Preloader

Pokyčiai lengvatinių paskolų studentams struktūroje

Besibaigiant 2020-iesiems Vyriausybė priėmė nutarimą dėl lengvatinių paskolų studentams, kuriam pasiūlymus teikė ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS). Teisės akto pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d., todėl atnaujinta redakcija aktuali dar šį pavasarį pasiimti paskolą planuojantiems studentams.

Pristatome svarbiausius pokyčius:

  1. Supaprastinta paskolos grąžinimo atidėjimo tvarka – tai padaryti studentas gali ne daugiau nei 5 kartus. Iki šiol yra nutikusi ne viena situacija, kuomet vis dar studijuojantys studentai turėjo pradėti grąžinti studijų paskolas, nepaisant to, ar turi darbą bei aukštojo mokslo diplomą.
  2. Pritarta LSS siūlymui – nuo 2022 m. sausio 1-os dienos didės maksimali galima paskolos suma tiek studijoms, tiek pragyvenimui:
  • Studijų kainai: paskolos dydis per studijų metus – ne daugiau kaip studento už einamuosius metus mokama studijų kaina;
  • 2022-aisiais maksimali paskola gyvenimo išlaidoms kils iki 3200 EUR (266,6 eur / mėn., ne daugiau nei 80 BSI; 2021 m. BSI lygi 40 EUR), lyginant su 2000 EUR (50 BSI) 2021-aisiais (166,6 eur / mėn.);
  • Maksimali vienam gavėjui skirta bendra paskolų suma neįskaitant palūkanų nuo 2022 m. sausio 1 d. kils iki 505 BSI (20 200 EUR, 1 683,3 eur / mėn.), lyginant su 385 BSI (15 400 EUR, 1 283,3 eur / mėn.) 2021-aisiais. Atskirais atvejais studentai gali prašyti, kad ši suma būtų padidinta, nustatoma lengvesnė maksimalios paskolų sumos padidinimo procedūra.
  1. Siekiant išvengti situacijos, kai studentas pasiima kelias paskolas skirtingoms studijoms ir ilgainiui jų negrąžina, buvo apribotas maksimalus galimų paskolų skaičius.

Tačiau esminiai pokyčiai dar neįvyko – nors kol kas tam nebuvo pritarta, paskolų grąžinimas turi būti tiesiogiai susietas su asmens gaunamomis pajamomis. Pokyčiai paskolų sistemoje numatyti ir šių metų LR Vyriausybės programoje – pavyzdžiui, planuojama užtikrinti, kad studijas toliau tęsiančiam asmeniui ar esančiam akademinėse atostogose nereikėtų iš karto grąžinti paskolos.