Preloader

Įvyko 80-tasis Europos studentų sąjungos Valdybos susirinkimas

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) yra ilgametė Europos studentų sąjungos (ESU) narė, kartu su kitomis Europos studentų sąjungomis, priimanti sprendimus tarptautiniu lygmeniu. Gegužės 4-7 dienomis vyko 80-tasis ESU Valdybos susirinkimas, kuriame Lietuvos studentams atstovavo LSS projektų ir tarptautinių ryšių vadovas Paulius Vaitiekus.

Susitikimas, anot jo, nors buvo intensyvus, tačiau tikrai turiningas ir naudingas. Labiausiai Paulius apgailestauja, kad dėl COVID-19 pandemijos susitikimas vyko nuotoliniu būdu, tačiau nepaisant to, kartu su dalyviais iš kitų šalių pavyko pasiekti puikių rezultatų. Apie juos skaitykite tekste.

Išrinktas prezidiumas, patvirtintas veiklos planas

Susirinkimo metu antrai kadencijai išrinktas ESU prezidiumas – prezidentė Martina Darmanin bei viceprezidentai Jakub Grodecki bei Zamzam Ibrahim. Taip pat buvo išrinktas ir naujasis vykdomasis komitetas.

Posėdžio metu buvo patvirtintas 2021–2022 metų ESU veiklos planas.

„Galiu pasidžiaugti, kad ESU veiklos plane akcentuojamos sritys yra ne mažiau aktualios ir LSS – tai socialinės dimensijos įgyvendinimas, psichologinės pagalbos prieinamumas, naujai patvirtintos studentų teisių deklaracijos įgyvendinimas Europos mastu, paskolų bei dotacijų sistemos analizė, mikro-kredencialų pripažinimo sistemos tobulinimas bei Europos ekonomikos gaivinimo plano lėšų pritraukimo iš Europos sąjungos į švietimo sektorių temos“, – apie planuojamas ESU veiklas pasakoja Paulius.

Nuotolinis mobilumas negali pakeisti fizinio

ESU Valdybos metu buvo priimtos kelios pozicijos, kurių viena – dėl tarptautiškumo skatinimo iš namų. Šia pozicija nurodoma, jog nors tarptautiškumo ugdymas bei mobilumas nuotoliniu būdu gali padėti suprasti bei įsitraukti į kitas kultūras, tai jokiu būdu negali būti pamaina fiziniam mobilumui.

„Patirtis, kurią suteikia fizinis mobilumas, negali būti prilyginama patirčiai, gaunamai nuotoliniu būdu, todėl turime dėti pastangas užtikrinti saugią ir kokybišką studentų mobilumo programą“, – apie ESU poziciją dėl studentų judumo kalbėjo Paulius.

Posėdžio metu buvo svarstomos ir narių pateiktos rezoliucijos, kurių viena orientuota į Europos sąjungos Atkūrimo ir atsparumo programos lėšų panaudojimą, skirtą švietimui. Joje pabrėžiama studentų, kaip lygiateisių socialinių partnerių, įtraukimo į sprendimų priėmimą svarba.

Dalyvavimas ESU veikloje – abipusiai naudingas

Kalbant apie LSS narystės ESU naudą, P. Vaitiekus pastebi, kad tai yra galimybė formuoti platesnį švietimo sistemos vaizdą, pasitelkiant tarptautinius įrankius, tiesiogiai prieinamus per ESU – „Bologna Follow-up group“, Europos komisija, „Europe qualification framework“ ir kita. Tačiau jis atkreipia dėmesį, kad ESU kontekste priimami sprendimai labiau orientuoti į tarptautinės politikos švietimo klausimais formavimą, tad tiesioginio iš ESU ateinančio poveikio kiekvienas studentas gali ir nepajusti – tai priklauso nuo nacionalinės organizacijos darbo.

„Tiesioginis poveikis studentams ateina iš mūsų, kaip nacionalinės studentams atstovaujančios organizacijos, daromos įtakos nacionaliniame lygmenyje. Sprendimai, priimami ESU, yra atliepiantys ir mūsų poreikius, todėl esame atsakingi už jų integravimą, siekiant pritaikyti tam tikrus sprendimus ir Lietuvos švietimo politikai, – apie LSS vaidmenį ESU veikloje kalba Paulius ir priduria, kad svarbiausia, jog dalyvavimas ESU veikloje LSS suteikia galimybę gilintis į tarptautines švietimo praktikas. – Tai yra platforma, kurioje galime mokytis iš kitų Europos Sąjungos šalių, semtis patirties mums aktualiais klausimais, gilintis į veikiančius ir pasiteisinusius pavyzdžius bei juos pritaikyti pas save.“

Tačiau aktyvus LSS dalyvavimas ESU veikloje yra ne mažiau svarbus ir visai Europos studentų sąjungai: „Būdami pakankamai stiprūs aukštojo mokslo suvokime, LSS yra naudingas ESU partneris, atkreipiantis dėmesį į esančią aukštojo mokslo problematiką. LSS, būdama pilnaverčiu ESU nariu, gali padėti atkreipti dėmesį į mažesnių šalių patiriamus sunkumus, susijusius su aukštuoju mokslu“, – apie LSS dalyvavimo naudą pasakoja Paulius.

Tinkamiausi sprendimai priimami susijungus skirtingiems požiūriams

Anot Pauliaus, ilgalaikėje perspektyvoje, dalyvaudami ESU veikloje, galime žengti didelį žingsnį pirmyn aukštojo mokslo srityje: „Pasitelkiant jų sukauptą institucinę atmintį, jos narių skirtingas praktikas, galime turėti stiprų pamatą formuojant aukštojo mokslo politiką Lietuvoje. Pradedant nuo finansavimo sistemos, einant link paskolų, stipendijų ir kitų mums aktualių klausimų.“

Pauliaus manymu, rasti tinkamiausius sprendimus galima tik susijungus skirtingiems požiūriams, ką ir suteikia narystė ESU. „Belieka tikėtis, kad netrukus galėsime susitikti ir diskutuoti gyvai“, – viliasi LSS projektų ir tarptautinių ryšių vadovas.