Preloader

Atstovavimas

Lietuvos studentų sąjunga deleguoja savo atstovus veikti su aukštuoju mokslu susijusiose institucijose, komisijose, darbo grupėse ir kitose struktūrose.

Lietuvos studentų sąjungos atstovai su aukštuoju mokslu susijusiose institucijose:

Institucija Atstovas (2021 m. III ketvirtis)
Lietuvos švietimo taryba (LŠT) Paulius Vaitiekus
LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (ŠMK) Paulius Vaitiekus
Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) Paulius Vaitiekus / Joana Jasilionytė
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) Paulius Vaitiekus / Joana Jasilionytė
Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) taryba Paulius Vaitiekus
Studijų vertinimo komisija prie SKVC Joana Jasilionytė
Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo komisija Paulius Vaitiekus
Studijų krypčių aprašų valdymo grupė Paulius Kučas
Valstybinio studijų fondo Valdyba Paulius Vaitiekus
Valstybinio studijų fondo paskolų komisija Joana Jasilionytė
Tarptautinių studijų komisija Paulius Vaitiekus
Valstybinio studijų fondo prašymų skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo komisija Paulius Vaitiekus
Konkursas „Kitas 100“ Joana Jasilionytė
Kredito įstaigų, teikiančių valstybės remiamas paskolas studentams, atrankos komisija Paulius Vaitiekus
Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas Evelina Alūzaitė