Preloader

Lietuvos studentų sąjungos veiksmai COVID-19 pandemijos kontekste

Šalyje jau kurį laiką nutraukus karantiną bei pasibaigus mokslo metams, kviečiame susipažinti su svarbiausiais Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiksmais COVID-19 pandemijos kontekste bei esminiais pokyčiais studentams.

Teisė studentams pretenduoti į nedarbo draudimo išmokas. Ne vienerius metus LSS kelta opi problema dėl nuolatinių studijų studentų diskriminacijos nedarbo išmokų atžvilgiu pagaliau galutinai išspręsta. Pagal nuolatinę studijų formą studijuojantys asmenys, sukaupę ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių, turi teisę į nedarbo draudimo išmoką. Tai buvo ypatingai svarbus žingsnis karantino laikotarpiu, dėl kurio nemaža dalis studentų neteko darbo, tačiau toliau turėjo mokėti už bendrabučius ar studijas. Svarbu, kad dėl šio pokyčio, studentai, net jei nėra sukaupę reikiamo darbo stažo, kaip ir kiti bedarbio statusą turintys asmenys, turi teisę gauti 200 eurų paramą, kuria siekiama mažinti COVID-19 pandemijos pasekmes. Raginame studentus pasinaudoti šia galimybe.

Dvigubai padidintos socialinės stipendijos ir praplėstas gavėjų ratas. LSS dar 2018 m. inicijavo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo svarstymą, kurį įgyvendinus po ilgų derybų buvo pasiekta, kad socialinė stipendija būtų atskirta nuo akademinių rezultatų tam, kad ji atitiktų tikrąją – finansinės paramos – paskirtį, praplėstas gavėjų ratas – nuo šiol ją gauti gali ir trečiosios pakopos, profesinių bei trumpųjų studijų studentai, o kartu pakeitimai leis studentams, patiriantiems socialinių sunkumų, mažiau nerimauti dėl galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose ir siekti geresnių akademinių rezultatų, nes stipendijos kilo nuo 3,25 iki 6,5 BSI (nuo 126,75 iki 253,5 eurų). Įstatymo pakeitimas įsigaliojo š. m. liepos 1 d.

Išplėstas psichologinės pagalbos paslaugų tinklas. LSS vykdo projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kuriuo siekiama skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichinę sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose mokyklose. Dėl šalyje paskelbto karantino, visos veiklos buvo sėkmingai perkeltos į nuotolinę erdvę – Lietuvos ir užsienio studentams buvo pasiūlytos individualios, grupinės konsultacijos, vykdyti prevenciniai seminarai bei užsiėmimai, kurie buvo prieinami visiems studentams, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštojoje mokykloje yra dirbantis psichologas. Svarbu tai, jog studentai sėkmingai naudojosi šiomis paslaugomis, o padidėjusį psichologinės pagalbos poreikį karantino metu rodo didesnis studentų susidomėjimas nuotolinėmis konsultacijomis bei užsiėmimais nei kontaktinėmis veiklomis.

Atliktas tyrimas dėl studentų situacijos COVID-19 pandemijos metu leis inicijuoti teigiamus pokyčius ateityje. LSS gegužės–birželio mėnesiais atliko tyrimą, skirtą nustatyti, kokia buvo COVID-19 pandemijos įtaka studijų organizavimui. Tyrimas atskleidė, kad nors, remiantis studentų atsakymais, aukštosios mokyklos ganėtinai neblogai susitvarkė su paskaitų perkėlimu į nuotolinę erdvę, vis dėlto nebuvo išvengta nesėkmių rengiant baigiamuosius darbus ir organizuojant privalomąją praktiką. Tyrimas atskleidė, kad be pokyčių studijų procese, studentai patyrė ir finansinių sunkumų.

Nors Vyriausybė įsiklausė į LSS siūlymus didinti socialines stipendijas, plėsti gavėjų ratų bei atsieti šių stipendijų mokėjimą nuo akademinių rezultatų, šie pokyčiai palietė šiek tiek daugiau negu 2000 studentų, kai Lietuvoje jų mokosi daugiau negu 110 tūkstančių. Dalis aukštųjų mokyklų nesutiko mažinti įmokų už studentų bendrabučius arba jas mažino tik nežymiai, nors studentai per karantiną bendrabučiuose beveik negyveno. Atkreipiant dėmesį į karantino keliamas grėsmes, kurias patvirtino ir LSS atliktas tyrimas (beveik pusės atsakiusiųjų studentų finansinė padėtis karantino metu pablogėjo – 15 proc. studentų teigia, kad karantino metu ženkliai pablogėjo jų finansinė padėtis, o 28 proc., kad šiek tiek, panaši dalis (46 proc.) atsakė, kad jų finansinė padėtis nepasikeitė, o šiek tiek ar ženkliai pagerėjo vos 11 proc. studentų), tiek dėl finansinės paramos studentams, tiek dėl kompensacijų už apgyvendinimą bendrabučiuose, LSS kreipėsi į Vyriausybę, tačiau reakcijos bei veiksmų, padėsiančių spręsti problemą, deja, nesulaukė. Siekiant papildomos paramos studentams bei pasirengimo, jeigu karantino situacija pasikartotų, ateityje problemas spręsti efektyviau, LSS pakartotinai kreipsis į Vyriausybę, pristatant atlikto tyrimo rezultatus.

LSS kreipėsi į aukštąsias mokyklas dėl baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo vėlinimo. Nors Lietuvos aukštosios mokyklos dėl baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo organizavimo sprendžia pačios, LSS kreipėsi į jas ir skatino nepamiršti atkreipti dėmesį į studentų interesus. Siekiant užtikrinti kokybišką procesą, LSS ragino aukštąsias mokyklas į situaciją reaguoti lanksčiai bei priimti su studentais suderintus, jiems palankiausius sprendimus, o, esant poreikiui, vėlinti baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo terminus. Kad į LSS kreipimąsi buvo atsižvelgta, tvirtina ir atlikto tyrimo rezultatai – baigiamojo darbo pateikimo terminas buvo pakeistas 37 proc. universitetų ir beveik pusei (48 proc.) kolegijų studentų. Panaši tendencija matoma ir su baigiamojo darbo gynimu.

Sudarytos galimybės viešojo transporto lengvatomis naudotis nesigaminant naujo Lietuvos studento pažymėjimo (LSP). Daliai baigiamųjų kursų studentų dėl COVID-19 pandemijos buvo pratęsti mokslo metai, todėl studento statusą šiemet jie turės ilgiau nei galios jų LSP. Dėl šios priežasties, LSS kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją su prašymu sudaryti galimybes baigiamųjų kursų studentams gauti pažymas iš aukštųjų mokyklų apie jų studento statusą tam, kad jie ir toliau galėtų naudotis su LSP priklausančiomis viešojo transporto lengvatomis. Studentams, dėl COVID-19 pandemijos pratęsto studijų proceso ir neturintiems kito dokumento, suteikiančio teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytomis lengvatomis, aukštosios mokyklos išduota pažyma suteiks tokią teisę nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. įskaitytinai. Tokia pažyma yra puiki priemonė studentams leisti ir toliau naudotis jiems priklausančiomis lengvatomis, nereikalaujanti papildomų studentų išlaidų naujų LSP gamybai.