Preloader

Studentai neteks prieigos prie būtinų mokslinių išteklių: LSS kreipėsi į ministeriją

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kovo 23 dieną kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) dėl tolimesnio finansavimo užtikrinimo prieigai prie elektroninių mokslinių duomenų bazių.  Ji studentams būtina studijų proceso metu – palankios sąlygos vykdyti tiriamąją veiklą yra svarbios sėkmingam studijavimui ir studijų baigimui bei prisideda prie didesnės studentų įtraukties į tolimesnę mokslinę veiklą. Dėl šių priežasčių LSS reikalauja kuo greičiau užtikrinti nenutrūkstamą finansavimą prieigai prie elektroninių mokslinių duomenų bazių, nemažinant jų skaičiaus. Su kreipimusi galite susipažinti čia.

Mokslininkams ir studentams būtinų mokslinių duomenų bazių prenumerata buvo finansuojama europinio projekto eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ lėšomis. Projektas pasibaigs šių metų kovo 31 dieną, o tolimesniam prenumeratos finansavimui valstybės biudžete lėšų nebuvo numatyta.

LSS kreipimesi nurodoma, kad prieiga prie mokslinių duomenų bazių yra būtina ne tik mokslininkų bendruomenei, bet ir studentams studijų proceso metu. „Tik realiai užtikrinant tinkamas sąlygas mokslinei veiklai galima tikėtis proveržio visoje aukštojo mokslo sistemoje, – aiškina LSS Prezidentas Vytautas Kučinskas. Anot jo, prieiga prie mokslinių bazių ypatingai aktuali pandemijos kontekste, kai dėl karantino studentai negali lankytis bibliotekose / skaityklose arba yra išvykę į savo gimtuosius miestus ir neturi galimybės pasiimti knygų ar kitų fizinių išteklių iš aukštosios mokyklos bibliotekos.

ŠMSM, reaguodama į akademinės bendruomenės susirūpinimą, numatė finansavimą tik 8 atrinktoms mokslo duomenų bazėms (Clarivate Analytics, Springer Journals, Wiley Online Library, Taylor&Francis SHH Library and S&T Library, EBSCO Publishing, SAGE Journals Online ir JSTOR bei Science Direct). 

Pasak V. Kučinsko, mokslinių duomenų bazių skaičius negali būti mažinamas: „Ministerija iš aukštojo mokslo tikisi kokybinių rezultatų, o sąlygos tam nėra užtikrinamos – mažiau duomenų bazių reiškia mažesnes galimybes studentui savo darbuose remtis naujausiais mokslo tyrimais.

Kreipimesi LSS pabrėžia, kad siekis kurti pasaulinio lygio mokslą yra vienas iš XVIII Vyriausybės programos projektų, kurio viena iš iniciatyvų yra palankiausios sąlygos tyrėjams vykdyti mokslinę veiklą. Prieiga prie aktualių mokslinių duomenų bazių yra viena iš šių sąlygų bei itin svarbi norint vykdyti aukštos kokybės mokslinius tyrimus.