Preloader

Naujienos

37-asis Europos studentų sąjungos konventas

Kovo 14-17 dienomis antrajame pagal dydį Rumunijos mieste Timišoaros  vyko 37-asis Europos studentų sąjungos konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 100 delegatų – studentų atstovų iš visos Europos aptarti svarbiausias šiandienos aukštojo mokslo aktualijas, artėjančius pokyčius bei laukiančius iššūkius netolimoje ateityje, kurioje studentų balsas turės ypatingą svarbą. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.  ESC yra skirtas gegužę vyksiančio Europos studentų sąjungos Valdybos (ESU BM’76) sutikimo dalyvių išankstiniam pasiruošimui, kurio metu nacionalinių studentų sąjungų atstovai supažindinami su laukiančiais darbinių sesijų klausimais. Kovo 15 – ai dienai pradžią davė dvi darbinės sesijos, skirtos Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento bei Europos studentų sąjungos veiklos plano darbinių projektų peržiūroms. Tarptautiškumo ir mobilumo strateginio politikos dokumento projekte pirminės idėjos į dėmesio centrą iškelia virtualų mobilumą, kaip priemonę didesniam studijų prieinamumui užtikrinti, ypatingai negalią turinčių studentų atžvilgiu bei tarptautinių studentų garantijų užtikrinamą priimančioje studijuoti šalyje (teisė į darbą, susijusį su studijomis, teisė į sveikatos Skaityti plačiau

LSS Valdyba ieško atstovo Klaipėdos regionui

Kovo mėn. pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki kovo 20  d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Sąjungai ir toliau vadovaus Eigirdas Sarkanas

Kovo 2 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija. Jos metu antrą kadenciją vadovauti Sąjungai išrinktas Eigirdas Sarkanas.  „Džiaugiuosi, kad studentijos lyderiai jau antrą kartą išreiškė savo palaikymą, patikėjo manimi, mano idėjomis ir delegavo nešti Lietuvos studentų sąjungos vėliavą dėl visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Tai yra didžiulė garbė, tačiau tuo pačiu dar didesnė atsakomybė. Praėjusios kadencijos metu inicijavome pokyčius, susijusius su studentų socialinės ir finansinės padėties gerinimu, taip pat ypatingai svarbus klausimas pastaruoju metu buvo psichologinės studentų būklės gerinimas ir emocinės pagalbos prieinamumas. Todėl būsimos kadencijos metu būtina toliau tęsti šias pradėtas iniciatyvas ir tikiu, kad bendromis Lietuvos studentų sąjungos atstovų pastangomis, pasieksime apčiuopiamų rezultatų studentų gerovei,“ – kalbėjo E. Sarkanas.  Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis: Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės; Socialinės, finansinės bei psichologinės Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjungoje – prezidento rinkimai

Norą antrą kadenciją eiti į Lietuvos studentų sąjungos prezidento pareigas pareiškė dabartinis Sąjungos prezidentas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas. „Sąjunga ne tik turi išlikti aktyvi procesų dalyvė, tačiau privalo ir pati inicijuoti pokyčius,“ – savo veiklos programoje rašo Eigirdas. Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis: Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės; Socialinės, finansinės bei psichologinės studentų padėties gerinimas didinant psichologinės pagalbos prieinamumą, siekiant socialinių ir skatinamųjų stipendijų pokyčių bei socialinių garantijų dirbusiems studentams; Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas tobulinant savivaldų narių kompetencijas ir stiprinant savivaldų tarpusavio ryšius. Susipažinkite su kandidato dokumentais Organizacijos prezidentas bus renkamas kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyksiančioje Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto Skaityti plačiau

Annual activity report and elections

At the beginning of March, Students’ representatives are going to assess the activity of Lithuanian National Union of Students (LSS) and elect the new President. Annual activity report will be given on the 2nd of March in the VMU Academy of Education (T. Ševčenkos st. 31), Vilnius. Registration will start at 11 AM. The annual activity report will be given by the President of LSS. In addition to this, members of the Revision Committee will present the annual financial activity report. Also, the long-term position of the social dimension in HE is going to be presented and proposed for approval of Students’ representatives. As well as Students’ representatives are going to elect the new President and members of the LSS Revision Committee. Candidates to the position of the President should deliver at least 3 recommendations given by the real members of LSS, CV and motivational letter, a health statement and Skaityti plačiau

