Atvira diskusija „Kokio aukštojo mokslo norime?“

Šiandien, atviroje Švietimo ir mokslo ministerijos pokalbių erdvėje vyko studentų ir moksleivių diskusija „Kokio aukštojo mokslo norime?“. Diskusijoje dalyvavo švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Vilūnas,  Vilniaus kolegijos, Mykolo Romerio, Kauno technologijos, Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetų studentų atstovybių prezidentai ir jų atstovai, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai.

Diskusijos metu dalyviai galėjo užduoti jų aukštajai mokyklai aktualius, ar juos asmeniškai neraminančius klausimus. Vienas iš jų: būsimo Kauno universiteto klausimas. Šiuo metu gali keistis, ne tik šio universiteto pavadinimas bet ir nėra iki galo aišku, kas palys po jo stogu. Viceministro nuomone, Kauno universiteto atsiradimas galėtų tapti stipriu Europos mokslo centru, metančiu iššūkį Vilniui, juolab, kad Lietuvai reikia ne vieno studentus traukiančio miesto. Tokia auštoji mokykla Kaune gerokai atgaivintų ir augintų patį miestą. Diskusijos metu taip pat paminėtas pedagogų rengimo klausimas. Viceministras teigė, jog šiuo atveju reikalingas mišrus modelis: ,,Mokytojų bendruomenė turi būti sudaryta iš įvairios lyties, amžiaus ir skirtingos patirties turinčių pedagogų. Mokytojų rengime reikalinga nauja mintis ir esminis atsinaujinimas, kadangi vyksta kartų pasikeitimas. Šalia viso to reikalinga stipri mokslinė bazė, mokytojų kompetencijų stebėjimas ir vertinimas. Lietuvos edukologijos universiteto sujungimas su geriausią potencialą turinčiu Vilniaus universitetu duotų gerą impulsą.“ – teigė Giedrius Viliūnas.

Šalia aukštųjų mokyklų konsolidacijos temos šiuo metu nublankęs kolegijų klausimas, todėl buvo klausiama, ar kolegijoms taip pat numatomas jungimasis: ,,Šiuo metu neprasminga jas jungti, nes kolegijos veikia gerai, nebent išskirtume Alytaus, Marijampolės ir Utenos kolegijas, kurioms dėl mažėjančio studentų skaičiaus darosi sunku išsilaikyti. Problemų kilo su universitetų veikimu, todėl šiandien kalbame apie universitetų jungimą“ – teigė švietimo ir mokslo viceministras.

Kadangi diskusijoje dalyvavo ir moksleivių atstovai, buvo klausiama, kaip jie jaučiasi šiuo laikotarpiu, kada aplink tiek daug kalbama apie aukštųjų mokyklų konsolidaciją. Moksleivių atstovų teigimu, reformų reikia ir joms pritaria, tačiau trūksta informacijos ir detalesnio paaiškinimo, kas numatoma po jų.

Didžiausias Švietimo ir mokslo ministerijos lūkestis sukurti stiprius mokymo centrus, nes planas parengtas ne akademinei bendruomenei, o visai šaliai.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER