Preloader

Naujienos

Tyrimas atskleidė: studentai atsisako paruoštukių, o dėstytojai vis dar reikalauja pakišų

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atliko tyrimą „Akademinio sąžiningumo indeksas 2019“, kurio rezultatai gali nustebinti. Tyrimas atskleidė, kad studentai, lyginant su 2013–2017 m. rezultatais, pamažu darosi vis sąžiningesni, o tuo tarpu, dėstytojai kartais vis dar reikalauja pakišų. Paruoštukių naudojimas sumažėjo perpus Pozityvūs pokyčiai vertinant nesąžiningo elgesio paplitimą mokslo ir studijų institucijose, lyginant su ankstesniais tyrimais, matomi beveik visose srityse. Kitų asmenų darbo ar ištraukos panaudojimas savo darbe nenurodant tikrojo autoriaus nuo 29 proc. (2017 m.) sumažėjo iki 24 proc. (2015 m. – 14 proc., 2013 m. – 35 proc.). Tuo tarpu rašto darbo pirkimas ir pirkto darbo pateikimas atsiskaityti, lyginant su 2017 m., sumažėjo 4 proc. ir šiuo metu su tuo, jog ši nesąžiningumo forma yra paplitusi, sutinka ar greičiau sutinka 17 proc. respondentų. Papildomų priemonių (paruoštukių, konspektų, ir pan.) naudojimas atsiskaitymo metu, kai jomis naudotis nėra leidžiama, nuo 2013 m. sumažėjo beveik perpus – nuo 54 proc. 2013 m. iki Skaityti plačiau

Akademiniai pusryčiai su LAMA BPO prezidentu Pranu Žiliuku

Gruodžio 7 d. vyko akademiniai pusryčiai, kuriuose dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Taryba bei LAMA BPO Prezidentas Pranas  Žiliukas. Akademinių pusryčių metu atstovai diskutavo apie priėmimo sąlygas į aukštąsias mokyklas tokiu atvėju, jei Lietuvoje būtų įgyvendintas nemokamo bakalauro studijos. Taip pat diskusija vyko apie minimalius reikalavimus stojant į aukštąsias mokyklas bei, kokie turėtų būti reikalavimai norint gauti valstybės finansuojamą vietą. Taryba priėjo sprendimo, kad galėtų būti 3 valstybiniai brandos egzaminai, tačiau, reiktų atsiriboti nuo konkretaus egzamino pavadinimo įrašymo į įstatymą. Konkursinis balas stojant į pasirinktą aukštąją mokyklą turėtų nurodyti, kokius egzaminus būsimam studentų reiktų laikyti. Diskusijoje buvo paliesta tema – kokie reikalavimai turėtų būti, norint baigti mokyklą. Taryba vieningai priėjo sprendimo, kad reikalavimai turi didėti.

LSS ieško projektų specialisto(-ės)

Lietuvos studentų sąjunga ieško projektų specialisto (-ės). Projektų specialistas(-ė) Sąjungoje atlieka šias funkcijas:  vadovauja projektams ir kontroliuoja jų įgyvendinimo procesą; organizuoja ir koordinuoja projektų partnerių susitikimus; užtikrina savalaikį ir kokybišką projektų darbų atlikimą; esant poreikiui  organizuoja įvairias projektines veiklas; organizuoja ir prižiūri veiklos ataskaitų rengimą ir pateikimą; koordinuoja projektų audito veiklas (jei jos yra numatytas projektuose) bendradarbiauja su aukštųjų mokyklų studentų savivaldų atstovais projektų rengimo, įgyvendinimo srityse. Privalumas jei esi dirbęs(-usi) NVO sektoriuje. Siūlome: Lankstų darbo grafiką, kuris yra lengvai derinimas su studijomis; Atlyginimą (į rankas) 520-600 eu. bei priedus, priklausomai nuo darbo rezultatų. CV atsiųsti elektroniniu paštu info@lss.lt iki gruodžio 11 d. 18 val.   Lietuvos studentų sąjunga ( LSS) – demokratinė nevyriausybinė organizacija atstovaujanti Lietuvos studentų interesams. Organizacija vienija 27 studentiškas organizacijas, veikiančias Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

LSS Alumni Kotryna Kanclerytė: Alumnai – organizacijos praeities atvaizdas, dabarties ambasadoriai, saitas į ateitį

Bet kokios organizacijos alumnai yra jos praeities atvaizdas, dabarties ambasadoriai ir saitas į ateitį. Teisingai dirbant su buvusiais atstovybės nariais, galima pasiekti itin didelių ir kokybiškų rezultatų. Abipusis santykis su alumnais gali sukurti didelę pridėtinę vertę ir pozityvų pokytį bendruomenėje. Organizacijos bendravimas su alumnais gali būti paprastas – tęstinė iniciatyva įtraukiant alumnus į savo veiklą, mintimis grąžinant juos į praėjusias dienas, suteikiant vidinio žmogaus jausmą ir statusą. Verta pagalvoti, ar alumnai žino, kaip sekasi jų atstovaujamai organizacijai, ar jie turi, kuo pasigirti kolegoms, kaip jų puoselėta organizacija auga. Dažnai kartoju, jog darbas atstovybėje yra prasmingas ir dėl to, kad juo kuriame bendruomenę. Bendruomenės jausmo vedami alumnai norės grįžti organizacijai grąžinti bent dalį to, ko ji išmokė juos: perduoti savo sėkmingus pavyzdžius jauniems ir dar nepatyrusiems, mokytis kartu su jais ir iš jų. Pataisyti klaidas, kurias mato, ir tuo pat metu suteikti laisvės kurti bei patirti savų pamokų. Įtraukti alumnai gali Skaityti plačiau

Neeilinė LSS ataskaitos teikimo konferencija

Gruodžio 20 d. 12 val. KTU Santakos slėnyje įvyks Lietuvos studentų sąjungos (LSS) neeilinė ataskaitos teikimo konferencija, kurios metu organizacijos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys veiklos ataskaitą, Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat tvirtins LSS Įstatų ir Raglamento pataisas. Su konferencijos darbotvarke susipažinti galite čia. 

Evaldas Striaukas: Kas verčia ir kodėl verta?

Dalyvavimas SA veikloje. Dalyvavimas studentų atstovybės veikloje tapo nepakeičiama gyvenimo dalimi, manau, tai lėmė įsitraukimas į mokinių savivaldas nuo pat paauglystės, bet ir naujuose nariuose, visiškai nesusipažinusiuose ir prisijungusiuose prie studentų atstovybės veiklos, matau tą patį užsidegimą ir žiburį, kurį nešuosi su savimi. Didžiąją dalį savo laisvo laiko norisi skirti savivaldai, nes tai investicija, kuri grįžta su kaupu, ir nesvarbu, kad tą investiciją slegia konfliktai, sudėtingos situacijos ir žengimas į vis naujus horizontus, bet žengiant su komanda, tai tampa atsakomybe, iššūkiu ir nuotykiu. Nesuklysiu, jei teigsiu, kad smalsumas veda į priekį – smalsumas pamatyti ir išsinerti iš studento prizmės bei pajausti galią, galinčią vesti studentus į priekį, formuoti poziciją ir daryti įtaką procesams, kurių skirtumą pajaučia masės. Kas verčia?  Asmeninis noras tobulėti ir nerti į dar netyrinėtus horizontus, sugeneruotas, iš dalies, sintetiškai, nes esame karta, kuri kovoja už vietą po saulę ir pripažinimą. Mūsų netenkina vidutinybės ir konservatyvus gyvenimo būdas, Skaityti plačiau

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis į ministrų kreipimąsi reagavo teigiamai

Lapkričio 14 d. prasidėjo Lietuvos studentų sąjungos iniciatyva, skirta paminėti Tarptautinę studentų dieną, „Studente, tapk ministru!“, kurios metu studentai vienai dienai pakeitė visų Lietuvos Respublikos ministerijų vadovus. Dirbdami ministrų vietose, studentai suformavo kreipimąsi į LR Vyriausybę, kuris buvo aptartas šiandien (lapkričio 15 d.) vykusiame LR Vyriausybės posėdyje. Pagrindiniai svarstyti klausimai: finansinės pagalbos priemonių teikimo pažeidžiamoms grupėms sistemos tobulinimas, bedarbio statuso studentams ir savanorystės skatinimas.  Taip pat gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimas aukštojoje mokykloje ir apdraustųjų valstybės lėšomis rato plėtimas. Aptartos dėstytojų tobulinimo gairės bei  studentų patiriamos neplanuotos išlaidos studijų metu. Taip pat diskutavo apie studentus, atvykstančius iš trečiųjų šalių, jų integraciją, klimato kaitą bei jaunimo teisinį švietimą. „Džiaugiuosi konkrečiais siūlymais dėl studentų reikalų ar visų gyventojų gerbūvio, kuriuos teikia šio projekto dalyviai. Per trumpą laiką studentai suspėjo ne tik įžvelgti problemas, bet ir sugalvoti, kaip jos galėtų būti sprendžiamos. Visgi užtenka bent kuriam laikui atsidurti šioje pozicijoje, kad suprastum, jog Skaityti plačiau

