Preloader

Gydimo įstaigos studentams nebeišduoda medicininių pažymų

Lietuvos Respublikos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019-09-01 gydymo įstaigos studentams nebeišduoda medicininių pažymų, kuriose būdavo įrašomas ligos periodas bei pažyma pateisindavo studento neatvykimas į aukštąją mokyklą ar ugdymo įstaigą.

Kiekviena aukštoji mokykla privalėjo parengti tvarkas, kurios nustatytų, kaip nuo šių metų rugsėjo 1 d. bus pateisinamas neatvykimas į ugdymo įstaigą dėl sveikatos problemų. Taip pat, aukštoji mokykla įsipareigojo su nauja tvarka supažindinti ir studentus. Tad nuo šiol aukštoji mokykla neturi teisės iš studento reikalauti pažymos, nes tai pažeidžia bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas, kurios reglamentuoja duomenų, susijusių su asmens sveikata, rinkimą ir teikimą ir jei tai pažeidžiama, aukštajai mokyklai turi būti taikomos administracinės baudos.

Tačiau, studentui pageidaujant, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai prašant gauti pažymą, kuri patvirtintų akademinių atostogų būtinybę (dėl neštumo ar ligos), studentui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti asmens sveikatos priežiūros patvirtintas paciento medicininės dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymu.