Preloader

Uncategorized

Svarbiausi pastarojo ketvirčio LSS darbai

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) per pastaruosius tris mėnesius siekė tiek akademinės, tiek socialinės studentų gerovės. Nemažai dėmesio skirta pagalbai iš Ukrainos atvykusiems studentams ir užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvoje. Alternatyvus stojimo į aukštąją mokyklą kelias Nuo 2024 m. asmenys iš socialiai jautrios aplinkos, baigę trumpąsias studijas arba turintys darbo ar savanorystės patirties į aukštąją mokyklą galės stoti per papildomą konkursinę eilę. Tikimasi, kad tai paskatins nesiryžusius siekti aukštojo mokslo ar neturėjusius tokios galimybės dėl sudėtingos finansinės padėties, priimti sprendimą mokytis universitete arba kolegijoje. Apie alternatyvų būdą įstoti į aukštąją mokyklą LSS kalba jau ne vienerius metus ir tai buvo vienas iš strateginių Sąjungos tikslų. Bendrabučių kokybės standartas Tam, kad būtų galima nustatyti, ar aukštųjų mokyklų apgyvendinimo sąlygos atitinka bent minimalius reikalavimus, LSS parengė Bendrabučio kokybės standarto kūrimo gaires.  Tai yra dokumentas, kuris kiekvienai studentų savivaldai padės identifikuoti trūkumus ir siūlyti pokyčius gerinant apgyvendinimo paslaugų kokybę. Pagalba studentams iš Ukrainos LSS vykdė studentų Skaityti plačiau

LSS Konferencija patvirtinto tarpines ataskaitas ir ilgalaikes pozicijas

Kovo 19 dieną vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo konferencijoje buvo patvirtintos organizacijos veiklos ir finansų ataskaitos (laikotarpiu nuo 2021 08 27 iki 2022 03), priežiūros komiteto ataskaita bei ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos. Konferenciją atidaręs LSS prezidentas Vytautas Kučinskas džiaugėsi, kad Sąjungos bendruomenė gali susitikti gyvai ir palinkėjo įdomaus bei produktyvaus renginio. Vėliau jis pristatė tarpines LSS veiklos ir finansų ataskaitas. Po klausimų sesijos LSS Priežiūros komiteto pirmininkė Kotryna Kanapkaitė delegatams pateikė organizacijos veiklos ir materialinių išteklių panaudojimo vertinimą. Priežiūros komitetas finansinės veiklos patikrinimo metu pažeidimų neaptiko ir pateikė savo rekomendacijas darbui ateityje. Konferencijos metu taip pat patvirtintos atnaujintos ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos. Pagal LSS darbo reglamentą jos yra atnaujinamos kas 3 metus. Konferencijoje dalyvavo 103 delegatai iš studentų savivaldų, priklausančių LSS tikrojo nario teisėmis. Posėdžiui pirmininkavo LSS Alumni Greta Šmaižytė, sekretoriavo LSS Biuro vadovas Skaityti plačiau

LSS nuotoliniai mokymai #VEIK

Spalio 24–25 dienomis vyko LSS nuotoliniai mokymai „Veik“, skirti Lietuvos studentų savivaldų komitetų koordinatoriams ir aktyviems nariams. „Veik“ mokymų metu studentų atstovai gilino jau turimas žinias apie atstovavimą ir veiklą aukštosios mokyklos savivaldoje bei sužinojo apie komandinio darbo metodus. Taip pat buvo gilinamasi į atskirų komitetų veiklos specifiką. Pirmosios dienos, kurios metu buvo ugdomos bendrosios narių kompetencijos, pranešimai buvo transliuojami į LSS bendruomenės facebook grupę. Su pranešimais galite susipažinti ir čia: Viena kryptimi – tikslo link su LSS Valdybos nariu Luku Kijausku; Supraskime vadovus – kaip būti užnugariu savo prezidentui su LSS Valdybos nariu Matu Povilausku; Kaip vadovauti komandai? Tobulo komiteto pagrindai su KTU SA alumni Karolina Sokelye. Antrosios dienos programa vyko Zoom platformoje. Ji buvo skirta tik savivaldų komitetų koordinatoriams. Šios dienos metu buvo vykdomas darbas grupėse, kuriose kompetencijos buvo ugdomos pagal sritis.

Skelbiami Lietuvos studentų sąjungos Valdybos rinkimai

Liepos pirmąjį savaitgalį vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje vienerių metų kadencijai bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus iki birželio 20 d. el. paštu info@lss.lt: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju. Kandidatai norintys tapti Valdybos nariu turi reikalingus dokumentus pateikti iki birželio 20 dienos 23:59 valandos  el. paštu: info@lss.lt. Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“.

Dovydas Kinderys: Alfa ir omega studentų organizacijose arba „ėjau, nes nebuvo kam eiti“

Koordinatorius, pirmininkas, grupės seniūnas, prezidentas, valdybos narys, viceprezidentas, komisijos pirmininkas, koordinatoriaus pavaduotojas, senato narys, direktorius, tarybos narys. Ne vienas skaitantis gali pasigirti turėjęs bent vienas, o kitas gal ir visas išvardintas pareigas, tačiau kiek jos svarbios, kokia atsakomybė su jomis atsiranda? Dažnai apie tai susimąstoma jau pabaigus savo kadenciją, o galvojant, kiek galėjau padaryti ir nepadariau, pradedama gailėtis. Visa hierarchinė struktūra atsirado ne veltui ir veikia tik tada, kada visi sudėtingo mechanizmo sraigteliai, su antpečiais ar be, veikia taip, kaip tikėjosi tos struktūros kūrėjai. Retai kada būna, kad ta struktūra veiktų kaip šveicariškas laikrodis, bet kaip 5 minučių vėlavimas neskaitomas vėlavimu, taip ir tas laikrodis – jeigu veiks su 5 minučių paklaida, niekas to nepastebės, o siektini rezultatai nuo to labai nenukentės. Niekada netikėsiu alfa ir omega vadovu, kuris savo vadovaujamoj struktūroj bando viską kontroliuoti, viską daryti pats, nepaskirstydamas atsakomybių ir visada tikėsiu, kad pareigas prisiėmęs asmuo, kuris „ėjo nes Skaityti plačiau

Viktorija Žilinskaitė: Psichologinės pagalbos studentams prieinamumas – prioritetų sąrašo pabaigoje?

