Preloader

Naujienos

Europos studentija tariasi dėl studijų kokybės gerinimo

Lapkričio 28 d. – gruodžio 5 d. 150 studentų atstovų iš 38 Europos šalių dalyvauja QUEST (Quest for Quality for Students) projekto seminare bei 63-čiame Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos posėdyje. 47 nacionalinių studentų sąjungų atstovai dalinosi studijų kokybės užtikrinimo gerąja patirtimi ir studentų bei visų socialinių partnerių įtraukimo į studijų kokybės užtikrinimą praktika. Taip pat studentų atstovai pasiruošė Europos Komisijos “Europa-2020” strategijos bei “Studijų kokybės užtikrinimo gairių ir standartų Europoje” peržiūrai. Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos atstovai – viceprezidentas tarptautiniam atstovavimui Maksim Milto bei viceprezidentė strateginiam valdymui Miglė Liorančaitė. „Studijų kokybės užtikrinimas, ypač studentų įtraukimo prasme, yra ne vien iššūkis, bet ir reali galimybė Lietuvos aukštojo mokslo sistemai tapti patrauklesnei bei tobulėti. Atsižvelgdami į Bukarešto komunikatą, matome, jog tai yra vienas iš pagrindinių Europos aukštojo mokslo erdvės prioritetų ir stengiamės jį įgyvendinti mūsų šalyje ir visame regione”, – teigia M.Milto. ESU Valdybos posėdžio (aukščiausio kolegialaus valdymo organo) susitikimo metu Skaityti plačiau

ESU Stays for enhancement of the higher education quality assurance

MALTA – This days 150 student representatives from 47 National Unions of Students from 39 countries are participating in the Quest for Quality for Students (QUEST) seminar and the 63rd Board Meeting of the European Students’ Union. Representatives of the 47 National Unions of Students share own best practice in field of higher education quality assurance as well inclusion of students and all stakeholders into the practice of higher education quality enhancement. Moreover student representatives got prepared to the review of Europe-2020 strategy of the European Commission and European Standards and Guidelines in Quality Assurance. Lithuanian National Union of Students is represented by Vice President for International Representation Maksim Milto and Vice President for Strategic Management Miglė Liorančaitė.  “Higher Education Quality Assurance alongside with equal student participation is a rather challenging but an opportunity for Higher Education system in Lithuania to become more attractive and to improve in long-term perspective. Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjunga susitiko su jaunaisiais politikais

Lietuvos studentų sąjungos atstovai lapkričio 28 dieną dialogui pakvietė jaunuosius politikus. Jaunimo atstovai Seime neoficialaus susitikimo metu prie arbatos puodelio patvirtino, kad studentų balsas yra girdimas ir aktyviausios jaunimo dalies bus paisoma sprendžiant aukštojo mokslo klausimus. Susitikime dalyvavo Seimo nariai Liutauras Kazlavickas, Domas Petrulis, Juras Požela. Šis susitikimas organizuotas tęsiant kampanijos “A8tuoni” tikslų įgyvendinimą. Kampanija „A8tuoni“ – tai studentų pilietinė iniciatyva, kurios tikslas buvo ne tik paskatinti kuo daugiau studentų balsuoti šiemet vykusiuose Seimo rinkimuose, o taip pat – atkreipti politikų dėmesį į studentų poreikius, problemas ir joms siūlomus sprendimo būdus. Studentams jautriausios problemos ir jų sprendimo būdai buvo pristatyti kaip 8 punktų programa.

Studijų kokybės užtikrinimas – nė iš vietos be studentų

Lapkričio 24 – 25 d. Prienų rajone įvyko Lietuvos studentų sąjungos Tarptautinių ryšių seminaro mokymai. Pirmos dienos tema – „Studentų įtraukimas į studijų kokybės užtikrinimą: tarptautinė patirtis”, antros dienos tema – „Tarptautinis aukštojo mokslo reguliavimas”. Kartu su Studentų sąjungos atstovais seminare dalyvavo Vilniaus technologijų ir dailės kolegijos, Šiaulių universiteto bei Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybių nariai. Pirmą mokymų dieną Europos jaunimo parlamento atstovė Maryia Sliaptsova vedė dalyvių susipažinimo sesiją, o Studentų sąjungos viceprezidentas Maksim Milto kartu su seminaro dalyviais analizavo tarptautinę patirtį, skatinant studentų įsitraukimą į vidinį bei išorinį studijų kokybės užtikrinimą ir Europos studentų sąjungos projekto QUEST tyrimo rezultatus. Pirmos tag2 dienos pabaigoje Norvegijos studentų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė Erin Nordal Skype sesijos metu pasidalino norvegų patirtimi ir atsakė į dalyvių klausimus. Antrą seminaro dieną prie mokymų prisijungė Studentų sąjungos Akademinių reikalų komiteto nariai ir įvertino pagrindinių Bolonijos procesų dokumentų (ministrų komunikatų bei strategijų) turinį bei įgyvendinimą Lietuvoje. Europos Skaityti plačiau

NOM Members adopted Resolution on commodification of the higher education

HELSINKI – Nordic Organisational Meeting (NOM) – a platform for cooperation between National Unions of Students in Nordic and Baltic countries took place on October 26-28, gathering 30 student representatives from the NOM region, the European Students’ Union, Ministry of Education and Culture of Finland and other experts in field of higher education discussed the issue of higher education commodification and its afterwards in the region. During the official NOM meeting a resolution on the matter was adopted, whereas it is been emphasised, introduction of tuition fees for non-EU/EEA students decreases the number of overseas students and increases the homogenisation of the student body. This also is a beginning for the higher education understanding as a commercial good. Lithuanian National Union of Students was represented at the NOM meeting by Vice President for International Representation Maksim Milto and Kaunas University of Technology Students’ Union Vytautas Juozas Petkus. Milto says: „It Skaityti plačiau

European Student Convention 24: new approaches to solve youth unemployement

LIMASSOL – European Student Convention 24 under the topic: “The crisis is getting deeper. Is society under threat?” is happening on October 17-21. The topic of the semi-annual traditional meeting of the European Students’ Union is based on the priorities of Cypriot Presidency of the EU Council and Students Advancement of Graduates Employability project of the European Students’ Union. Around 100 student representatives from 47 National Unions of Students in 38 countries together with other higher education experts were discussing and approaching various policies towards the current 22.5% youth unemployment in Europe. Lithuanian National Union of Students was represented by Preside Dainius Dikšaitis and Vice President for International Representation Maksim Milto. During the same days the European Students’ Union was celebrating 30th anniversary of the major student interest representation umbrella in Europe. October 19 was the date for Gala Dinner, incuding 60 Alumni of National Unions of Students and entire Skaityti plačiau

Debatai dėl aukštojo mokslo

A new threat to Erasmus scholarships?

BRUSSELS and VILNIUS – Erasmus students, participating in mobility exchanges in the second semester of the 2012-2013 academic year may do not receive sufficient funding from the national Erasmus administrating agencies. As according to the Lithuanan Education Exchanges Support Foundation the issue will not affect Erasmus students from Lithuania. European Commission Budget DG informed about insufficient contributions of members states to the 2012 budget of the European Union, which makes a direct impact to all expenses of the European Union. In order to ensure the stability of EU budget, including the stability of Erasmus student exchanges financing stability, the Council of the EU together with the European Parliament should revise the budget. Unfortunately this did not happen by far. Austria, the United Kingdom, France, Germany, Finland, Netherlands and Sweden dismissed the proposal to increase own contribution to the 2013 budget by 6.8%, which is being explained by ongoing financial issues. Skaityti plačiau