Preloader

LSS vadovaus Vytautas Kučinskas

Šeštadienį, kovo 6 d., vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje išrinktas naujas LSS prezidentas. Organizacijos vairą studentijos atstovai patikėjo dabartiniam LSS Valdybos nariui Vytautui Kučinskui, kuris pakeis 4 metus vadovavusį Eigirdą Sarkaną.

Naujasis LSS vadovas vystyti organizacijos veiklą ketina trimis kryptimis – aukštojo mokslo pažangos / proveržio, studentų padėties gerinimo bei organizacijos stiprinimo. 

Vytautas Kučinskas šiuo metu yra taikomosios informatikos magistro studentas Vytauto Didžiojo universitete. Rinkimuose jį palaikė 76 delegatai.

Anot Vytauto Kučinsko, „Vienas iš LSS pamatinių siekių privalo būti studentų gerovės užtikrinimas – šalyje reikia kurti tokį studijų ir jos aplinkos modelį, kur studentai gebėtų studijuoti nepaisant socioekonominės padėties, individualių poreikių, jaustųsi saugiai ir užtikrintai žinodami, jog visada gali gauti psichologinę ir / ar finansinę pagalbą, nebūtų priversti dirbti tam, kad išgyventų studijų metu. Studijų laikotarpiu studentai neturi susidurti su diskriminacijos apraiškomis.“

Naujojo prezidento komandą sudaro prezidentas, du viceprezidentai – Paulius Vaitiekus bei Paulius Kučas, socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė, biuro vadovas Romas Kupčiūnas. Už komunikaciją atsakingos bus Gabrielė Šturmaitė ir Vaiva Sadauskė, o organizacijos stiprinimą – Augustas Baltrėnas. Lietuvos studento pažymėjimo klausimais ir toliau rūpinsis Deividas Gudiškis bei Roberta Rekašiūtė.

Konferencijos metu taip pat išrinkti Priežiūros komiteto nariai – Vaidas Šimkūnaitis, Kotryna Kanapkaitė, Miglė Dudėnaitė, Lina Stumbrytė, Daniel Mačichin bei patvirtinta nauja LSS veiklos strategija 2021-2025 m.

Lietuvos studentų sąjunga yra nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, jungianti 29 Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas.

Vytautas Kučinskas  yra 17 – asis 1991 metais įkurtos organizacijos prezidentas.