Preloader

Naujienos

Politikai sutarė dėl Lietuvos švietimo: kas aktualu studentams?

Šiandien Seime atstovaujamos politinės partijos pasirašė susitarimą dėl Lietuvos švietimo politikos iki 2030 metų. Dokumente numatyta, kad bus gerinamas aukštojo mokslo prieinamumas diegiant alternatyvius stojimo į aukštąsias mokyklas būdus, koreguojamas studijų finansavimo modelis ir didinamas įsidarbinimo pagal įgytą kvalifikaciją lygis. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Vytautas Kučinskas tokius sprendimus sveikina ir tikisi, kad bus imtasi realių veiksmų: „Nacionalinis susitarimas nėra strategija ar priemonių planas, tai gairės. Iš vienos pusės, šaunu, kad partijos sutarė klausimais, apie kuriuos LSS kalba jau seniai. Kita vertus, laukia daug darbų, kad dokumente įrašytos idėjos virstų realybe.“ Dėmesys studijų prieinamumui  Politinės partijos sutarė, kad nuo 2024 metų bus taikomi vienodi minimalūs stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai, nepriklausomai nuo studijų finansavimo. Taip pat planuojama, kad plėtojant aukštojo mokslo socialinę dimensiją ir diegiant alternatyvius stojimo į aukštąją mokyklą būdus, iki 2024 metų bus sukurtos prielaidos, didinančios aukštojo mokslo prieinamumą ir užtikrinančios lygias galimybes visiems asmenims, atitinkantiems nustatytą minimalų Skaityti plačiau

Prezidentas: Lietuvos studentų sąjungos vaidmuo yra neabejotinas

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) aukštojo mokslo politikos formuotojus ir studentų lyderius sukvietė į Klaipėdoje vykstantį tradicinį renginį – LSS Asamblėją 2021 „Vakar, šiandien, rytoj“. Susirinkusius sveikino LR Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs svečiai. Prezidentas akcentavo studijų prieinamumo svarbą Asamblėjos dalyvius pasveikinęs Prezidentas džiaugėsi, kad LSS nuo pat veiklos pradžios kėlė socialinius klausimus, tokius kaip stipendijų kėlimas, akademinis sąžiningumas ir etika. G. Nausėda atkreipė dėmesį, kad šiandien ypač svarbu kalbėti apie lygų startą norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose: „Turi atsirasti didesnės galimybės aukštojo mokslo siekti asmenims, kurie mokyklos suole susidūrė su socialiniais iššūkiais ar dėl netolygios mūsų bendrojo ugdymo švietimo sistemos neturi lygių galimybių dalyvauti konkurencinėje kovoje.“ Prezidento teigimu, studijų prieinamumo klausimas buvo aptartas šią savaitę vykusiame susitikime su ŠMSM Ministre. „Įstatymo projektas jau yra beveik parengtas ir bus pateiktas LR Seimo rudens sesijai“, – teigė valstybės vadovas. Ministrės Skaityti plačiau

Klaipėdoje susitiks švietimo bendruomenės lyderiai ir studentų atstovai

Rugpjūčio 27–29 d. vyks 22-oji Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Asamblėja „Vakar, šiandien, rytoj“. Šiemet Sąjunga švenčia 30-ąjį gimtadienį, todėl renginio metu bus prisimenama studentiško judėjimo istorija, įtaka Lietuvos švietimo politikai, diskutuojama apie šiandienos iššūkius ir galimybes bei organizacijos ir aukštojo mokslo ateitį. Pirmoji Asamblėjos diena prasidės iškilminga konferencija Klaipėdos universitete. Jos metu politikai, švietimo ekspertai ir studentų lyderiai diskutuos apie studentiško judėjimo raidą, šiuo metu kylančius iššūkius ir ateities galimybes. Konferencijos dalyvius sveikins LR Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministrė Jurgita Šiugždinienė ir kiti garbūs svečiai. „Asamblėja suteikia galimybe ne tik visai Sąjungai susiburti ir pasidalinti mintimis bei idėjomis, bet ir su Lietuvos švietimo bendruomenės atstovais aptarti aktualius klausimus. Šiemet sieksime atrasti bendrus sąlyčio taškus galvojant apie Lietuvos aukštojo mokslo ateitį ir drauge užsibrėžti tikslus atitinkančius tiek dabartinių, tiek būsimų studentų lūkesčius“, – teigia LSS prezidentas Vytautas Kučinskas. Po diskusijų vyks neeilinė LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų Skaityti plačiau

