Preloader

Europos aukštojo mokslo erdvės konferencija: dalyvavo ir studentų atstovai

Gegužės pabaigoje Albanijoje vyko Europos aukštojo mokslo erdvės konferencija, kurios metu buvo diskutuojama apie pagrindinius Europos aukštojo mokslo prioritetus. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Vaitiekus.

Aukštojo mokslo prioritetai Europoje

Susitikimo tikslas – patvirtinti Europos aukštojo mokslo prioritetus. Konferencijos metu buvo aptarinėjamas Tiranos komunikato turinys, kadangi šis dokumentas buvo rengiamas pastaruosius metus. 

Tiranos komunikatas yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, skirtas Europos aukštojo mokslo atstovams, kuriame atsispindi pagrindiniai aukštojo mokslo prioritetai ateičiai. Kiekvienos šalies atsakomybė yra jį įgyvendinti nacionaliniu mastu. Konferencijoje priimti nuostatai, kurių rekomendacijos ir gairės palaipsniui turės atsidurti nacionalinėje teisėje.

Naujai patvirtintame komunikate aprašyti tokie prioritetai kaip, trijų ciklų studijų sistema (bakalauras, magistras ir doktorantūra), Lisabonos konvencijos įveiklinimas, tai yra kvalifikacijų pripažinimas visoje Europoje, kokybės užtikrinimo elementų integracija į aukštąjį mokslą. 

LSS prezidentas P. Vaitiekus džiaugiasi, kad į komunikatą įtraukta ir studentija: „Akcentuojamas studijų prieinamumas visoje Europoje, tai atsispindi ir komunikato pagrindinėje žinutėje – „Prieinamas ir tarpusavyje susietas aukštasis mokslas iki 2030 metų “. Visgi turbūt viena svarbiausių nuostatų studentų atstovams yra ta, jog studentai turi būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesus“.

Diskusijų metu buvo pasiektas sprendimas ir Tiranos komunikatas buvo patvirtintas visų šalių vienbalsiai.

Studentų atstovų vaidmuo konferencijoje

Konferencijoje dalyvavo daugelio Europos šalių studentų atstovai. Pasak P. Vaitiekaus, studentai yra neatsiejama Europos aukštojo mokslo erdvės konferencijos dalis. 

„Studentų atstovų dalyvavimas yra lygiavertis su kitų švietimo atstovų įsitraukimu, kadangi mes dalyvaujame tiek dokumentų rengimo procese, tiek darbo grupėse. Mūsų pagrindinė atsakomybė yra pateikti pagrindinės tikslinės grupės – studentijos nuomonę, aukštojo klausimais“, – teigia LSS vadovas P. Vaitiekus.

Lietuvos delegaciją sudarė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras, patarėjas Jurgis Vasiliauskas, atstovė iš Lietuvos Universitetų Rektorių konferencijos,  Mykolo Romerio universiteto Vice rektorė Regina Valutytė, atstovė Lietuvos Kolegijų Direktorių konferencijos SMK Aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Palubinskienė ir studentų atstovas, LSS prezidentas Paulius Vaitiekus.