Preloader

Naujienos

Tyrimas atskleidė: studentai atsisako paruoštukių, o dėstytojai vis dar reikalauja pakišų

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atliko tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas 2019“, kurio rezultatai gali nustebinti. Tyrimas atskleidė, kad studentai, lyginant su 2013–2017 m. rezultatais, pamažu darosi vis sąžiningesni, o tuo tarpu, dėstytojai kartais vis dar reikalauja pakišų. Paruoštukių naudojimas sumažėjo perpus Pozityvūs pokyčiai vertinant nesąžiningo elgesio paplitimą mokslo ir studijų institucijose, lyginant su ankstesniais tyrimais, matomi beveik visose srityse. Kitų asmenų darbo ar ištraukos panaudojimas savo darbe nenurodant tikrojo autoriaus nuo 29 proc. (2017 m.) sumažėjo iki 24 proc. (2015 m. – 14 proc., 2013 m. – 35 proc.). Tuo tarpu rašto darbo pirkimas ir pirkto darbo pateikimas atsiskaityti, lyginant su 2017 m., sumažėjo 4 proc. ir šiuo metu su tuo, jog ši nesąžiningumo forma yra paplitusi, sutinka ar greičiau sutinka 17 proc. respondentų. Papildomų priemonių (paruoštukių, konspektų, ir pan.) naudojimas atsiskaitymo metu, kai jomis naudotis nėra leidžiama, nuo 2013 m. sumažėjo beveik perpus – nuo 54 proc. 2013 m. iki Skaityti plačiau

LSS ieško projektų specialisto(-ės)

Lietuvos studentų sąjunga ieško projektų specialisto (-ės). Projektų specialistas(-ė) Sąjungoje atlieka šias funkcijas:  vadovauja projektams ir kontroliuoja jų įgyvendinimo procesą; organizuoja ir koordinuoja projektų partnerių susitikimus; užtikrina savalaikį ir kokybišką projektų darbų atlikimą; esant poreikiui  organizuoja įvairias projektines veiklas; organizuoja ir prižiūri veiklos ataskaitų rengimą ir pateikimą; koordinuoja projektų audito veiklas (jei jos yra numatytas projektuose) bendradarbiauja su aukštųjų mokyklų studentų savivaldų atstovais projektų rengimo, įgyvendinimo srityse. Privalumas jei esi dirbęs(-usi) NVO sektoriuje. Siūlome: Lankstų darbo grafiką, kuris yra lengvai derinimas su studijomis; Atlyginimą (į rankas) 520-600 eu. bei priedus, priklausomai nuo darbo rezultatų. CV atsiųsti elektroniniu paštu info@lss.lt iki gruodžio 11 d. 18 val.   Lietuvos studentų sąjunga ( LSS) – demokratinė nevyriausybinė organizacija atstovaujanti Lietuvos studentų interesams. Organizacija vienija 27 studentiškas organizacijas, veikiančias Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

Evaldas Striaukas: Kas verčia ir kodėl verta?

Dalyvavimas SA veikloje. Dalyvavimas studentų atstovybės veikloje tapo nepakeičiama gyvenimo dalimi, manau, tai lėmė įsitraukimas į mokinių savivaldas nuo pat paauglystės, bet ir naujuose nariuose, visiškai nesusipažinusiuose ir prisijungusiuose prie studentų atstovybės veiklos, matau tą patį užsidegimą ir žiburį, kurį nešuosi su savimi. Didžiąją dalį savo laisvo laiko norisi skirti savivaldai, nes tai investicija, kuri grįžta su kaupu, ir nesvarbu, kad tą investiciją slegia konfliktai, sudėtingos situacijos ir žengimas į vis naujus horizontus, bet žengiant su komanda, tai tampa atsakomybe, iššūkiu ir nuotykiu. Nesuklysiu, jei teigsiu, kad smalsumas veda į priekį – smalsumas pamatyti ir išsinerti iš studento prizmės bei pajausti galią, galinčią vesti studentus į priekį, formuoti poziciją ir daryti įtaką procesams, kurių skirtumą pajaučia masės. Kas verčia?  Asmeninis noras tobulėti ir nerti į dar netyrinėtus horizontus, sugeneruotas, iš dalies, sintetiškai, nes esame karta, kuri kovoja už vietą po saulę ir pripažinimą. Mūsų netenkina vidutinybės ir konservatyvus gyvenimo būdas, Skaityti plačiau

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis į ministrų kreipimąsi reagavo teigiamai

Lapkričio 14 d. prasidėjo Lietuvos studentų sąjungos iniciatyva, skirta paminėti Tarptautinę studentų dieną, „Studente, tapk ministru!“, kurios metu studentai vienai dienai pakeitė visų Lietuvos Respublikos ministerijų vadovus. Dirbdami ministrų vietose, studentai suformavo kreipimąsi į LR Vyriausybę, kuris buvo aptartas šiandien (lapkričio 15 d.) vykusiame LR Vyriausybės posėdyje. Pagrindiniai svarstyti klausimai: finansinės pagalbos priemonių teikimo pažeidžiamoms grupėms sistemos tobulinimas, bedarbio statuso studentams ir savanorystės skatinimas.  Taip pat gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimas aukštojoje mokykloje ir apdraustųjų valstybės lėšomis rato plėtimas. Aptartos dėstytojų tobulinimo gairės bei  studentų patiriamos neplanuotos išlaidos studijų metu. Taip pat diskutavo apie studentus, atvykstančius iš trečiųjų šalių, jų integraciją, klimato kaitą bei jaunimo teisinį švietimą. „Džiaugiuosi konkrečiais siūlymais dėl studentų reikalų ar visų gyventojų gerbūvio, kuriuos teikia šio projekto dalyviai. Per trumpą laiką studentai suspėjo ne tik įžvelgti problemas, bet ir sugalvoti, kaip jos galėtų būti sprendžiamos. Visgi užtenka bent kuriam laikui atsidurti šioje pozicijoje, kad suprastum, jog Skaityti plačiau

Tarptautinės studentų dienos proga studentai vienai dienai keičia LR Vyriausybę

Tarptautinės studentų dienos proga, Lietuvos studentų sąjunga kartu su LR Vyriausybe vykdo projektą, kurio metu studentai turi galimybę vienai dienai užimti ministerijų vadovų kėdes, išsakyti savo idėjas ir nuomonę, kaip valstybė gali prisidėti prie studentų gerovės kūrimo ir puoselėjimo. Lapkričio 15 dieną įvyks studentiško Ministrų kabineto susitikimas su tikruoju Ministrų kabinetu, Vyriausybės posėdis, kurio metu aptariami studentų siūlymai ir idėjos probleminių sričių sprendimams,  parengtos darbo dienos metu. Šansas kiekvienai ministerijai išgirsti studentų – būsimų specialistų siūlymus „Užmegzti kontaktai plėtojant bei nagrinėjant studentams aktualių temų problematiką, diskusijos su sričių ekspertais tiek patiems studentams, tiek ir Lietuvos studentų sąjungai praėjusiais metais padėjo pasiekti to, kad į Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prevencinių projektų prioritetinių temų sąrašą būtų įtrauktas aukštųjų mokyklų studentų psichinės sveikatos stiprinimas, dėl to turime galimybę vykdyti savo projektą, kurio dėka 15 tūkstančių studentų Lietuvoje gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą. Tai tik vienas pavyzdžių, įrodantis, kokią pridėtinę vertę inicijuojant pokyčius Skaityti plačiau

Studentai išreiškė palaikymą dėstytojams bei mokslininkams: atlyginimai neabejotinai turėtų kilti

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į profesines sąjungas, išreikšdama viešą palaikymą visiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ar aukštojo mokslo institucijose dirbantiems dėstytojams, mokslininkams bei neakademiniam personalui. Dėl mažų dėstytojų atlyginimų nukenčia studentai LSS kreipimesi teigiama, kad studentai sutinka su dėstytojais ir mokslininkais, jog mokslinis darbas reikalauja itin didelės kvalifikacijos, tačiau už jį mokama neadekvati, nekonkurencinga, mokslininkų statusą menkinanti alga. Atlyginimų sistema yra neteisinga, išbalansuota, neskatinanti tobulėti. LSS taip pat pabrėžia, kad tinkamai pasirengęs, motyvuotas ir darbui atsidavęs dėstytojas ar mokslininkas yra viena svarbiausių sąlygų, siekiant užtikrinti studijų kokybę ir pačių studentų žingeidų norą ne tik įgyti aukštąjį išsilavinimą, tačiau tuo pačiu siekti pačių geriausių akademinių rezultatų bei tapti visapusiškai išsilavinusia asmenybe. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas teigia nemanantis, kad šiuo metu dėstytojų atlyginimai yra adekvatūs jų krūviui bei indėliui į studentų Lietuvos švietimo sistemą. Anot jo, nuo to nukenčia ne kas kitas, o studentai. „Atlyginimai yra svarbus elementas, siekiant užtikrinti kokybiškas studijas Skaityti plačiau

Justina Štrimaitytė: Ne atstovybei reikia manęs, o man atstovybės

Kai buvau pirmame kurse, vienas žmogus man sakė, kad atstovybė – tai savanoriška veikla ir čia galėsiu skirti tiek savo laiko, kiek norėsiu. Praėjus šešeriems metams, rašydama žodį savanorystė norėčiau ir sutikti, ir paprieštarauti vienu metu. Iš vienos pusės – taip, mes aukojame savo laiką dėl kitų gerovės, nesitikėdami nieko atgal, tačiau iš kitos pusės, sakydami, kad galime įsitraukti tiek, kiek patys norime, prasilenkiame su realybe. Savanorystę šioje organizacijoje aš matau tik iki sutikimo tapti savivaldos nariu, vėliau savanorystė baigiasi ir tai tampa pareiga. Kitaip tariant: tu savanoriškai gali pasirinkti, ar nori čia būti, bet kai jau nusprendi, tuomet esi atsakingas už savo organizaciją ir tave supančius žmones. Lygiai taip pat, kaip savanoriškai pasiimti katę iš gyvūnų globos namų – niekas neverčia, bet jei jau pasiimi, tai tampa tavo pareiga ja rūpintis. Atsakomybė ateina ne su prisiimamomis pareigomis, o su supratimu apie veiklą ir misiją, kurios siekiame. Kiekvieną kartą išgirdusi, Skaityti plačiau

ŠMK pritarė siūlymui didinti finansavimą nemokamo bakalauro įgyvendinimui

Šiandien LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete buvo pritarta siūlymui didinti finansavimą siekiant įgyvendinti nemokamo bakalauro studijas aukštajame moksle. „Džiaugiuosi, kad Komitetas įsiklausė į Sąjungos bei apskritai  visuomenės lūkesčius ir siekia įgyvendinti nemokamo bakalauro studijas aukštajame moksle. Dabartinė situacija, kai kone pusė studentų moka už studijas savo lėšomis ne todėl, kad jie pasirinko privačias aukštąsias mokyklas ar neatitiko minimalių reikalavimų, tačiau todėl, kad pasirinko „netinkamas“ studijų programas, nėra teisinga. LSS nuolatos pabrėžia, kad aukštojo mokslo paskirtis yra ne tik aprūpinti darbo rinką darbo jėga, tačiau ugdyti išsilavinusią, intelektualią bei gebančią kritiškai mąstyti visuomenę. Tikimės, kad ir likę Seimo nariai įsiklausys į lūkesčius ir pritars šiam siūlymui,“ – LSS prezidentas E. Sarkanas.

Studente, tapk ministru! (Pratęsta registracija!)

Lapkričio 15 d. LR Vyriausybę keičia studentai! Lietuvos studentų sąjunga (LSS), minint Tarptautinę studentų dieną, kviečia studentus vienai dienai tapti pasirinktos ministerijos vadovu arba Ministru Pirmininku ir Vyriausybės posėdyje aptarti, kaip kiekviena ministerija gali prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo. Visus norinčius dalyvauti, LSS kviečia užpildyti pateiktą formą ir iki lapkričio 4 d. 18 val. pateikti šiuos dokumentus: Gyvenimo aprašymą; Motyvacinį laišką, pagrindžiantį,  kodėl pretenduojama į pasirinktą ministeriją (galima kandidatuoti ne daugiau kaip į tris pozicijas, motyvaciniame laiške pasirinkimai pateikiami prioriteto tvarka). Motyvaciniame laiške studentas gali nurodyti / siūlyti alternatyviąją darbinę temą, su kuria norėtų darbuotis. Rekomendaciją, kurią gali suteikti aukštoji mokykla, darbovietė ar organizacija, kurioje studentas dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą, praktiką. Rekomendacija, gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas turi atspindėti studento sukauptą patirtį, kompetencijas pasirinktos pozicijos darbo srityse. Dokumentai priimami nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2019 lapkričio 4 d. 18 val. LSS Skaityti plačiau

Eigirdas Sarkanas: mokslo šaknys saldžios, o vaisiai – papuvę

Švietimas įvardijamas kaip svarbiausia ir prioritetinė sritis Lietuvoje, nes tai valstybės bei jos piliečių visuomenės pamatas. Tačiau Vyriausybės pristatytame ateinančių metų biudžete, tai neatsispindi. Analizuojant finansavimo paskirstymą, matome, kad „švietimas“ ir „prioritetas“  neturi nieko bendro.  Pasikartojantys pažadai Galima būtų pasidžiaugti, kad bendras finansavimas švietimui, palyginus su praėjusiais metais, auga 97 mln. Eur, tačiau įvertinus tai, kad auga ir bendra valstybės ekonomika, padidėjimas yra visiškai natūralus. Vis dėlto, valstybės požiūrį į švietimą puikiausiai iliustruoja tai, kad asignavimai švietimui nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – mažėja.                       Šaltinis: Finansų ministerijos interneto svetainė. Tačiau yra dalis, kuri piktina – įvairūs pažadai bei susitarimai, kurių jau nesilaikoma ne pirmus metus. Turbūt geriausiai viską atspindinti situacija – kolektyvinė sutartis su mokytojų profsąjungomis, kurios nesilaikymas kartą jau privedė mokytojus prie kraštutinumo – lipti per ministerijos langus ir ją užimti. Šiemet situacija kartojasi, pažadas buvo vienas – Skaityti plačiau