Preloader

Naujienos

Prasidėjus pirmam stojimo į aukštąsias mokyklas etapui, būsimi studentai priversti susimąstyti, ar studijos Lietuvoje yra teisingas pasirinkimas

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nepritaria  „tvarkiečių“ siūlymui versti studentus, studijavusius už valstybės lėšas, atidirbti Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus per 10 metų laikotarpį, o atsisakantiems grąžinti už studijas sumokėtas lėšas. LSS prieštarauja tam ir mano, kad tai yra asmens mobilumo ribojimas. Taip pat studentams kyla klausimas – kokią problemą bandoma išspręsti? Studentų motyvaciją baigus studijas dirbti Lietuvoje? Toks siūlymas nėra išeitis šiai problemai spręsti ilgalaikėje perspektyvoje. Geriausiu atveju, ši priemonė padėtų ją spręsti laikinam, prievolės trukmę atitinkančiam, trijų ar keturių metų laikotarpiui, o vertinant ilgalaikėje perspektyvoje, tai sąlygotų nuolatinį nepastovumą bei lėšų, skirtų specialistų apmokymui darbo vietoje, švaistymą. Taip pat, kaip teigia LSS atstovai, didėja tikimybė, kad atsiradus tokiai prievolei, būsimi studentai mieliau rinktųsi studijas užsienyje, kur nėra taikomos tokios prievolės bei pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją yra užtikrintos galimybės laisvai rinktis darbą. Sąjungos nuomone, ribojimai verčiantis jaunus specialistus  likti Lietuvoje, užkerta kelią kalbėti apie aukštojo mokslo tarptautiškumą ir Skaityti plačiau

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas yra Lietuvos studentų sąjungos tęstinis projektas (vykdytas 2014 ir 2018 m.), kurio metu siekiama įvertinti studentų pasitenkinimą studijų kokybe Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tyrimo metu apklausiami pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų absolventai. Taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga bus vykdoma ir doktorantų apklausa. Organizacijos nuomone, abiturientams svarbu atsakingai pasirinkti aukštąją mokyklą ir studijų programą. Studijų vietos pasirinkimą gali lemti daugybė įvairių veiksnių – draugų patarimai, aukštosios mokyklos įvaizdis žiniasklaidoje, siūlomų studijų programų populiarumas ar kt. Siekiama, kad pagrindiniu kriterijumi renkantis studijas bei užtikrinančiu teisėtą būsimų studentų interesą ir lūkestį gauti kokybišką išsilavinimą, taptų studijų kokybė.   Lietuvos studentų sąjunga ir kiekviena atskira studentų savivalda siekia kokybiškai atstovauti studentams, kad jų studentiška kasdienybė būtų geresnė, studijų kokybė atitiktų lūkesčius, o kiekvienas studentas be jokių kliūčių galėtų siekti žinių ir kompetencijų, būtų patenkintas savo socialine ir finansine padėtimi, turėtų galimybę naudotis priklausančiomis lengvatomis, plėsti Skaityti plačiau

Sandra Matoškaitė: Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso?

Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė (VDU Diplomatijos ir Tarptautinių santykių magistro studijų studentė): „Neabejoju, jog mes kuriame valstybę ir jos ateitį. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje rašoma, jog „žmonių valia yra valstybės valdžios pagrindas“. Būdami Lietuvos piliečiais turime galimybę reikšti savo nuomonę ir kurti šalį, kurioje gyventi gera, tačiau ar visuomet šia galimybe pasinaudojame? 2014 metais Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos Parlamento rinkimuose jaunų žmonių aktyvumas buvo apie 38 procentai. Didelė dalis jaunų žmonių balsuoti neatvyko. Džiaugiamės, kad šiais metais į pirmojo turo LR Prezidento rinkimus ir referendumus atvyko 46 procentai  jaunuolių, tai rodo, kad jaunas žmogus jaučia atsakomybę už savo ir savo valstybės ateitį. Nepaisant to, jog kiekvienas asmuo turi teisę tiesiogiai ar per išrinktus atstovus dalyvauti savo šalies valdyme, neretai savo teisę mato kaip pareigą, kuri yra tapusi įpročiu, o dalis rinkėjų savo teisės išreikši paprasčiausiai nenori dėl nepasitikėjimo politika ar jos atstovais bei dėl įsitikinimo, kad balsavimas Skaityti plačiau

Sugriežtintos baudos už mokslų ir studijų darbų pirkimą!

2017 m. Lietuvos studentų sąjungos atlikto „Akademinio sąžiningumo indekso“ tyrimo duomenimis net 21 proc. apklaustųjų studentų nurodė, kad rašto ar kito darbo pirkimas ir pateikimas kaip savo yra paplitusi akademiškai nesąžininga veika Lietuvos aukštosiose mokyklose.   Džiaugiamės, kad Seimas šią savaitę priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis sugriežtino baudas už mokslo ir studijų darbų pirkimą.    Taip pat išplėstas pateiktų svetimų studijų darbų, už kuriuos gresia sankcijos, sąrašas: jei šiuo metu baudos numatytos tik už baigiamuosius bakalauro ir magistro studijų darbus, patvirtinus naujas formuluotes įtraukti ir referatai, kursiniai bei kiti tarpiniai darbai. Akademinis nesąžiningumas yra stipriai paplitusi Lietuvos aukštojo mokslo problema su kuria susiduriame ir aukštųjų mokyklų dėstytojų tarpe. Sukčiavimas, plagijavimas, darbų pirkimas ir pardavinėjimas smukdo studijų kokybę, skatina diplomo nuvertėjimą ir kompromituoja aukštojo mokslo sistemą. Šios problemos sprendimui reikalingos visos akademinės bendruomenės pastangos!

Baltic Organizational Meeting 2019

LSS is glad to announce that the upcoming BOM will take place in Klaipėda, Lithuania from 19th (arrival day) to 22nd of August, 2019. This year we are going to discuss Mental Health and Sexual harassment in HEI. Meeting will be held in English. The deadline to fill out the application is 29th of May. In addition to this, LSS is organizing a traditional Assembly (a meeting of higher education experts and student leaders gathering more than 200 student representatives, Union’s Alumni and other guests). The Assembly will take place from 23rd to 25th of August in Klaipėda and Šventoji. Participation in BOM and LSS Assembly is funded by the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania and Department of Youth Affairs under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania. Arrival and departure expenses should be covered by the participating organizations. Skaityti plačiau

SKELBIAMI VALDYBOS NARIO RINKIMAI

Birželio mėn. pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki  birželio 10  d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Sofijoje įvyko 76 – sis ESU Valdybos susitikimas

Gegužės 6 – 12 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyko 76 – sis Europos studentų sąjungos Valdybos susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 nacionalinių studentų sąjungų atstovų iš visos Europos. Lietuvai atstovavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas bei LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. Savaitę trukusio Valdybos susitikimo programos struktūra buvo padalinta į dvi dalis: seminarą bei posėdį. Darbinės seminarų sesijos Gegužės 7 – 8 dienomis vykusių darbinių seminaro sesijų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas artėjančio posėdžio pasiruošimui, kurių metu delegatai diskutavo apie reikalingus pakitimus pateiktiems naujausiems dokumentams: Europos studentų sąjungos tarptautiškumo ir  strateginio mobilumo politikos (angl. Internationalisation and Mobility Policy Paper), skaitmenizacijos (angl. Statement on Digitilisation), aukštojo mokslo sudaiktinimo (angl. Statement on Commodification in Higher Education). Taip pat seminaro sesijos buvo skirtos apžvelgti: šiandienos aukštojo mokslo aktualijas, gerąsias praktikas, artėjančius pokyčius ir iššūkius, kur studentų balsas turės ypatingą svarbą. Bolonijos procesas studentų akimis Viena seminaro sesijų buvo skirta Europos studentų Skaityti plačiau

LSS prezidento kreipimasis į studentus: „ Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso?“

