Preloader

LSS pusmečio veiklos ataskaita: kokių tikslų pasiekta?

Rugpjūčio 27 d. vykusioje neeilinėje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje buvo patvirtintos tarpinės Sąjungos veiklos ir finansų bei Priežiūros komiteto ataskaitos, išrinktas naujas Priežiūros komiteto narys. Juo tapo Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) Alumni Laurynas Samajauskas.

Konferencijos metu LSS prezidentas Vytautas Kučinskas pristatė tarpinę Sąjungos veiklos ataskaitą. Pagal 2021–2025 m. LSS Strategiją veiklos įgyvendinimas apima penkias strategines kryptis: aukštojo mokslo proveržį, institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimą ir procesų optimizavimą, augančią ir tobulėjančią studentų savivaldų bendruomenę, išorinio finansavimo veiklą ir Lietuvos studento pažymėjimo vystymą.

Aukštojo mokslo proveržis

Nuo šių metų kovo iki rugpjūčio mėnesio siekiant aukštojo mokslo proveržio parengtos 2 pozicijos, reaguojant į Mokslo ir studijų įstatymų pakeitimų projektus dėl stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų suvienodinimo. Pozicija dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pateikto įstatymų projekto pakeitimo pristatyta tarpinstituciniame Vyriausybės pasitarime. Remiantis ja, atliktos įstatymo projekto aiškinamojo rašto korekcijos.

Birželio mėnesį ŠMSM atstovai pristatė pirminius siūlymus, kaip galėtų keistis studijų finansavimo modelis. Pateiktos pirminės pastabos. Lietuvos švietimo tarybai pateikti siūlymai, kurie buvo priimti bei įtraukti į studijų prieinamumo didinimo poziciją.

Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų bendruomenė

Kadangi LSS veikla vykdoma pagal įvairias sritis (atstovavimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, komunikacija, projektinė veikla), išsiaiškinti sričių susitikimų poreikiai ir sukurtas sričių susitikimų aprašas, įvyko bendri ir asmeniniai susitikimai su sričių atstovais savivaldose. Taip pat sukurta Marketingo srities grupė.

Rugpjūčio mėnesį startavo LSS Mentorystės programa: sukurtas šios programos formatas, aprašas, įvydyta mentorių ir ugdytinių atranka, vyksta pirmieji susitikimai.

Liepos mėnesį suorganizuoti „Vadovauk“ mokymai, skirti savivaldų vadovams.

Lietuvos studento pažymėjimo vystymas

Vasaros pabaigoje atnaujinta LSP sistema. Nuo šiol užsisakyti vienintelį oficialų dokumentą, įrodantį, kad esi studentas, bus galima daug patogiau tiek naudojantis stacionariais, tiek mobiliaisiais įrenginiais.

Tęstiniai projektai

Dalyvauta Europos studentų sąjungos (ESU) Valdybos susirinkime: pasidalinta patirtimi apie psichinės sveikatos gerinimą Lietuvoje, prisidėta prie galutinių mikrokredencialų pozicijos bei studentų teisių ir garantijų deklaracijos redakcijų rengimo. Kartu su Rumunijos studentų sąjunga ir kitomis suinteresuotomis Sąjungomis pateikta rezoliucija, skirta Europos komisijai dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų skirstymo įtraukiant studentus.

Atlikta esamos užsienio studentų, studijuojančių Lietuvoje, teisinės bazės analizė ir pateikti siūlymai ŠMSM. Šiuo metu laukiama įstatymo projekto parengimo.

Visą tarpinę LSS veiklos ataskaitą rasite čia.