LSS Konferencijoje bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys

Rugpjūčio 27 d. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Konferencijos metu bus renkamas naujas Priežiūros komiteto narys. Priežiūros komitetas – LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas. Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik esami ar buvę tikrųjų narių ar narių stebėtojų nariai. Kandidatas į Priežiūros komitetą turi pateikti tikrojo nario arba nario stebėtojo vadovo raštišką patvirtinimą (pateikti iki rugpjūčio 13 d. el. paštu info@lss.lt) arba patvirtinimą, išsakytą žodžiu Konferencijos metu, kad Kandidatas yra arba buvo tikrojo nario arba nario stebėtojo narys. Priežiūros komiteto nariai negali būti kitų LSS organų nariais, išskyrus delegatais Konferencijoje. Priežiūros komitetą sudaro jo pirmininkas ir kiti 4 nariai. Priežiūros komiteto nariai renkami Konferencijoje dviejų metų kadencijai.  Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas Skaityti plačiau

LSS prasideda mentorystės programa

Šiandien prasidėjo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mentorystės programa. Jos tikslas – organizacijos nariams suteikti priemones įgyti žinių ir kompetencijų, mokantis iš labiau patyrusių Sąjungos narių ar Alumni. Programoje dalyvauja 55 asmenys: 24 mentoriai ir 31 ugdytinis. Mentorystė yra būdas mokyti ir mokytis, kurio turinys priklauso nuo konkretaus mentorystės atvejo dalyvių, t. y. mentoriaus ir ugdytinio. Kiekvienas LSS mentorystės atvejis truks ne mažiau kaip 3 mėnesius. Per šį laiką ugdytinis kartu su mentoriumi užsibrėš norimus pasiekti tikslus, uždavinius, seks jų progresą ir vienas kitam teiks grįžtamąjį ryšį. „LSS siekiame sukurti erdves narių tobulėjimui ir savivaldų stiprinimui. Mentorystės programa padės ne tik augti kiekvienam asmeniškai, bet ir daug sėkmingiau veikti savivaldose tiek atstovaujant studentams, tiek formuojant organizacijos kultūrą“, – pasakoja LSS Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. Mentorystės programos vykdymas yra vienas iš strateginių LSS uždavinių, siekiant skatinti bendruomeniškumą, vieni kitų ugdymą ir dalijimasi gerosiomis patirtimis. Visą LSS strategiją rasite čia.

Studentai kviečiami naujus mokslo metus sutikti pasiskiepijus

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kartu su Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK), suprasdamos Lietuvos aukštųjų mokyklų bendruomenių imunizacijos būtinybę ir siekdamos užtikrinti aukštą studijų kokybės lygį nemažinant studijoms ir tyrimams būtinų kontaktinių veiklų, kviečia esamus ir būsimus studentus artėjančius studijų metus pasitikti pasiskiepijus nuo Covid-19 infekcijos. Aukštąsias mokyklas ir studentus vienijančios organizacijos ragina pasitikėti šiuolaikinio mokslo sukurtomis efektyviomis vakcinomis ir sugrįžti į įprastą akademinį gyvenimą.  „Siekiant studijų kokybės ir sėkmingos integracijos į akademinę bendruomenę, svarbu užtikrinti galimybę studijų užsiėmimus vykdyti gyvai. Pasiskiepijus galime jaustis saugiai ir drąsiai pasitikti naujus mokslo metus, todėl labai raginu susipažinti su mokslininkų pateikiama informacija, pasitikėti ja ir apsaugoti save nuo pavojingos ligos.“ – abejojančius drąsina LSS prezidentas Vytautas Kučinskas. Informaciją apie artimiausią vakcinavimo punktą galima rasti savo savivaldybių tinklalapiuose. Mobilūs skiepijimo punktai budės ir prie aukštųjų mokyklų. Informacija apie tai bus pateikiama aukštųjų mokyklų internetinėse svetainėse.

LSS prašo suspenduoti bendradarbiavimą su Baltarusijos aukštojo mokslo institucijomis

Liepos 8 dieną Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į Lietuvos universitetų rektorių konferenciją, Lietuvos kolegijų direktorių konferenciją ir Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferenciją dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos aukštojo mokslo institucijomis suspendavimo.  Nuo 2020 metų daugybė studentų bei akademinio personalo iš Baltarusijos aukštojo mokslo institucijų tapo politinių represijų aukomis. Daugiau nei 150 studentų buvo pašalinti iš universitetų ir per 100 profesorių buvo atleisti iš darbo vien dėl savo politinių pažiūrų. Daugybė aktyvistų buvo priversti palikti šalį. Šiuo metu Baltarusijos teismuose yra vykdoma apkalta 10 studentų dėl jų kovos už demokratijos sklaidą aukštosiose mokyklose.  „Kreipimasis parašytas palaikant Europos studentų sąjungos (ESU) ir „Honest university“ iniciatyvą, kurios tikslas – atkreipti akademinės bendruomenės dėmesį į žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus Baltarusijoje, – pasakoja LSS Projektų ir tarptautinių ryšių vadovas Paulius Vaitiekus. – Svarbu suprasti, kad tiek studentai, tiek aukštųjų mokyklų darbuotojai, nesvarbu, iš kokio miesto ar šalies bebūtų, yra tarptautinės akademinės bendruomenės Skaityti plačiau

