Preloader

Prie LSS tikrųjų narių prisijungė Lietuvos muzikos ir teatro bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijų Studentų atstovybės

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) džiaugiasi, jog kovo 6 d. vykusios ataskaitos teikimo konferencijos metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) Studentų atstovybės (SA) tapo tikrosiomis LSS narėmis.

„LMTA SA nusprendė tapti tikrąja LSS nare, nes norime būti aktyvūs, pilietiški, o LSS sprendžiamos problemos išties aktualios visai studentų bendruomenei. Svarbiausia, didelėje studentų sąjungoje norime atstovauti meno krypties studentams, kelti specifinius klausimus, į kuriuos LSS jau įrodė atsižvelgianti. Visas Lietuvos kultūros sektorius siekia tapti vienu iš valstybės prioritetų ir LMTA SA prisijungimas prie LSS yra mažas žingsnis šio siekio link!“ – teigia LMTA SA prezidentė Iveta.

Tuo tarpu LKA SA atstovas Jurgis sako, kad „LSS – tai bendruomenė, kurios nariu būdamas gali ne tik dalintis patirtimi, bet ir sulaukti pagalbos, mokytis ir tobulėti! O svarbiausia – gali atstovauti studentams strateginiame lygmenyje.“