Preloader

Naujienos

Didinamas valstybės finansuojamų medicinos rezidentūros vietų skaičius

Vyriausybė pritarė valstybės finansuojamų medicinos rezidentūros vietų skaičiaus didinimui: bus skiriama 45-iomis vietomis daugiau, nei buvo numatyta anksčiau. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė pasakoja, kad rezultatas buvo pasiektas kartu su kitomis medicinos krypties studentams atstovaujančiomis organizacijomis: „Atsakingoms institucijoms siuntėme kreipimosi raštus ir dalyvavome susitikimuose tiek su Seimo komitetais, tiek su Vyriausybe, kuriuose išsakėme savo argumentus.“ Evelina džiaugiasi, kad daugiau studentų turės galimybę atlikti rezidentūrą Lietuvoje, tačiau tikisi, jog ateityje valstybės finansuojamų rezidentūros vietų apskaičiavimo procesas bus sklandesnis: „Studentai apie valstybės finansuojamas rezidentūros vietas turėtų būti informuojami ne likus dviem savaitėms iki motyvacinių pokalbių pradžios, bet daug anksčiau, kad pasirinkę medicinos studijas žinotų apie rezidentūros galimybes.“ Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Vytautas Kučinskas primena, kad studentų atstovai buvo pašalinti iš Valstybės užsakymo komiteto, kuriame ir yra planuojamas valstybės finansuojamų vietų skaičius ir tik po studentams atstovaujančių organizacijų kreipimosi – į jį sugrąžinti: „Studentai turi būti įtraukiami į tokių Skaityti plačiau

Sąjungos planai 2021 m. II ketvirčiui

Gegužės 5 dieną Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Valdyba patvirtino Sąjungos veiklos planą. Jis sudarytas pagal LSS 2021–2025 m. strategiją, numatant tikslus, kurie bus įgyvendinami dvejų metų laikotarpiu.  Veiklos plane išskirtos penkios strateginės veiklos kryptys: aukštojo mokslo proveržis, institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimas ir procesų optimizavimas, auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų bendruomenė, išorinio finansavimo veikla ir Lietuvos studento pažymėjimo vystymas, numatant atitinkamus uždavinius, įgyvendinimo planą ir siektinus / numatomus rezultatus. Veiklos plane taip pat išskirti tęstiniai ir einamieji projektai.  Kokie darbai numatyti artimiausiu metu (antrąjį šių metų ketvirtį) skaitykite tekste. Veiklų įgyvendinimas prasidės nuo situacijos analizės LSS veiklos plane numatyta siekti reikalavimų suvienodinimo stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, bent vieno alternatyvaus kelio įstoti į aukštąją mokyklą įteisinimo, akademinės skolos reglamentavimo visose aukštosiose mokyklose suvienodinimo, studentų nubyrėjimo valdymo įrankių įgalinimo bei valstybės remiamų paskolų studentams sistemos tobulinimo. Šių tikslų įgyvendinimas prasidės nuo esamos situacijos analizės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Skaityti plačiau

Įvyko 80-tasis Europos studentų sąjungos Valdybos susirinkimas

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) yra ilgametė Europos studentų sąjungos (ESU) narė, kartu su kitomis Europos studentų sąjungomis, priimanti sprendimus tarptautiniu lygmeniu. Gegužės 4-7 dienomis vyko 80-tasis ESU Valdybos susirinkimas, kuriame Lietuvos studentams atstovavo LSS projektų ir tarptautinių ryšių vadovas Paulius Vaitiekus. Susitikimas, anot jo, nors buvo intensyvus, tačiau tikrai turiningas ir naudingas. Labiausiai Paulius apgailestauja, kad dėl COVID-19 pandemijos susitikimas vyko nuotoliniu būdu, tačiau nepaisant to, kartu su dalyviais iš kitų šalių pavyko pasiekti puikių rezultatų. Apie juos skaitykite tekste. Išrinktas prezidiumas, patvirtintas veiklos planas Susirinkimo metu antrai kadencijai išrinktas ESU prezidiumas – prezidentė Martina Darmanin bei viceprezidentai Jakub Grodecki bei Zamzam Ibrahim. Taip pat buvo išrinktas ir naujasis vykdomasis komitetas. Posėdžio metu buvo patvirtintas 2021–2022 metų ESU veiklos planas. „Galiu pasidžiaugti, kad ESU veiklos plane akcentuojamos sritys yra ne mažiau aktualios ir LSS – tai socialinės dimensijos įgyvendinimas, psichologinės pagalbos prieinamumas, naujai patvirtintos studentų teisių deklaracijos įgyvendinimas Europos mastu, Skaityti plačiau

