Preloader

Mėnuo: liepos 2019

LSS KONFERENCIJOJE: PRIEŽIŪROS KOMITETO NARIO RINKIMAI

Rugpjūčio 23 d., Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Asamblėjos metu įvyks Sąjungos ataskaitinė – rinkiminė konferencija, kurioje  organizacijos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatys veiklos ataskaitą, Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis organizacijos Priežiūros komiteto narys bei tvirtinamos LSS įstatų pataisos. Norintys pretenduoti į Priežiūros komiteto nario pareigas turi pateikti ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei Tikrojo nario vadovo raštišką patvirtinimą dėl veiklos savivaldoje. Pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik Tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir Tikrųjų narių esami (išrenkami trys) valdymo ir/ar priežiūros organų nariai. Šios konferencijos metu bus renkamas Tikrųjų narių buvęs valdymo ar priežiūros organo narys. *Kandidatai į Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto nario pareigas turi pateikti paraiškos dokumentų originalus į Lietuvos studentų sąjungos centrinį biurą (A. Vivulskio 36, Vilnius) bei skanuotas dokumentų versijas el. paštu info@lss.lt iki š.m. rugpjūčio Skaityti plačiau

Prie ESU studijų kokybės užtikrinimo ekspertų grupės prisijungė Viktorija Žilinskaitė

Džiaugiamės Lietuvos studentų sąjungos (LSS) viceprezidente Viktorija Žilinskaite, kuri prisijungė  prie Europos studentų sąjungos studijų kokybės užtikrinimo ekspertų grupės! „Patekimas į Europos studentų sąjungos studijų kokybės užtikrinimo ekspertų grupę atveria galimybes Europos mastu dirbti su studijų kokybės užtikrinimo politikos kūrimo procesu kartu su Europos studentų sąjungos biuro komanda. Taip pat atveria ir išskirtines teises, Europos studentų sąjungos vardu, dalyvauti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (angl. ENQA) rengiamuose forumuose (angl. European Quality Assurance Forum), kuriuose turėsiu galimybę plėsti kolegų ratą, dirbančių studijų užtikrinimo sistemose. Žvelgiant iš Lietuvos studentų sąjungos perspektyvos, vienas aktualiausių mums klausimų Europos studentų sąjungoje yra studentų balsas studijų kokybės užtikrinimo sprendimų priėmimo procese bei neišnaudotos studentų atstovų realios įtakos galimybės jau minėtuose procesuose, kurias turime plėsti, atsižvelgę į gerąsias Europos valstybių praktikas. Dar viena įtakos sfera, kurią galima ir reikia išnaudoti – suinteresuotų šalių sukurtos Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (angl. Standards and Guidelines for Quality Skaityti plačiau

Gerinamos sąlygos užsienio studentams

Nuo šiol ir Lietuvoje studijuojantiems užsienio studentams, patiriantiems socialinių sunkumų, bus suteikiama galimybė gauti padidintą studijų mobilumo stipendiją  Lietuvos studentų sąjunga (LSS) džiaugiasi, kad buvo atsižvelgta į LSS prašymą  – suteikti galimybę gauti padidintą stipendiją socialinių sunkumų patiriantiems užsienio studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų nuolatinės studijų formos studijų programose ir nusprendusiems pasinaudoti „Erasmus +“ studijų mobilumo galimybėmis. „Iki šiol užsienio studentai, studijuojantys Lietuvoje pagal nuolatinę studijų formą ir nusprendę pasinaudoti „Erasmus +“ studijų mobilumo galimybėmis, neturėjo teisės teikti paraiškų bei gauti papildomos socialinės mobilumo stipendijos. Ši situacija susiklostė todėl, kad kriterijai, kuriais remiantis yra teikiama stipendija yra lygiai tokie patys, kaip ir norint gauti paprastą socialinę stipendiją, numatytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir, kurią administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF). Kaip žinia, remiantis socialinių stipendijų skyrimo tvarka, šios stipendijos neturi galimybės gauti užsienio studentai. Būtent dėl šių aplinkybių ir susiklostė tarptautinius studentus diskriminuojanti situacija.“,  – teigia LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas. Sąjunga Skaityti plačiau

Atnaujinta sistema žada greitesnį LSP išdavimą

Šiuo metu Lietuvos studentų pažymėjimus (LSP) gamina vienintelė studentų interesams nacionaliniu lygmeniu atstovaujanti organizacija Lietuvos studentų sąjunga (LSS). Oficialų dokumentą, įrodantį studento statusą, užsisakyti galima pasirašius sutartį su aukštąja mokykla arba esamam studento pažymėjimui nustojus galioti. Sąjunga atnaujino LSP išdavimo tvarką, nuo šiol pažymėjimą atsiimti bus galima greičiau ir sklandžiau. „Analizuojant studentų grįžtamąjį ryšį apie pažymėjimo išdavimo tvarką ir laiką, supratome, kad didžiausia problema yra terminas, per kurį pažymėjimas yra pagaminamas ir atiduodamas studentui į rankas, todėl nusprendėme atnaujinti sistemą. Nuo šiol studento statusą įrodantis pažymėjimas bus pristatomas naudojantis kurjerio paslaugomis, per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, o priėmimu į aukštąsias mokyklas laikotarpiu, po užsakymo patvirtinimo, per 14 darbo dienų. Taip pat studentui nebereikės laukti didžiulės eilės banke, pažymėjimą kurjeris pristatys tuo adresu, kurį studentas nurodys. Sutrumpėjus pažymėjimo atsiėmimo terminui, studentai galės greičiau džiaugtis LSP taikomomis privilegijomis ir nuolaidomis.“, – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. Pagal LR Skaityti plačiau

Akademinis sąžiningumas – atsakingos akademinės bendruomenės pagrindas

Birželio 19 – 21 dienomis  Mykolo Romerio universitete vyko penktoji tarptautinė konferencija „Plagiarism Across Europe and Beyond“ ir trečioji tarptautinė konferencija „Shaping Ethics in Academia and Society“, kuriose dalyvavo apie 100 mokslininkų ir praktikų iš įvairių pasaulio šalių.   Mokslinio sąžiningumo ir publikavimo etika Konferencijos metu daug dėmesio buvo skirta mokslinio sąžiningumo ir publikavimo etikai šių laikų universitetuose ir studentų bei akademinio personalo akademinio nesąžiningumo sąsajoms. Darbo grupėse buvo dirbama ir diskutuojama, kaip tinkamai skatinti visuomenės supratimą – kas yra akademinis sąžiningumas ir kokius įrankius naudoti jo skatinimui. Buvo dalintasi gerosiomis praktikomis ir problemomis su kuriomis susiduriama skirtingose šalyse. Konferencijos rėmėjai, pristatydami savo produktus nemažai dėmesio skyrė aukštųjų mokyklų vertybėms, kurias jos diegia savo studentams ir jau veikiantiems įrankiams, kurie palengvina kovą su plagijavimu ir neteisėtų darbų ar jo dalių pasisavinimu ir pirkimu. Daugelis švietimo institucijų visame pasaulyje  akademinio sąžiningumo skatinimą yra išsikėlę kaip vieną svarbiausių misijų institucijose „Akademinis sąžiningumas Skaityti plačiau