Tarptautinės studentų dienos proga studentai vienai dienai keičia LR Vyriausybę

Tarptautinės studentų dienos proga, Lietuvos studentų sąjunga kartu su LR Vyriausybe vykdo projektą, kurio metu studentai turi galimybę vienai dienai užimti ministerijų vadovų kėdes, išsakyti savo idėjas ir nuomonę, kaip valstybė gali prisidėti prie studentų gerovės kūrimo ir puoselėjimo. Lapkričio 15 dieną įvyks studentiško Ministrų kabineto susitikimas su tikruoju Ministrų kabinetu, Vyriausybės posėdis, kurio metu aptariami studentų siūlymai ir idėjos probleminių sričių sprendimams,  parengtos darbo dienos metu. Šansas kiekvienai ministerijai išgirsti studentų – būsimų specialistų siūlymus „Užmegzti kontaktai plėtojant bei nagrinėjant studentams aktualių temų problematiką, diskusijos su sričių ekspertais tiek patiems studentams, tiek ir Lietuvos studentų sąjungai praėjusiais metais padėjo pasiekti to, kad į Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prevencinių projektų prioritetinių temų sąrašą būtų įtrauktas aukštųjų mokyklų studentų psichinės sveikatos stiprinimas, dėl to turime galimybę vykdyti savo projektą, kurio dėka 15 tūkstančių studentų Lietuvoje gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą. Tai tik vienas pavyzdžių, įrodantis, kokią pridėtinę vertę inicijuojant pokyčius Skaityti plačiau

Studentai išreiškė palaikymą dėstytojams bei mokslininkams: atlyginimai neabejotinai turėtų kilti

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į profesines sąjungas, išreikšdama viešą palaikymą visiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ar aukštojo mokslo institucijose dirbantiems dėstytojams, mokslininkams bei neakademiniam personalui. Dėl mažų dėstytojų atlyginimų nukenčia studentai LSS kreipimesi teigiama, kad studentai sutinka su dėstytojais ir mokslininkais, jog mokslinis darbas reikalauja itin didelės kvalifikacijos, tačiau už jį mokama neadekvati, nekonkurencinga, mokslininkų statusą menkinanti alga. Atlyginimų sistema yra neteisinga, išbalansuota, neskatinanti tobulėti. LSS taip pat pabrėžia, kad tinkamai pasirengęs, motyvuotas ir darbui atsidavęs dėstytojas ar mokslininkas yra viena svarbiausių sąlygų, siekiant užtikrinti studijų kokybę ir pačių studentų žingeidų norą ne tik įgyti aukštąjį išsilavinimą, tačiau tuo pačiu siekti pačių geriausių akademinių rezultatų bei tapti visapusiškai išsilavinusia asmenybe. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas teigia nemanantis, kad šiuo metu dėstytojų atlyginimai yra adekvatūs jų krūviui bei indėliui į studentų Lietuvos švietimo sistemą. Anot jo, nuo to nukenčia ne kas kitas, o studentai. „Atlyginimai yra svarbus elementas, siekiant užtikrinti kokybiškas studijas Skaityti plačiau

Justina Štrimaitytė: Ne atstovybei reikia manęs, o man atstovybės

Kai buvau pirmame kurse, vienas žmogus man sakė, kad atstovybė – tai savanoriška veikla ir čia galėsiu skirti tiek savo laiko, kiek norėsiu. Praėjus šešeriems metams, rašydama žodį savanorystė norėčiau ir sutikti, ir paprieštarauti vienu metu. Iš vienos pusės – taip, mes aukojame savo laiką dėl kitų gerovės, nesitikėdami nieko atgal, tačiau iš kitos pusės, sakydami, kad galime įsitraukti tiek, kiek patys norime, prasilenkiame su realybe. Savanorystę šioje organizacijoje aš matau tik iki sutikimo tapti savivaldos nariu, vėliau savanorystė baigiasi ir tai tampa pareiga. Kitaip tariant: tu savanoriškai gali pasirinkti, ar nori čia būti, bet kai jau nusprendi, tuomet esi atsakingas už savo organizaciją ir tave supančius žmones. Lygiai taip pat, kaip savanoriškai pasiimti katę iš gyvūnų globos namų – niekas neverčia, bet jei jau pasiimi, tai tampa tavo pareiga ja rūpintis. Atsakomybė ateina ne su prisiimamomis pareigomis, o su supratimu apie veiklą ir misiją, kurios siekiame. Kiekvieną kartą išgirdusi, Skaityti plačiau