Studijos karantino metu: vertėtų užsiimti aktyvesne fizine veikla

Jau daugiau nei metus gyvename pandemijos sąlygomis, kai studijos, darbas ar kitos veiklos vyksta sėdint priešais kompiuterio ekraną. Aktyvios veiklos stygius lemia ne tik fizinės, tačiau ir psichikos sveikatos problemas.  Lietuvos studentų sąjungos (LSS) 2021 metų pradžioje atliktas tyrimas „Psichologinė studentų būsena ir pagalba“ parodė, kad karantinas pablogino studentų gyvenimo kokybę visais tirtais aspektais – mityba, miego režimas, savijauta studijuojant ir mokantis, fizinis aktyvumas, motyvacija, laisvalaikis. Vienas iš būdų padėti sau – užsiimti aktyvesne fizine veikla. Apie tai savo patarimais dalijasi Lietuvos sporto universiteto Treniravimo sistemų studentas, LSS Akademinių ir socialinių reikalų vadovas Paulius Kučas. „Reikia suprasti, kad žmonės nuo pat senų laikų buvo įpratę judėti (medžioti gyvūnus, rinkti uogas, statyti būstus ir t. t.). Dabar pasaulinis technologijų progresas skatina, o kartais net ir priverčia, didžiąją dienos dalį praleisti sėdint. Toks drastiškas pokytis daro didelę įtaką tiek fizinei, tiek psichikos sveikatai“, – pasakoja P. Kučas. Jis primena, kad fizinis aktyvumas Skaityti plačiau

LSS biuro komandą papildė trys nauji nariai

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Valdybos sprendimu, LSS biuro komandą papildė trys nauji darbuotojai: socialinių ir akademinių reikalų vadovas Paulius Kučas, projektų ir tarptautinių ryšių vadovas Paulius Vaitiekus bei komunikacijos vadovė Gabrielė Šturmaitė.  Naujasis socialinių ir akademinių reikalų vadovas P. Kučas teigia, kad švietimas yra viena svarbiausių sričių valstybėje, todėl džiaugiasi galėdamas prisidėti prie atstovavimo studentams nacionaliniu lygmeniu: „Norisi, kad studijos kiekvienam studentui vyktų kuo sklandžiau, kalbant tiek apie studijų kokybę, tiek apie studentų gyvenimo sąlygas.“  Birželio mėnesį prezidento kadenciją Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybėje baigsiantis P. Kučas džiaugiasi, kad LSS vertinamas bendruomeniškumas, todėl tikisi dar didesnio studentų ir jų savivaldų įsitraukimo siekiant bendrų tikslų: „Diskusijos ir nuomonių įvairovė gali padėti pasiekti dar geresnių rezultatų, ypač, kai visi siekiame vieno – studentų gerovės.“  Darbą pradėjęs projektų ir tarptautinių ryšių vadovas P. Vaitiekus sieks aktyvesnio LSS įsitraukimo į Europos studentų sąjungos veiklą, tarptautinių ryšių plėtros: „Tikiuosi, kad bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais atneš Skaityti plačiau

Studentai nepritaria, kad į auditorijas galėtų grįžti ir nepaskiepyti

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) balandžio 21 d. kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją dėl studentų įtraukimo į vakcinacijos prioritetų sąrašą. Tokį lūkestį studentai grindžia tuo, kad šalyje paskelbtas karantinas apsunkino ne tik studijų proceso organizavimą, bet kartu reikšmingai daliai studentų atėmė galimybę pasiekti studijų programoje numatytus rezultatus. Tuo tarpu tinkamai funkcionuojantį švietimo sektorių, LSS teigimu, turėsime tik užtikrinus visų, o ne pavienių jo grupių vakcinaciją. LSS atlikto tyrimo duomenimis, karantinas sukliudė daugiau nei pusės studentų praktikas, maždaug pusei studentų padidėjo darbo krūvis, o trečdaliui teko keisti baigiamuosius darbus. Maždaug pusė apklaustųjų studentų teigė, kad dėl karantino parengs prastesnį baigiamąjį darbą. Studentų teigimu, studijas vykdant nuotoliniu būdu, taip pat teko susidurti su sunkumais dėl dėstytojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių trūkumo bei prieigos prie studijoms reikalingų įrankių. LSS manymu, dėl minėtų problemų kenčia ne tik studentų, bet ir valstybės interesai, todėl, kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, svarbu sudaryti sąlygas kaip įmanoma greičiau grįžti prie Skaityti plačiau

Išrinkti nauji LSS Valdybos nariai ir pritarta Sąjungos veiklos plano projektui

Šeštadienį vykusiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje buvo pritarta LSS 2021-2023 metų veiklos plano projektui, nustatytas Sąjungos prezidento atlyginimas ir išrinkti keturi nauji LSS Valdybos nariai. Tarybos nariai taip pat diskutavo apie ilgalaikes ir trumpalaikes Sąjungos pozicijas, komunikacijos strategiją, Europos studentų sąjungos konventą ir Šiaurės šalių studentų sąjungų susitikimą. Naujais LSS Valdybos nariais dvejų metų kadencijai išrinkti: Kauno Technologijos universiteto Studentų atstovybės Alumni Samanta Bulovaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Alumni Dominykas Tvaska, LSS Alumni Justina Štrimaitytė; vienerių metų – LSS Alumni Birutė Noreikaitė.  LSS veiklos planas sudarytas pagal Sąjungos patvirtintą strategiją, numatant tikslus, kurie bus įgyvendinami dvejų metų laikotarpiu. Veiklos plane išskirtos penkios strateginės veiklos kryptys: aukštojo mokslo proveržis, institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimas ir procesų organizavimas, auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų bendruomenė, išorinio finansavimo veikla ir Lietuvos studento pažymėjimo vystymas, numatant atitinkamus uždavinius, įgyvendinimo planą ir siektinus / numatomus rezultatus. Veiklos plane taip pat išskirti tęstiniai ir einamieji Skaityti plačiau

