Preloader

Lietuvos studentų sąjunga rinks naują Valdybą

Kovo 27 dieną vyksiančiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje bus renkama nauja Valdyba. Trys Valdybos nariai bus renkami dvejų metų kadencijai.

LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai.

Kandidatas į Valdybos nario pareigas iki kovo 13 d. 23:59 val. el. paštu info@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus:

  • ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • motyvacinį laišką.

Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju.