Preloader

Išrinktas Europos studentų sąjungos prezidentas

Gegužės 23–27 dienomis Paryžiuje vyko 82-asis Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos posėdis. Jo metu išrinktas ESU Prezidiumas, Vykdomasis komitetas, Priežiūros komiteto narys ir paminėtas 40-tasis organizacijos jubiliejus. Naujuoju Sąjungos vadovu tapo Matteo Vespa iš Italijos studentų sąjungos.

Visą savaitę vykusio susitikimo metu patvirtinta kadenciją baigusios komandos ataskaita, pozicijos dėl protų nutekėjimo priedas, veiklos planas ir lyčių lygybės strategija. Taip pat priimtas ESU Politinių klausimų įvadas, kuriame nurodoma, ko kiekviename susijusių institucijų organe bus siekiama Europos ir tarptautiniu lygmeniu.

„Lietuvos studentų sąjungos (LSS) balsas ESU yra girdimas ir esame aktyviai įsitraukę į sprendimų priėmimą. Man pačiam teko dalyvauti diskusijoje su Bolonijos tolimesnės veiklos grupės, Europos kokybės užtikrinimo agentūros, Maltos švietimo ministerijos atstovais apie leidinį „Bologna with stakeholder eyes“ ir rekomendacijas, kurios bus taikomos šio projekto rėmuose“, – pasakoja posėdyje dalyvavęs LSS Viceprezidentas Paulius Vaitiekus.

„Taip pat nuoširdžiai sveikinu Katrīna Sproģe iš Latvijos studentų sąjungos, kuri yra gera LSS bičiulė. Ji buvo išrinkta LSS Viceprezidente“, – prideda jis.

ESU yra skėtinė organizacija, kuri vienija 47 nacionalines studentų organizacijas iš 38 šalių. ESU buvo įkurta 1982-aisiais ir tuo metu vadinosi Vakarų Europos studentų informaciniu biuru. Organizaciją įkūrė septynios nacionalinės studentų sąjungos iš Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Prancūzijos, Danijos, Didžiosios Britanijos ir Austrijos. Į ESU organizacija buvo pervadinta 2007-aisias. LSS yra ESU narė nuo 1998 metų. 2012 metais ESU pimininke išrinkta Lietuvos studentų sąjungos Alumni Karina Ufert.