Studentai ir aukštosios mokyklos sutarė dėl psichologinės pagalbos prieinamumo didinimo

Po ilgai trukusių diskusijų balandžio mėnesio pradžioje Lietuvos studentams ir aukštosioms mokykloms atstovaujančios organizacijos pasirašė susitarimą „Dėl psichikos sveikatos stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kuriuo sutarė, jog studentų psichikos sveikatai ir jos stiprinimui aukštosiose mokyklose turi būti skiriamas didesnis ir nuolatinis dėmesys bei numatė įgyvendinimo priemones. Šiuo dokumentu norima paskatinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti psichologinių paslaugų ir prevencijos priemonių prieinamumą. Jį pasirašė LSS, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA), Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) bei Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK). Susitarimo pasirašymą inicijavo studentai Susitarimo pasirašymą inicijavo Lietuvos studentų sąjunga (LSS), kai atlikti studentų psichologinės būklės tyrimai atskleidė studentų psichikos sveikatos ir psichologinės pagalbos prieinamumo aukštosiose mokyklose problemas. „Kai LSS prieš kelerius metus atliko pirmąjį tyrimą, 64 proc. apklaustųjų nurodė, jog norėtų, kad psichologinė pagalba būtų prieinama aukštojoje mokykloje, tačiau tuo metu net 15-a aukštųjų nebuvo pajėgios užtikrinti kvalifikuotą psichologo pagalbą, nes nebuvo dirbančių psichologų, o kai kuriuose psichologinio konsultavimo Skaityti plačiau

LSS vadovo V.Kučinsko žinutė studentams: „Nebūkite abejingi ir įsitraukite į problemų sprendimą“

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kovo pradžioje išrinko naują vadovą – juo tapo Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios informatikos magistro studentas Vytautas Kučinskas, jau šešerius metus veikiantis studentiškame judėjime. Su juo kalbamės apie tai, kas pastūmėjo siekti atstovauti studentų interesams nacionaliniu mastu bei kokie pokyčiai laukia organizacijos. – Vytautai, be daugybės kitų veiklų, pirmiausia – esi studentas. Ką tau tai reiškia? – Būti studentu reiškia tobulėjimą. Mano nuomone, svarbiausias aukštojo mokslo tikslas ir yra parengti visapusiškai išsilavinusį žmogų, kuris taip pat būtų ir savo srities specialistas. Žinoma, būti studentu kartu galimybė būti bendruomenės dalimi, bendrauti su žmonėmis, kuriuos jungia panaši mąstysena, įsitraukti į judėjimus, organizacijas. Tuo ir yra žavingas studijų laikotarpis – galimybėmis plėsti savo akiratį. – O kaip pats, būdamas studentu, vertini studijų kokybę Lietuvoje? – Kalbant apie studijų kokybę, manau, kad pirmiausia reikia pradėti žiūrėti nuo savęs – aktyviai įsitraukti į studijų procesą ir gebėti pasiimti visas suteikiamas žinias. Tai Skaityti plačiau

Savivaldų naujienos: dėmesys studentų problemoms, akademiniam sąžiningumui ir naujų prezidentų rinkimai

Vasario ir kovo mėnesiais Lietuvos studentų sąjungos (LSS) narės skyrė daug dėmesio švietimui apie akademinį sąžiningumą, atstovavimui medicinos krypties studentams, pilietiškumo iniciatyvoms ir studentams aktualaus turinio kūrimui. Šiuo laikotarpiu penkiose studentų savivaldose vyko ataskaitinės-rinkiminės konferencijos, kurių metu išrinktos naujos organizacijų vadovės. Studentų savivaldose darbą pradėjo penkios prezidentės  Mykolo Romerio Studentų atstovybės (MRUSA) prezidente išrinkta Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros II kurso studentė, MRUSA prezidiumo narė Lineta Ragažinskaitė. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybės prezidente tapo I kurso Interjero dizaino studentė, SA Socialinių ir akademinių reikalų komiteto narė Goda Kiaunytė. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentės pareigas eis Rytų Azijos šalių kalbų ir kultūrų studentė, buvusi Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva Vengrovskaja. Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) prezidente antrai kadencijai išrinkta Kristė Skaudaitė. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidente išrinkta Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto III kurso laivybos ir uostų inžinerijos studentė Diana Šarkaitė. Naujai išrinktos prezidentės Skaityti plačiau