Jaunimo balsų svarba auga Rinkimai – vienas įdomiausių demokratijos procesų ir bene pagrindinis jos pamatas. Nepaisant to, kad bendras rinkimų aktyvumas šiemet ženkliai nesiskiria nuo ankstesniųjų metų, norisi pasidžiaugti, kad jaunimo dalyvavimas su kiekvienais rinkimais auga, o kartu didėja ir jaunimo balso svarba bei įtaka rinkimų rezultatams. Tačiau noriu pabrėžti, kad balsavimas nėra vien jaunimo pareiga – tai visų piliečių teisė pasirinkti, o renkantis formuoti tolimesnius valdžios sprendimus, kurie taip pat lemia ir mūsų asmeninę gerovę. Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso? Jau visai greitai laukia dveji rinkimai – LR Prezidento ir Europos Parlamento (EP). Yra manančių, kad LR Prezidentas neturi įtakos sprendžiant švietimo klausimus, tačiau tai nėra tiesa. Kaip ir bet kuris išrinktas tautos atstovas, prezidentas gali teikti savo siūlymus visais, įskaitant ir švietimą, klausimais, todėl kandidatų aukštojo mokslo ir švietimo politikos vizija yra labai svarbi. Prezidento, kaip ir kitų mums atstovaujančių politikų, formuojama idėja gali daryti reikšmingą įtaką švietimui, o Skaityti plačiau

Stipendija sportinei veiklai

Esi aistringa sportininkė / aistringas sportininkas, Tavo sporto šaka yra tai, kuo gyveni, ir papildomai dar dalyvauji klubo ar kitos institucijos veikloje? Visai nesvarbu, kokia sporto šaka užsiimi, savo stipendija skatiname sportininką (-ę), kuri(s) įtikins mus savo sportine veikla ir aistra. Kviečiame visus 18-30 metų amžiaus sportininkus mėgėjus, trenerius, sporto instruktorius ir dalyvaujančius savanoriškoje sporto veikloje nuo 2019-03-25 iki 2019-07-25 teikti paraiškas „Stipendijai sportinei veiklai“ gauti. Dalyvauti gali visų Lietuvos universitetų, kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, o taip pat profesinių mokyklų moksleiviai ir visų profesijų jauni specialistai iki 30 metų amžiaus, gyvenantys Lietuvoje. Tave tai sudomino? Tada teik paraišką jau dabar!  IEŠKOMA STIPENDININKO: PARAIŠKĄ GALI PATEIKTI TOKIU BŪDU Pagrindinis dėmesys paraiškoje skiriamas tavo pristatymui ir tavo sportinei veiklai, asociacijoje, klube ar kitoje institucijoje. Su paraiška stipendijai gauti, naudodamasis įkėlimo paslauga (pvz., TransferXL, WeTransfer etc.), turi pateikti stipendium@snowtrex.com iki 2019-07-25 šiuos dokumentus. Galimybės: Atsiųsk mums vaizdo įrašą su trumpu prisistatymu ir visų pirma tavo sportinės veiklos pristatymu Skaityti plačiau

LR Vyriausybėje vėl vyksta diskusijos dėl finansinės paramos doktorantams

Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija LR Vyriausybei pateikė Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo tvarkų pakeitimų projektą, kuriame buvo siūloma drastiškai mažinti doktorantams už studijų pasiekimus skiriamą paramą nuo 96 BSI iki 15 BSI, argumentuojant, kad jauniesiems mokslininkams teikiama parama už akademinius pasiekimus tapo pertekline. Taip pat numatytas apribojimas, kad doktorantas gali gauti paramą tik už disertacijos tema atliekamus mokslinius tyrimus.     Stipendijų nemažins Siekiant skatinti gabius studentus doktorantūrą studijuoti Lietuvoje, rinktis mokslininko karjerą ir siekti aukštų studijų bei mokslo rezultatų, būtina užtikrinti tinkamas trečios pakopos studentų studijų sąlygas ir skatinimą už gerus studijų rezultatus, todėl Lietuvos studentų sąjunga (LSS), kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe (VU SA) ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) nepritarė tokiam paramos dydžio mažinimui. „Džiugu, kad vakar LR Vyriausybėje buvo įsiklausyta į studentų atstovų nuomonę – nuspręsta stipendijos nemažinti iki 15 BSI, o išlaikyti šiuo metu galiojantį 96 BSI dydį,“ – kalbėjo LSS prezidentas Eigirdas Skaityti plačiau