Preloader

Akademinis sąžiningumas – atsakingos akademinės bendruomenės pagrindas

Birželio 19 – 21 dienomis  Mykolo Romerio universitete vyko penktoji tarptautinė konferencija „Plagiarism Across Europe and Beyond“ ir trečioji tarptautinė konferencija „Shaping Ethics in Academia and Society“, kuriose dalyvavo apie 100 mokslininkų ir praktikų iš įvairių pasaulio šalių.

 

Mokslinio sąžiningumo ir publikavimo etika

Konferencijos metu daug dėmesio buvo skirta mokslinio sąžiningumo ir publikavimo etikai šių laikų universitetuose ir studentų bei akademinio personalo akademinio nesąžiningumo sąsajoms. Darbo grupėse buvo dirbama ir diskutuojama, kaip tinkamai skatinti visuomenės supratimą – kas yra akademinis sąžiningumas ir kokius įrankius naudoti jo skatinimui. Buvo dalintasi gerosiomis praktikomis ir problemomis su kuriomis susiduriama skirtingose šalyse.
Konferencijos rėmėjai, pristatydami savo produktus nemažai dėmesio skyrė aukštųjų mokyklų vertybėms, kurias jos diegia savo studentams ir jau veikiantiems įrankiams, kurie palengvina kovą su plagijavimu ir neteisėtų darbų ar jo dalių pasisavinimu ir pirkimu.

Daugelis švietimo institucijų visame pasaulyje  akademinio sąžiningumo skatinimą yra išsikėlę kaip vieną svarbiausių misijų institucijose

„Akademinis sąžiningumas – tvirtos, atviros, doros ir atsakingos akademinės bendruomenės pagrindas. Labai svarbu kiekvienam suprasti, kokią žalą ir neigiamą poveikį, vykdant akademinę veiklą, daro akademinis nesąžiningumas ir kaip tai gali atsiliepti jaunųjų specialistų ateityje. Daugelis švietimo institucijų visame pasaulyje yra išsikėlę akademinį sąžiningumą ir jo skatinimą, kaip vieną iš svarbiausių misijų, o kovoje su nesąžiningumu įdeda labai daug pastangų problemų atsiradimo analizavimui ir jų sprendimui. Labai džiugu, kad teigiamus pokyčius šioje srityje galima pastebėti ir Lietuvoje – nuo 2013 metų įsteigta ir veikianti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, kurios veiklos uždaviniai apima, tiek pareiškėjų skundų nagrinėjimą, tiek savo iniciatyva atliekamus tyrimus. Keičiasi  nesąžiningumo apraiškos ir mąstai, todėl privaloma visada analizuoti ir tobulinti arba ieškoti naujų būdų, kaip kovoti su kylančiomis problemomis.“ – Mantas Gedrimas, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas.

Akademinio sąžiningumo indekso Lietuvoje tyrimas

Lietuvos studentų sąjunga jau ketvirtą kartą (2013, 2015, 2017 m.) vykdo akademinio sąžiningumo indekso Lietuvoje tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti akademinio nesąžiningumo paplitimą ir pokytį Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. Projekto metu analizuojamos korupcijos apraiškos aukštajame moksle ir siekiama sužinoti, kas, tyrime dalyvavusių studentų nuomone, lemia nesąžiningą elgesį bei, kokios priemonės efektyviausiai mažintų tokių veiklų paplitimą. Atlikus tyrimą ir išanalizavus duomenis, kartu su Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija ir Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba bus pradėtos kurti akademinio nesąžiningumo prevencijos gairės nacionaliniu mastu.

Kita, jau šeštoji tarptautinė konferencija „Plagiarism Across Europe and Beyond 2020“ vyks Wollongong universitete, Dubajuje. Konferencijos pagrindinės temos: Integrity in Education for Innovative, Sustainable and Happy Tomorrow.