Preloader

Susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene

Vasario 20 dieną įvyko akademiniai pusryčiai su Švietimo, mokslo ir sporto ministre (ŠMSM) Jurgita Šiugždiniene bei jos komanda. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atstovai į susitikimą su ministre ėjo su aiškiais klausimais apie kolegijų pertvarką.

Pasak LSS prezidento Pauliaus Vaitiekaus, susitikimas buvo naudingas, kadangi išgirsta tiesioginė ŠMSM vizija dėl kolegijų pertvarkos: „Nors susitarimų ir nepriėjome, džiaugiuos, kad ministrė nurodė aiškesnius žingsnius pasikeitimų link. Kolegijų pertvarkų situacijoje ramina tai, kad pokyčių procese nedalyvaujančios kolegijos gaus pasiūlymus iš ŠMSM.“

Visgi Paulius mato problemą: pereinamuoju pokyčių laikotarpiu gali stipriai nukentėti studijų kokybė. „Jau 2024 metais studentai galės stoti į reorganizuotas kolegijas. Vis dėlto, kaip teigia ŠMSM, pokyčių pradžioje kolegijos bus reorganizuotos tik formaliai. Konkretūs ir apčiuopiami pokyčiai bus matomi tik pradėjus aukštosioms mokykloms reorganizuotis ir vykdant integracinius procesus. Tai reiškia, kad studentai įstoję į kolegijas šiuo laikotarpiu gali nusivilti studijų kokybe ir paskaitų organizavimu, kadangi aukštosios mokyklos dar nebus pasiruošusios pasiūlyti pilno savo potencialo.“ – sako Sąjungos prezidentas.

Susitikime su ministre dalyvavo ir LSS kolegijų studentų savivaldų atstovai, kuriems šis klausimas yra ypatingai svarbus. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybės prezidentė Vygailė Valatkaitė džiaugiasi, kad ministrė su LSS atstovais bendravo atvirai:  „Po susitikimo su ŠMSM, reorganizavimo procesas ir jo vykdymo etapai man tapo aiškesni. Visgi rūpestį kelia pokyčių laikotarpiu stojantys ir studijuojantys studentai, tačiau ŠMSM pritaria, kad studentas kolegijų pertvarkų metu yra svarbiausias.“

Ministrė patikino, kad į kolegijos pertvarkos procesus bus įtraukti ir LSS atstovai, todėl šiuo metu LSS darbo grupė rengia oficialią poziciją dėl kolegijų reorganizavimo. Šios pertvarkos esmė – kelti studijų kokybės lygį Lietuvos kolegijose. To siekia abi susitikime dalyvavusios pusės.