Preloader

Neeilinė Sąjungos ataskaitos teikimo konferencija

Gruodžio 20 d. KTU Santakos slėnyje vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) neeilinė ataskaitos teikimo konferencija.

Konferencijos metu Sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė tarpines veiklos bei finansų ataskaitas, taip pat Priežiūros komiteto pirmininkė Izabelė Rainytė pateikė rekomendacijas Sąjungos veiklos efektyvinimui. Delegatai vienbalsiai patvirtino visas ataskaitas.

Taip pat Konferencija patvirtino LSS Įstatų ir Reglamento pakeitimų projektus.

Po neeilinės ataskaitos teikimo konferencijos vyko Alma Mater konferencija, kurios metu LR STRATA atstovas Martynas Kriaučiūnas pristatė EUROSTUDENT tyrimo Lietuvoje rezultatus. Po pristatymo Sąjungos Tarybos nariai diskutavo apie aukštojo mokslo kokybę, studentų (ne)darbą bei apie aukštojo mokslo ateitį.

Tą patį vakarą įvyko LSS Kalėdinis padėkos vakaras, į kurį susirinko organizacijos svečiai, draugai ir Alumni. Vakaro metu buvo nominuoti geriausiai per metus pasirodę nariai bei savivaldos.

 

Konferencija yra aukščiausia valdančioji struktūra, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Ją sudaro tikrųjų narių deleguoti atstovai, kurie sprendžia tokius klausimus, kaip Sąjungos įstatų ir darbo reglamento (tai pagrindiniai dokumentai, kuriais grindžiama organizacijos veikla) tvirtinimas bei keitimas. Konferencija taip pat vertina Studentų sąjungos veiklą, dvejų metų kadencijai renka prezidentą bei Kontrolės komiteto narius.