Preloader

LSS Konferencija patvirtinto tarpines ataskaitas ir ilgalaikes pozicijas

Kovo 19 dieną vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo konferencijoje buvo patvirtintos organizacijos veiklos ir finansų ataskaitos (laikotarpiu nuo 2021 08 27 iki 2022 03), priežiūros komiteto ataskaita bei ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos.

Konferenciją atidaręs LSS prezidentas Vytautas Kučinskas džiaugėsi, kad Sąjungos bendruomenė gali susitikti gyvai ir palinkėjo įdomaus bei produktyvaus renginio. Vėliau jis pristatė tarpines LSS veiklos ir finansų ataskaitas.

Po klausimų sesijos LSS Priežiūros komiteto pirmininkė Kotryna Kanapkaitė delegatams pateikė organizacijos veiklos ir materialinių išteklių panaudojimo vertinimą. Priežiūros komitetas finansinės veiklos patikrinimo metu pažeidimų neaptiko ir pateikė savo rekomendacijas darbui ateityje.

Konferencijos metu taip pat patvirtintos atnaujintos ilgalaikės Sąjungos pozicijos dėl aukštojo mokslo paskirties ir studijų kokybės sampratos. Pagal LSS darbo reglamentą jos yra atnaujinamos kas 3 metus.

Konferencijoje dalyvavo 103 delegatai iš studentų savivaldų, priklausančių LSS tikrojo nario teisėmis. Posėdžiui pirmininkavo LSS Alumni Greta Šmaižytė, sekretoriavo LSS Biuro vadovas Romas Kupčiūnas.