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos pristatymas ir rinkimai

Kovo pradžioje studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos metų veiklą ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos metų veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, Vilniuje. Registracijos pradžia 11.00 val. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas, Priežiūros komiteto nariai bei tvirtinama ilgalaikė organizacijos pozicija dėl socialinės dimensijos. Norintys pretenduoti į Prezidento pareigas turi pateikti nemažiau kaip trijų Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, pažymą apie kandidato sveikatos būklę bei Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą. Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių Skaityti plačiau

Skelbiami LSS Valdybos nario rinkimai

Sausio pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki sausio 10 d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“

2018 m. kovo mėnesį prasidėjęs Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“ baigėsi gruodį. LSS organizuoti „Startuok“ mokymai buvo skirti studentų atstovams, naujai prisijungusiems prie studentiško judėjimo Lietuvoje, ir buvo orientuoti į komandinio darbo kompetencijų ugdymą bei žinių apie atstovavimą studentams plėtimą ir skatinimą mokytis savarankiškai. Mokymai vyko regionuose pagal komitetų veiklas – akademinių, laisvalaikio, ryšių su visuomene, studijų programų kokybės , socialinių reikalų temomis. „Veik“ mokymų metu studentų atstovai gilino jau turimas žinias apie atstovavimą ir veiklą aukštosios mokyklos savivaldoje bei sužinojo apie komandinio darbo metodus. Taip pat buvo gilinamasi į atskirų komitetų veiklos specifiką. Taip pat vyko mokymai studentiškų organizacijų vadovams – „Vadovauk“. Jų metu buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp savivaldų ir regionų bei mokoma kokybiško  atstovavimo studentams ne tik vietiniu, tačiau ir nacionaliniu lygmeniu. LSS Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė teigė, jog „Startuok. Veik. Vadovauk.“ mokymų ciklas yra puiki priemonė, siekiant užtikrinti naujų ir esamų organizacijos narių Skaityti plačiau

Civic Participation to respond to Mental health across European student populations

The European Students’ Union (ESU) is currently working on a project “Social Inclusion Through Participation and Democracy – promoting active citizenship in the European student movement” supported by the European Youth Foundation (EYF) of the Council of Europe. The Vice-President of Lithuanian National Union of Students Viktorija Žilinskaitė, together with other 29 participants from European countries, who are working on psychology, students’ representation and health care, was participating in the third training, entitled “Civic Participation to respond to Mental health across European student populations”. The training took place between the 6th and the 9th of December in Riga, Latvia. The session mainly focused on these topics: -Learning about the mental health characteristics among student’s population in Europe; -Highlighting the key role that National Unions of Student’s play in the area of prevention programs, interventions and promoting the importance of mental well-being; -Offering guidelines and tools on how to ensure and lobby for Skaityti plačiau

Studentai nepritaria siūlymui atidirbti Lietuvoje

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nepritaria „tvarkiečių“ siūlymui versti studentus, studijavusius už valstybės lėšas, atidirbti Lietuvoje, o atsisakantiems grąžinti už studijas sumokėtas lėšas. Studentų teigimu, tai yra žmogaus laisvių ribojimas, kuris nepadėtų spręsti protų nutekėjimo problemos ilgalaikėje perspektyvoje. Geriausiu atveju, ši priemonė padėtų ją spręsti laikinam, prievolės trukmę atitinkančiam, trijų ar keturių metų laikotarpiui, o vertinant ilgalaikėje perspektyvoje, tai sąlygotų nuolatinį nepastovumą bei lėšų, skirtų specialistų apmokymui darbo vietoje, švaistymą. Taip pat, kaip teigia LSS atstovai, didėja tikimybė, kad atsiradus tokiai prievolei, studentai mieliau rinktųsi studijas užsienyje, kur tokių prievolių nėra. LSS pastebi, kad pats įstatymo pakeitimo aiškinamasis raštas, kuriame rašoma: „Pasitaiko atvejų, kai studentas, kurio studijas finansavo valstybė, baigęs studijas išvyksta į užsienį ir nelieka dirbti Lietuvoje, nes neturi tam motyvacijos, taip sukuriama situacija, kai už Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas ruošiami specialistai kitoms valstybėms“, kelia daug neaiškumų. „Tai kokią problemą čia norima spręsti? Emigracijos? Studentų motyvacijos? – klausia LSS prezidentas Skaityti plačiau