Preloader

Prasidėjo LSS Paramos fondo trumpalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas trumpalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas.

Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis:

1. Parama veiklai, kuri atitinka LSS strategiją/veiklos planą (prioritetinė veiklos rūšis);
2. Parama akademinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis);
3. Parama socialinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis);
4. Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui;
5. Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms;
6. Partnerystės programa;
7. Parama kritinėms situacijoms spręsti;
8. Institucinė parama.

Trumpalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

  • Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus WORD ir PDF formatu studentų savivaldos turi pateikti el. paštu vladas.putys@lss.lt  iki gegužės 15 d. darbo dienos pabaigos.
  • Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II aukštas, LT-03114, Vilnius arba atsiųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2017 m. gegužės 22 d.
  • Pateikta elektroninė projektų paraiška el. paštu vladas.putys@lss.lt po 2017 m. gegužės 15 d. ar atsiųsta originali projektų paraiška, registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta po 2017 m. gegužės 22 d. (imtinai) nebus priimama ir vertinama.
  • Trumpalaikių projektų vykdymo laikotarpis yra nuo 2017 m. liepos 1 d. iki gruodžio 15 d.

Paramos fondo nuostatai

Projekto paraiškos forma

Projekto įvykdymo ataskaita

Projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais konsultuoja LSS Viceprezidentas Vladas Pūtys, el. paštu vladas.putys@lss.lt.