Preloader

Uncategorized

Psichologinės pagalbos studentams prieinamumas – prioritetų sąrašo pabaigoje?

LSS Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė: „Į kvietimą vienyti jėgas ir kartu, įtraukiant aukštųjų mokyklų studentų savivaldas, kurti psichologinės pagalbos prieinamumo problemos likvidacijos planą su prevencine sistema, trumpas ir aiškus atsakymas buvo toks: rengti problemos likvidavimo planą nėra būtinybės, reikia aktyviau informuoti studentus apie jau esamas psichologinės pagalbos galimybes ir jomis naudotis. Taip, tikra tiesa, niekas negalėtų prieštarauti teiginiui, kad apie esamas psichologinės pagalbos galimybes ir jų prieinamumą informuoti reikia savo akademines bendruomenes, informuoti reikia taip, kad minėta ypatingos svarbos informacija būtų nesunkiai ir lengvai randama bei prieinama. Deja, faktai šioje vietoje kalba patys už save – daugiau nei 60% studentų aukštosiose mokyklose negali atsakyti į iš pirmo žvilgsnio paprastą klausimą „Ar jų aukštoje mokykloje teikiamos psichologinės pagalbos paslaugos“. Negali atsakyti, nes (taip, ir čia jau atsiranda tūkstantis ir viena prielaida išvadoms, kodėl turime tokius rezultatus) nežino, nes nenori žinoti, nes informaciją sunku rasti, nes aukštoji mokykla nemoka pateikti šios informacijos tinkamai Skaityti plačiau

SKELBIAMI VALDYBOS NARIO RINKIMAI

Rugsėjo mėn. pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki  rugsėjo 13  d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Birželio mėnesio naujienlaiškis

Birželio mėnesio naujienlaiškis

Aukštojo mokslo prieinamumas neturi būti apsunkinamas

Rugsėjo mėnesio pradžioje pasirodė Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių. Remiantis šiuo įsakymu, studijuoti universitetuose negalėtų asmenys, jei jų lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos valstybinių egzaminų vidurkis nesiekia 40 balų, o penkių dalykų metinių įvertinimų vidurkis yra mažesnis kaip 7 balai. Stojant į kolegijas minėtų egzaminų įvertinimų vidurkis turėtų siekti bent 25 balus, o penkių dalykų metinių įvertinimų vidurkis – 6 balus. Lietuvos studentų sąjungos nuomone, dalis nustatytų reikalavimų yra kaip atrankos kriterijai, kuriais remiantis, galimai bus privalomai nustatyta stojimo kartelė į aukštąsias mokyklas, o tokiu atveju, aukštojo mokslo prieinamumas būtų stipriai apsunkinamas. Ar minimalūs rodikliai tikrai minimalūs? Siekiant aukštesnės studijų kokybės, visiškai suprantama, kad dabartinė stojimo sistema turi būti koreguojama. Lietuvos studentų sąjunga pritaria, kad minimalūs stojimo rodikliai turi būti vienodi tiek valstybės finansuojamiems studentams, tiek Skaityti plačiau

Kas laukia įgyvendinus aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo reformą? Lietuvos studentų sąjunga pataria nesibaiminti

Birželio 29 d. LR Seimas patvirtino reformą dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. Ši pertvarka nuo pat pradžių buvo aktyviai aptarinėjama viešojoje erdvėje. Dėl pateikiamų įvairių argumentų, studentams bei abiturientams kilo daug klausimų, koks likimas jų laukia, kokio universiteto diplomą jie gaus baigę ir kaip rinktis, kur stoti. Vieni dažniausiai sulaukiamų klausimų buvo, kokias studijų programas rinktis ar į kokį universitetą patartina stoti, kaip susijungus universitetams pasikeis studijų kokybė ir kaip keisis studijų finansavimas. Patarimai stojantiems Lietuvos studentų sąjunga pirmiausia pataria nesibaiminti ir stoti į tokią specialybę, kuri patiktų. Svarbu, kad studentai rinktųsi ne aukštosios mokyklos vardą, bet dominančią studijų programą. Be abejo, labai svarbu nuodugniai išsinagrinėti, kokios kompetencijos bus įgytos studijų metu. Taip pat būsimi studentai turi susipažinti su dėstomais dalykais ir nuspręsti, ar siūloma programa atitinka jų poreikius. Aukštosios mokyklos suteikia galimybę studijuoti ir laisvai pasirenkamus dalykus, todėl patartina atsižvelgti ir į tai, iš kelių dalykų galima rinktis, ir Skaityti plačiau

Kartu su švietimo ir mokslo viceministru aptartos studentų socialinės problemos

Šiandien Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovai susitiko su Švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu. Susitikimo metu buvo pristatytos studentų patiriamos socialinės problemos, bei pasiūlyti sprendimo būdai. Lietuvos studentų sąjunga tiki, kad vykdant esmines Lietuvos aukštojo mokslo sistemos reformas – konsoliduojant Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą ir pertvarkant finansavimo modelį, yra būtina pažvelgti ir į studentų socialinę padėtį, kuri yra tiesiogiai susijusi su studijų sėkme ir pasiekiamais studijų rezultatais. Tai, kad Lietuvos studentų socialinė padėtis nėra pavydėtina pagrindžia tiek tarptautiniu mastu vykdomi „Eurostudent“ tyrimai, tiek duomenys renkami Lietuvoje aukštąjį mokslą tiriančių institucijų. Pavyzdžiui, „Eurostudent“ 2015-2016 metų duomenimis Lietuvos studento patiriamos vidutinės išlaidos per mėnesį yra 415 eurų. Vidutinės studento pajamos per mėnesį siekia 429 eurus, tačiau 55,1 procentą gaunamų pajamų studentas gauna iš tėvų, jo uždirbamos pajamos, kurios nebūtinai yra iš darbo santykių, sudaro 36,4 proc., o  iš valstybės studentas gauna tik 5,5 procento. Remiantis šiais statistiniais duomenimis yra būtina imtis esminių Skaityti plačiau

Teisinė informacija apie studentų įsidarbinimą

Artėjant vasaros atostogoms, įsibėgėja aktyvi sezoninių darbų paieška, pateikiame nuorodą į atmintinę, kurioje yra pateikti patarimai bei teisinė informacija, kurią turėtų žinoti kiekvienas dirbti besiruošiantis studentas:  [1]

LSS Tarybos posėdyje lankėsi Švietimo ir mokslo viceministras

Viena aktualiausių temų studentų tarpe šiuo metu yra konsolidacija (aukštųjų mokyklų jungimasis). Daugumai kyla klausimas, kurios aukštosios mokyklos ketina jungtis, kiek jų bus ir kas laukia studijuojančių. Šis klausimas neaplenkė ir Šiauliuose vykusio Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdžio, kuriame svečiavosi Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas. Liūdna ateities prošvaistė? 2017 m. balandžio 28 d. Ministro pirmininko sudaryta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo grupė pateiks Vyriausybei valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planą. Viceministras posėdyje dalinosi apie tai, kas dabar vyksta, ties kokiais klausimais dirbama rengiant planą. Tarybos nariai (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių prezidentai) taip pat galėjo uždavinėti jų aukštajai mokyklai aktualius klausimus, kelti diskusijas. Liūdesį kelia mažėjantis studentų skaičius, kuris iškelia natūralų klausimą: ar mums tikrai reikia tiek auštųjų mokyklų, kiek jų yra šiandien, jei ateityje turėsime mažą studentų skaičių. Studentų nuomonė labai svarbi Viceministras posėdžio metu ne kartą minėjo, jog kalbant, apie konsolidaciją labai reikalingas yra studentų palaikymas Skaityti plačiau

Prasidėjo LSS Paramos fondo trumpalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas trumpalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas. Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis: 1. Parama veiklai, kuri atitinka LSS strategiją/veiklos planą (prioritetinė veiklos rūšis); 2. Parama akademinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis); 3. Parama socialinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis); 4. Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui; 5. Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms; 6. Partnerystės programa; 7. Parama kritinėms situacijoms spręsti; 8. Institucinė parama. Trumpalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos: Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus WORD ir PDF formatu studentų savivaldos turi pateikti el. paštu vladas.putys@lss.lt  iki gegužės 15 d. darbo dienos pabaigos. Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II aukštas, LT-03114, Vilnius arba atsiųsti registruotu paštu su pašto Skaityti plačiau

Studentus ir vėl atakuoja gydymo įstaigos

Kaip ir kasmet – prasidėjus naujiems mokslo metams, studentai viliodami persirašyti į naujas gydymo įstaigas. Lietuvos studentų sąjunga sulaukė ne vieno studento kreipimosi, kuriuose teigiama, kad gydymo įstaigų darbuotojai studentus pasitinka atėjus į aukštąją mokyklą, bendrabučiuose ar net paskaitų metu. Anot studentų, dažnai gydymo įstaigų darbuotojai prisistato kaip studentų savivaldų nariai ar dėstytojai ir primygtinai siūlo persirašyti į jų siūlomą gydymo įstaigą. Studentams atsakius, kad jie jau prisiregistravę kitoje gydymo įstaigoje suteikiama klaidinga informacija, kad galima būti dviejų įstaigų sąrašuose. Taip pat studentai viliojami įvairiomis nuolaidomis, dovanomis ir kitomis naujiems klientams taikomomis akcijomis. O pačių įstaigų darbuotojų elgesį studentai apibūdina kaip mažų mažiausiai neetišką. Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į Valstybines gydymo kasas informuodama apie problemą ir prašydama paaiškinimo. Gautas paaiškinimas, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyti jokie ribojimai, taisyklės ar rekomendacijos, kaip gydymo įstaigos (viešosios ir privačios) galėtų reklamuoti, viešinti visuomenei savo teikiamas paslaugas bei didinti savo pacientų Skaityti plačiau