Preloader

Seimas pritarė visuotiniam šaukimui iš karto po mokyklos

Birželio 13 dieną vykusio LR Seimo posėdžio metu buvo pritarta Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pasiūlytiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams dėl privalomosios pradinės karo tarnybos. Naujame įstatyme pažymima, jog karo tarnybą turės atlikti jaunuoliai iš karto po mokyklos. 

LSS palaiko visuotinį šaukimą

Sąjunga nuo pat diskusijų apie Karo įstatymo pokyčius pradžios palaikė visuotinio šaukimo idėją, kai šaukimas būtų vykdomas iš karto po mokyklos. Visgi, laikomasi pozicijos, kad studentai turėtų būti nešaukiami studijų metu.

Seime pritarta, kad studentai neturėtų būti šaukiami studijų metu. Todėl jaunuoliai bus kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą iš karto po mokyklos baigimo nuo 18 metų iki jiems sukaks 22 metai.

Nors Seimo posėdžio metu buvo patvirtinta, kad studentams studijų metu nebus privaloma atlikti karo tarnybos, tačiau lieka du būdai, kaip studentai galės derinti karo tarnybą ir studijas, jei privalomojo šaukimo sąrašuose atsidurs iki jiems įstojant į aukštąją mokyklą:

  • Įstojus į aukštąją mokyklą derinti studijas ir jaunųjų karininkų vadų mokymus (JKVM) ar Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP).
  • Pasiimti akademines atostogas, skirtas atlikti karo prievolę (šis įstatymas turėtų greitu metu būti priimtas), tam, kad galėtų atlikti pilną 9 mėnesių karo tarnybos kursą.

„Norisi pasidžiaugti, jog galutiniame projekte buvo atsižvelgta į studentijos lūkesčius. Nuo pat pradžių pasisakėme, jog šaukimas turi būti vykdomas iš karto pabaigus mokyklą, o studijos turi būti nepertraukiamos. Šiandien Seimo pritartame projekte tai ir atsispindi. Žinoma, norėtųsi, kad projektas taip pat aiškiau atspindėtų kriterijus, kurie leistų jaunuoliams aiškiau žinoti atidėjimo sąlygas. Šiandien turime sąlygas, kai KAM sudaryta komisija pati sprendžia, kada jaunuoliams atidėti tarnybą, tačiau turėtų būti įvesti bendri kriterijai, kuriais vadovaujantis tai ir būtų daroma“, – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Vaitiekus.

Daugiau aiškumo

Dar būnant mokykloje jaunuoliai žinos, kad baigus 12 klasių, jie turės atlikti pareigą tėvynei. Septyniolikmečiai jaunuoliai bus kviečiami pasitikrinti sveikatos, kad pabaigus mokyklą, rudenį jau galėtų atlikti privalomąją karo tarnybą.

Sąjunga tiki, kad šis sprendimas leidžia paprasčiau planuoti savo ateities planus ir atneša daugiau aiškumo abiturientams ir studentams. Tokie pavyzdžiai matomi ir užsienio šalyse.

Lankstesnės sąlygos

Tie jaunuoliai, kurie yra baigę aukštąsias mokyklas ir yra įgiję specialybes, kurių kariuomenėje trūksta arba kurių kariuomenė nerengia (pvz. aviacijos, avionikos specialistai, inžinieriai, medikai), gali būtikviečiami atlikti tarnybą 3 mėnesiams. Per šį laikotarpį įgis reikiamą bazinį karinį parengimą.

Studentai, pabaigę vieną studijų pakopą ir norintys studijuoti aukštesnėje studijų pakopoje (pavyzdžiui, iš bakalauro studijų stoti į magistro), turės 9 mėnesių langą perstoti. Per šį laikotarpį studentas turi nuspręsti, ar tęs savo akademinį kelią, ar eis atlikti privalomąją karo tarnybą. Visgi, pasirinkus studijuoti, studijų metu jaunuoliai nebus šaukiami (nepriklausomai nuo studijų pakopos). 

Numatytos ir išimtys:

  • Karo prievolininkai, kuriems tarnyba atidėta individualia tvarka, į ją, pasibaigus numatytoms aplinkybėms, bus šaukiami iki tol, kol jiems sukas 23 metai.
  • Raštu pareiškę norą – nuo 18 metų iki kol sukanka 39 metai,
  • Tie, kurie gavo šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą, bet neatvyko jos atlikti, taip pat karo prievolininkai, įgiję Lietuvoje trūkstamas profesijas, bus šaukiami kol sukaks 31 metai.