Preloader

Naujas ministro Monkevičiaus įsakymas – naudingas ir dėstytojams, ir studentams

Po beveik trejų metų darbo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasirašė įsakymą Dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių patvirtinimo[1]. Kaip rašoma dokumente, šių gairių paskirtis – skatinti aukštąsias mokyklas sukurti ir plėtoti efektyvią dėstytojų kompetencijų tobulinimo sistemą, kaip prioritetinę aukštojo mokslo kokybės gerinimo priemonę, sudarančią sąlygas institucijos strateginiams tikslams pasiekti.

 

Dėstytojų kompetencijų tobulinimo klausimas ne vienerius metus buvo ir Lietuvos studentų sąjungos (LSS) darbotvarkėje, o organizacijos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė – viena iš darbo grupės, parengusios Gaires, narių. Anot jos, jei šis dokumentas nebus tik teorinė priemonė, o jo praktinis įgyvendinimas bus sėkmingas, ilgainiui galime tikėtis teigiamų pokyčių studijų proceso Lietuvoje įgyvendinime.

Ryšys tarp dėstytojo ir studento – esminis ir nepakeičiamas studijų kokybės elementas

Anot LSS viceprezidentės, studijų proceso epicentre esantis tarpusavio ryšys tarp dėstytojo ir studento yra esminis ir nepakeičiamas elementas, kuriantis studijų proceso kokybę: „Yra manoma, kad netgi dėstytojo asmenybė – jo savybės bei kompetencijos – turi įtakos studentų akademinei pažangai bei pasiekimams. Taigi, šioms svarbiausioms studijų proceso figūroms tinkamai sąveikaujant, išpildomi ir kiti studijų kokybės elementai. Inovatyvus, prisitaikantis prie besikeičiančių aplinkos poreikių ir visiškas savo srities specialistas – manau, kad toks dėstytojas yra kertinė ašis, padedanti įgyvendinanti į studentą orientuotas studijas.

Noriu pasidžiaugti, kad dokumente patvirtinta nuostata viso studijų proceso metu teikti nuolatinį grįžtamąjį ryšį bei konsultacijas studentams dėl tolimesnio pažangos planavimo. Taigi, nors gairės orientuotos į dėstytojus, neabejotina nauda, įgyvendinus šias nuostatas, turėtų būti matoma ir studentams,“ – pabrėžia V. Žilinskaitė.

Gairės – įrankis nustatyti standartus nacionaliniu mastu

Didelės įtakos dėstytojų kompetencijos kėlimo ir tobulinimo sėkmei, LSS viceprezidentės V. Žilinskaitės manymu, šiuo metu turi atskirų aukštųjų mokyklų strateginės nuostatos, tačiau „patvirtintos gairės yra svarbus žingsnis kokybiškam studijų proceso visoje Lietuvoje įgyvendinimui, nes jose apibrėžiama kompetencijų ir motyvacijos jas kelti samprata, o tai gali būti puikus įrankis, padedantis nustatyti kokybės standartus nacionaliniu mastu,“ – teigia ji.

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b11a070b22111eab9d9cd0c85e0b745?fbclid=IwAR1LDiNwMPo7Dr10KbFfrzcqZFA2cwn7CHuMMnWmfTkk5Tp_S5dJ4AKkb2E