Skelbiami Lietuvos studentų sąjungos Valdybos rinkimai

Gruodžio mėnesį vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkama organizacijos Valdyba. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybos sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti nariai po 2 iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių.

Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

  • nemažiau kaip tris Tikrųjų narių iš regiono, kuriame kandidatuoja, rekomendacijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • motyvacinį laišką.

Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju, nuo tapimo momento.

Valdybos rinkimų tvarka:

  • Tarybos posėdžio metu vyksta slaptas balsavimas, kurio metu  Tarybos nariai balsuoja už kandidatus į visus regionus.
  •  Tarybos narys gali balsuoti už du kandidatus iš kiekvieno regiono.
  • Du, daugiau nei pusę dalyvaujančių Tarybos narių balsų surinkę, kandidatai tampa Valdybos nariais regione, kuriame kandidatuoja.
  • Regione nei vienam kandidatui į Valdybos narius nesurinkus daugiau nei pusės dalyvaujančių Tarybos narių balsų vyksta pakartotinis balsavimas.
  • Regione kandidatuojant daugiau nei dviem kandidatams ir tik vienam iš jų surinkus reikiamą balsų kiekį, iškart vyksta pakartotinis balsavimas tarp reikiamo balsų kiekio nesurinkusių kandidatų.

Kandidatai norintys tapti Valdybos nariais turi reikalingus dokumentus pateikti iki lapkričio 22 dienos 18:00 valandos  el. paštu: info@lss.lt. Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“.

Kilus klausimams kreipkitės tel (5) 26 853 30

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER