Preloader

Anonsai

Rudenį tampa madinga įsukti akademinę lemputę

Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų atstovybė lapkričio 9 ir 24 dienomis kviečia visus Lietuvos studentus į antrus metus organizuojamą, šiais metais interaktyvesnį, akademinių žinių patikrinimą „Apšvietimas 2017“.  Šia iniciatyva tikimasi paskatinti jaunus žmones aktyviau domėtis švietimo sistema bei akademiniu sąžiningumu. Šiais metais egzaminas bus kiek kitoks. Pirmasis etapas, per kurį bus patikrinamos aukštųjų mokyklų studentų akademinės žinios, įvyks lapkričio 9 d., ketvirtadienį. Šio etapo išskirtinumas – online dalyvavimas egzamine, adresu: www.vdusa.lt/apsvietimas17. Antrasis, finalinis, etapas vyks įprastai, raštu, lapkričio 24 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. „Tam, kad galėtume tobulinti mūsų švietimo sistemą reikia daugiau apie ją suprasti. Posakis „Aš nežinau, ko aš nežinau“ atspindi būtent tai, ką nori pakeisti „Apšvietimas“. Galbūt kažkuris klausimas pasirodys nežinomas ir sunkus, tačiau vien pats susipažinimas su juo prisidės prie to,  kad studentai prisilies prie svarbių akademinių procesų“, – apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų abejones dalyvauti projekte savo jėgomis atsiliepia iniciatyvos organizatorius VDU Studentų atstovybės akademinių Skaityti plačiau

Prasideda LSS Paramos fondo ilgalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas ilgalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas. Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis: 1.    Institucinė parama; 2.    Parama veiklai, kuri atitinka LSS veiklos planą/strategiją; 3.    Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui; 4.    Parama akademinei veiklai; 5.    Parama socialinei veiklai; 6.    Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms; 7.    Partnerystės programa; 8.    Parama kritinėms situacijoms spręsti. Ilgalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos: Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus (Microsoft Word ir PDF formatu) studentų savivaldos turi pateikti el. paštu sandra.matoskaite@lss.lt iki lapkričio 30 d. (imtinai). Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II aukštas, LT-03114, Vilnius arba atsiųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki lapkričio 30 d. (imtinai). Pateikta Skaityti plačiau

Šaukiama neeilinė LSS konferencija

Šaukiama Lietuvos studentų sąjungos neeilinė ataskaitų teikimo ir rinkiminė konferencija, kurios metu studentų atstovai vertins Lietuvos studentų sąjungos veiklą ir rinks naują organizacijos prezidentą.  Konferencija vyks lapkričio 4 d.  Kauno kolegijos patalpose. Registracijos pradžia 12.00 val. Renginyje bus pristatyta Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita, o Priežiūros komiteto nariai pristatys išvadas apie LSS veiklą. Pretenduojantys į Prezidento pareigas privalo pateikti ne mažiau nei tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, pažymą apie kandidato sveikatos būklę bei Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą. Svarbu, kad kandidatas būtų atsistatydinęs iš kitų Lietuvos studentų sąjungoje užimamų pareigų ir pateiktų tai įrodantį dokumentą. Kandidatai į Lietuvos studentų sąjungos Prezidento pareigas turi pateikti dokumentų originalus į Lietuvos studentų sąjungos centrinį biurą (A. Vivulskio 36, Vilnius) bei skanuotas dokumentų versijas el. paštu info@lss.lt iki š.m. spalio 20 d. 18 val. Konferencijos darbotvarkės projektas.

Prasidėjo LSS Paramos fondo trumpalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas trumpalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas. Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis: 1. Parama veiklai, kuri atitinka LSS strategiją/veiklos planą (prioritetinė veiklos rūšis); 2. Parama akademinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis); 3. Parama socialinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis); 4. Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui; 5. Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms; 6. Partnerystės programa; 7. Parama kritinėms situacijoms spręsti; 8. Institucinė parama. Trumpalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos: Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus WORD ir PDF formatu studentų savivaldos turi pateikti el. paštu vladas.putys@lss.lt  iki gegužės 15 d. darbo dienos pabaigos. Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II aukštas, LT-03114, Vilnius arba atsiųsti registruotu paštu su pašto Skaityti plačiau