Įvyko tradiciniai LSS Tarybos mokymai „Vadovauk“

Savaitgalį Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Taryba praleido Trakų rajone vykusiuose tradiciniuose mokymuose „Vadovauk“. Šiemet buvo siekiama ugdyti lyderystės kompetenciją, skatinti komandiškumą ir pasitikėjimą tarp savivaldų vadovų bei susipažinti su pokyčių įgyvendinimo procesais aukštosios mokyklos lygmenyje. Dėmesys lyderystei, komandiškumui ir bendruomeniškumui Savivaldų lyderiai iš 14 aukštųjų mokyklų dalyvavo Lietuvos karo akademijos lektoriaus Lino Dungveckio paskaitoje apie lyderystę ir komandos valdymą. Vėliau įgytas žinias pritaikė atlikdami įvairias komandines užduotis, paruoštas skauto, mokymų vadovo Vytauto Rukštelės.  „Sąjungoje nuolat kuriame erdves, skirtas vieni kitų ugdymui bei bendradarbiavimui. Ne išimtis ir šie mokymai, – pasakoja LSS Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. – Jų metu LSS Taryba turėjo progą ne tik įgyti žinių ir kelti kompetencijas, bet ir tarpusavyje pasidalinti gerąja patirtimi.“ Atstovavimui reikalingų kompetencijų kėlimas Antrąją mokymų dieną LSS prezidento Vytauto Kučinsko paskaitoje „Teisėkūra ir lobizmas: kaip daryti dalykus?“ dalyviai sužinojo, kaip vyksta teisėkūros procesas ir sprendimų priėmimas Lietuvos švietimo sistemoje. Po paskaitos savivaldų lyderiai Skaityti plačiau

LR Seimo priimtas siūlymas nepadės spręsti esminių studijų prieinamumo problemų

Vakar LR Seimas priėmė svarstyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymą, kuriame numatoma, kad nuo 2024 m. visi stojantieji į aukštąsias mokyklas turėtų būti išlaikę bent 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią laisvai pasirenkamą. Ši nuostata įsigaliotų priėmus Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kurios bus svarstomos rudens sesijos metu. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) nuomone, šis, 2 balsų persvara priimtas sprendimas, nepadės spręsti esminių problemų, o abiturientams iš žemesnio socioekonominio lygio šeimų dar labiau apsunkins stojimą į aukštąsias mokyklas.   Pasak LSS prezidento Vytauto Kučinsko, stojimo reikalavimai į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas turėtų būti suvienodinti, tačiau pirmiausia moksleiviams turi būti sudarytos sąlygos juos pasiekti: „Lengva sakyti, kad į aukštąsias mokyklas stoja nepasirengę studentai, tačiau ar daroma viskas, kad įvairiuose regionuose būtų užtikrinamas abituriento žinių ir pasiekimų lygis? Žinoma, daug lengviau taikyti papildomus filtrus, kaip privalomas matematikos egzaminas, nei taisyti esmines problemas“.   V. Kučinskas Skaityti plačiau

Jubiliejinėje LSS tinklalaidėje – apie ramų protą

Šią savaitę kvietėme Jus klausytis jubiliejinės – 10-osios Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tinklalaidės #cukinija, kurios metu stengėmės atsakyti į klausimą, kaip nuraminti protą triukšme? Tiesioginės transliacijos metu LSS komunikacijos vadovė Vaiva Sadauskė kalbino psichologą, „mindfulness“ mokytoją, nemokamos meditacijų programėlės „Pauzė“ kūrėją Paulių Rakštiką, kuris pasidalino savo įžvalgomis apie įpročių formavimo svarbą ir kaip kurti dienos ritmą, kuris padėtų nesiblaškyti ir siekti ilgalaikių tikslų. „Paslaptis, kaip nuraminti protą triukšme, slypi ne to triukšmo pašalinime, o gebėjime jį priimti, tačiau tai tikrai nereiškia su juo taikstytis, – sutarė Vaiva ir Paulius, o pokalbis baigėsi psichologo patarimu.  – Netikėkite apsišaukėliais – ir kartais tai yra mūsų mintys.“ Kodėl Paulius to palinkėjo klausytojams, kas gi yra tas triukšmas, o kas yra proto ramybė, kaip ją pasiekti ir kaip tam gali padėti rutina bei kuo ji skiriasi nuo monotonijos ir daug kitų atsakymų į klausimus galite rasti tinklalaidės įraše.