstatymo projektą. Tačiau dabartiniame projekte įžvelgiu nemažai grėsmių. Šiemet VF studijų vietų skaičius sumažintas net 3500. Nors VF studijoms skiriamų lėšų kiekis, palyginti su 2018 m., nesikeitė, tokia situacija susiklostė dėl norminių studijų kainų didinimo – augo valstybės skiriama lėšų suma vienam studentui. Studentai sunerimę dėl studijų kainos augimo – didinant normines studijų kainas, tikėtina, kad lygiai tiek pat didės ir valstybės nefinansuojamų (VNF) studijų kainos studentams. Gera žinia yra ta, kad kartu kyla ir studentų skatinimui skirta dalis – didėja stipendijos, kurios pagerins studentų finansinę padėtį, o tinkamai paskirsčius valstybės finansavimą, studentų, mokančių už studijas savo lėšomis, skaičius gerokai sumažėtų ir problema dėl studijų kainos augimo, būtų praktiškai išspręsta. Šiemet – nemokamų studijų vietų trūkumas socialinių mokslų ir perteklius fizinių, IT bei technologinių mokslų srityse Iš esmės visuotinai nemokamų Skaityti plačiau

Kartais studentams trūksta tik 2 proc.

Skirkite 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą Lietuvos studentų sąjungai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Visi dirbantys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė paskirsto, jos manymu, svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Paramą galite skirti dviem būdais: Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu. Paspaudę čia rasite detalią instrukciją, kaip internetinės bankininkystės pagalba pateikti formą „FR0512“. Užpildant FR0512 formą ranka ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą. Mokesčių inspekcijos adresus rasite čia. Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją. Čia rasite formą, kurią galite siųsti paštu. Formos pildymui Jums reikės žinoti  gavėjo kodą, kuris yra 190739547. Kilus klausimams ar neaiškumams prašome kreiptis www.vmi.lt arba el. paštuinfo@lss.lt. Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, kurią suteikiate Lietuvos studentų sąjungai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos.

37-asis Europos studentų sąjungos konventas

Kovo 14-17 dienomis antrajame pagal dydį Rumunijos mieste Timišoaros  vyko 37-asis Europos studentų sąjungos konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 100 delegatų – studentų atstovų iš visos Europos aptarti svarbiausias šiandienos aukštojo mokslo aktualijas, artėjančius pokyčius bei laukiančius iššūkius netolimoje ateityje, kurioje studentų balsas turės ypatingą svarbą. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.  ESC yra skirtas gegužę vyksiančio Europos studentų sąjungos Valdybos (ESU BM’76) sutikimo dalyvių išankstiniam pasiruošimui, kurio metu nacionalinių studentų sąjungų atstovai supažindinami su laukiančiais darbinių sesijų klausimais. Kovo 15 – ai dienai pradžią davė dvi darbinės sesijos, skirtos Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento bei Europos studentų sąjungos veiklos plano darbinių projektų peržiūroms. Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento projekte pirminės idėjos į dėmesio centrą iškelia virtualų mobilumą, kaip priemonę didesniam studijų prieinamumui užtikrinti, ypatingai negalią turinčių studentų atžvilgiu bei tarptautinių studentų garantijų užtikrinamą priimančioje studijuoti šalyje (teisė į darbą, susijusį su studijomis, teisė į sveikatos Skaityti plačiau

LSS Valdyba ieško atstovo Klaipėdos regionui

Kovo mėn. pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki kovo 20  d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Sąjungai ir toliau vadovaus Eigirdas Sarkanas

Kovo 2 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija. Jos metu antrą kadenciją vadovauti Sąjungai išrinktas Eigirdas Sarkanas.  „Džiaugiuosi, kad studentijos lyderiai jau antrą kartą išreiškė savo palaikymą, patikėjo manimi, mano idėjomis ir delegavo nešti Lietuvos studentų sąjungos vėliavą dėl visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Tai yra didžiulė garbė, tačiau tuo pačiu dar didesnė atsakomybė. Praėjusios kadencijos metu inicijavome pokyčius, susijusius su studentų socialinės ir finansinės padėties gerinimu, taip pat ypatingai svarbus klausimas pastaruoju metu buvo psichologinės studentų būklės gerinimas ir emocinės pagalbos prieinamumas. Todėl būsimos kadencijos metu būtina toliau tęsti šias pradėtas iniciatyvas ir tikiu, kad bendromis Lietuvos studentų sąjungos atstovų pastangomis, pasieksime apčiuopiamų rezultatų studentų gerovei,“ – kalbėjo E. Sarkanas.  Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis: Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės; Socialinės, finansinės bei psichologinės Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjungoje – prezidento rinkimai

Norą antrą kadenciją eiti į Lietuvos studentų sąjungos prezidento pareigas pareiškė dabartinis Sąjungos prezidentas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas. „Sąjunga ne tik turi išlikti aktyvi procesų dalyvė, tačiau privalo ir pati inicijuoti pokyčius,“ – savo veiklos programoje rašo Eigirdas. Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis: Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės; Socialinės, finansinės bei psichologinės studentų padėties gerinimas didinant psichologinės pagalbos prieinamumą, siekiant socialinių ir skatinamųjų stipendijų pokyčių bei socialinių garantijų dirbusiems studentams; Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas tobulinant savivaldų narių kompetencijas ir stiprinant savivaldų tarpusavio ryšius. Susipažinkite su kandidato dokumentais Organizacijos prezidentas bus renkamas kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyksiančioje Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto Skaityti plačiau

Annual activity report and elections

At the beginning of March, Students’ representatives are going to assess the activity of Lithuanian National Union of Students (LSS) and elect the new President. Annual activity report will be given on the 2nd of March in the VMU Academy of Education (T. Ševčenkos st. 31), Vilnius. Registration will start at 11 AM. The annual activity report will be given by the President of LSS. In addition to this, members of the Revision Committee will present the annual financial activity report. Also, the long-term position of the social dimension in HE is going to be presented and proposed for approval of Students’ representatives. As well as Students’ representatives are going to elect the new President and members of the LSS Revision Committee. Candidates to the position of the President should deliver at least 3 recommendations given by the real members of LSS, CV and motivational letter, a health statement and Skaityti plačiau

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos pristatymas ir rinkimai

Kovo pradžioje studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos metų veiklą ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos metų veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, Vilniuje. Registracijos pradžia 11.00 val. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas, Priežiūros komiteto nariai bei tvirtinama ilgalaikė organizacijos pozicija dėl socialinės dimensijos. Norintys pretenduoti į Prezidento pareigas turi pateikti nemažiau kaip trijų Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, pažymą apie kandidato sveikatos būklę bei Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą. Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių Skaityti plačiau