Renkamas naujas LSS Valdybos narys

Balandžio pradžioje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas Valdybos narys. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš Vilniaus regiono rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Valdybos nario rinkimo tvarka: Tarybos posėdžio metu vyksta slaptas balsavimas, kurio metu Tarybos nariai balsuoja už kandidatus; Daugiau nei pusę dalyvaujančių Tarybos narių balsų surinkęs kandidatas tampa Valdybos nariu atstovaujančiu Vilniaus regioną; Nei vienam kandidatui į Valdybos narius nesurinkus daugiau nei pusės dalyvaujančių Tarybos narių balsų vyksta pakartotinis balsavimas. Kandidatai norintys tapti Valdybos nariu turi reikalingus dokumentus pateikti iki kovo 22 d. el. paštu: info@lss.lt. Laiško pavadinime nurodyti: Valdybos rinkimai. Kilus klausimams kreipkitės tel. (5) 26 853 30    

Pratęsiama kandidatų į LSS Priežiūros komiteto narių pareigas registracija

Studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkiminė konferencija vyks vasario 25 d. (šeštadienį) Vilniaus Gedimino technikos universitete. Registracijos pradžia 11.00 val. Konferencijos metu bus renkami organizacijos Priežiūros komiteto nariai. Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių esami (išrenkami trys) valdymo ir/ar priežiūros organų nariai. Kandidatai į Lietuvos studentų sąjungos Prezidento bei organizacijos Priežiūros komiteto narių pareigas turi pateikti paraiškos dokumentų originalus į Lietuvos studentų sąjungos centrinį biurą (A. Vivulskio 36, Vilnius) bei skanuotas dokumentų versijas el. paštu info@lss.lt iki š.m. vasario 17 d. 15 val.   Konferencijos darbotvarkės projektas.

Studentų sąjungos atstovai susitiks su švietimo ir mokslo ministre

Vasario 9 d. 11 val. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos nariai (Studentų savivaldų vadovai) dalyvaus susitikime su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Susitikimo metu bus aptariamos temos dėl studentų skatinimui skiriamų lėšų didinimo ir studentų finansinės padėties gerinimo, aukštųjų mokyklų bendrabučių rekonstrukcijos, lengvatų ištęstinių studijų studentams suteikimo, aukštųjų mokyklų tinklo konsolidacijos bei Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo didinimo.

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos įvertinimas ir prezidento rinkimai

Vasario pabaigoje studentų atstovai rinksis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos metų veiklą ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos metų veiklos rinkimų ir ataskaitos teikimo konferencija vyks vasario 25 d. (šeštadienį) Vilniaus Gedimino technikos universitete. Registracijos pradžia 11.00 val. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas, Priežiūros komiteto nariai bei tvirtinama ilgalaikė organizacijos pozicija dėl aukštojo mokslo paskirties. Norintys pretenduoti į Prezidento pareigas turi pateikti nemažiau kaip trijų Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvaciją, pažymą apie kandidato sveikatos būklę bei Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą. Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių esami (išrenkami Skaityti plačiau

Prasideda LSS Paramos fondo ilgalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas ilgalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas. Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis: 1.    Institucinė parama; 2.    Parama veiklai, kuri atitinka LSS veiklos planą (2017 m. prioritetinė veiklos rūšis); 3.    Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui; 4.    Parama akademinei veiklai (2017 m. prioritetinė veiklos rūšis); 5.    Parama socialiniai veiklai (2017 m. prioritetinė veiklos rūšis); 6.    Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms; 7.    Partnerystės programa; 8.    Parama kritinėms situacijoms spręsti. Ilgalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos: Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus (word ir pdf formatu) studentų savivaldos turi pateikti el. paštu ausra.simanaviciute@lss.lt nuo š.m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (imtinai). Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II Skaityti plačiau

Šaukiama neeilinė LSS ataskaitinė konferencija

Lapkričio 26 d. 12 val. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyks Lietuvos studentų sąjungos neeilinė ataskaitinė konferencija. Jos metu bus pristatoma Prezidento veiklos ataskaita, finansinės veiklos patikrinimo ataskaita, keičiami organizacijos įstatai bei reglamentas. „Siekiant įgyvendinti prieš pusę metų patvirtintoje LSS strategijoje įvardintą tikslą dėl ilgalaikių pozicijų formavimo, būtina numatyti šių pozicijų priėmimo reglamentavimą ir tvarką, dėl šios priežasties bus keičiami organizacijos įstatai ir reglamentas. Įvykdžius šiuos pakeitimus, Lietuvos studentų sąjungos sieks patvirtinti ilgalaikes pozicijas dėl aukštojo mokslo paskirties, aukštojo mokslo kokybės bei socialinės aukštojo mokslo dimensijos“, – teigia LSS prezidentas P. Baltokas. Konferencijos darbotvarkė.