LSS Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė: „Į kvietimą vienyti jėgas ir kartu, įtraukiant aukštųjų mokyklų studentų savivaldas, kurti psichologinės pagalbos prieinamumo problemos likvidacijos planą su prevencine sistema, trumpas ir aiškus atsakymas buvo toks: rengti problemos likvidavimo planą nėra būtinybės, reikia aktyviau informuoti studentus apie jau esamas psichologinės pagalbos galimybes ir jomis naudotis. Taip, tikra tiesa, niekas negalėtų prieštarauti teiginiui, kad apie esamas psichologinės pagalbos galimybes ir jų prieinamumą informuoti reikia savo akademines bendruomenes, informuoti reikia taip, kad minėta ypatingos svarbos informacija būtų nesunkiai ir lengvai randama bei prieinama. Deja, faktai šioje vietoje kalba patys už save – daugiau nei 60% studentų aukštosiose mokyklose negali atsakyti į iš pirmo žvilgsnio paprastą klausimą „Ar jų aukštoje mokykloje teikiamos psichologinės pagalbos paslaugos“. Negali atsakyti, nes (taip, ir čia jau atsiranda tūkstantis ir viena prielaida išvadoms, kodėl turime tokius rezultatus) nežino, nes nenori žinoti, nes informaciją sunku rasti, nes aukštoji mokykla nemoka pateikti šios informacijos tinkamai Skaityti plačiau

SKELBIAMI VALDYBOS NARIO RINKIMAI

Rugsėjo mėn. pabaigoje vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkamas naujas organizacijos Valdybos narys. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių. Valdybos sudėtį papildys vienas narys Klaipėdos regionui. Kandidatai nurodytus dokumentus turi pateikti iki  rugsėjo 13  d. el. paštu info@lss.lt.  Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“. Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus: nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento. Kilus klausimams kreipkitės tel. nr. +370 630 58 829

Birželio mėnesio naujienlaiškis

Birželio mėnesio naujienlaiškis

Aukštojo mokslo prieinamumas neturi būti apsunkinamas

Rugsėjo mėnesio pradžioje pasirodė Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių. Remiantis šiuo įsakymu, studijuoti universitetuose negalėtų asmenys, jei jų lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos valstybinių egzaminų vidurkis nesiekia 40 balų, o penkių dalykų metinių įvertinimų vidurkis yra mažesnis kaip 7 balai. Stojant į kolegijas minėtų egzaminų įvertinimų vidurkis turėtų siekti bent 25 balus, o penkių dalykų metinių įvertinimų vidurkis – 6 balus. Lietuvos studentų sąjungos nuomone, dalis nustatytų reikalavimų yra kaip atrankos kriterijai, kuriais remiantis, galimai bus privalomai nustatyta stojimo kartelė į aukštąsias mokyklas, o tokiu atveju, aukštojo mokslo prieinamumas būtų stipriai apsunkinamas. Ar minimalūs rodikliai tikrai minimalūs? Siekiant aukštesnės studijų kokybės, visiškai suprantama, kad dabartinė stojimo sistema turi būti koreguojama. Lietuvos studentų sąjunga pritaria, kad minimalūs stojimo rodikliai turi būti vienodi tiek valstybės finansuojamiems studentams, tiek Skaityti plačiau

Kas laukia įgyvendinus aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo reformą? Lietuvos studentų sąjunga pataria nesibaiminti

Birželio 29 d. LR Seimas patvirtino reformą dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. Ši pertvarka nuo pat pradžių buvo aktyviai aptarinėjama viešojoje erdvėje. Dėl pateikiamų įvairių argumentų, studentams bei abiturientams kilo daug klausimų, koks likimas jų laukia, kokio universiteto diplomą jie gaus baigę ir kaip rinktis, kur stoti. Vieni dažniausiai sulaukiamų klausimų buvo, kokias studijų programas rinktis ar į kokį universitetą patartina stoti, kaip susijungus universitetams pasikeis studijų kokybė ir kaip keisis studijų finansavimas. Patarimai stojantiems Lietuvos studentų sąjunga pirmiausia pataria nesibaiminti ir stoti į tokią specialybę, kuri patiktų. Svarbu, kad studentai rinktųsi ne aukštosios mokyklos vardą, bet dominančią studijų programą. Be abejo, labai svarbu nuodugniai išsinagrinėti, kokios kompetencijos bus įgytos studijų metu. Taip pat būsimi studentai turi susipažinti su dėstomais dalykais ir nuspręsti, ar siūloma programa atitinka jų poreikius. Aukštosios mokyklos suteikia galimybę studijuoti ir laisvai pasirenkamus dalykus, todėl patartina atsižvelgti ir į tai, iš kelių dalykų galima rinktis, ir Skaityti plačiau