Preloader

Mėnuo: 2024 birželio

LSS Valdyba ieško dviejų narių

Liepos 21 dieną vyksiančiame Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdyje bus renkami 2 nauji Valdybos nariai dvejų metų kadencijai. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai. Kandidatas į Valdybos nario pareigas iki liepos 12 d. 23:59 val. el. paštu pk@lss.lt (laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“) turi pateikti šiuos dokumentus: ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas; gyvenimo aprašymą; motyvacinį laišką. Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar LSS darbuotoju.

Tradiciniai „Veik“ mokymai: komandiškumo jausmo ir ryšio kūrimas

Birželio 15–16 dienomis vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) „Veik“ mokymai, skirti studentų savivaldų sričių koordinatoriams. Jų metu studentų atstovai kėlė savo kompetencijas socialinių ir akademinių reikalų, ryšių su visuomene, projektų rašymo ir žmogiškųjų išteklių srityse. Ugdoma nauja koordinatorių karta Kaip ir kiekvienais metais, sričių koordinatoriai susirenka į „Veik“ mokymus, kurių metu turi galimybę susipažinti su naujais lektoriais, išgirsti aktualios informacijos ir išmokti reikalingų dalykų. LSS komunikacijos specialistė Gabrielė Jarošiūnaitė džiaugiasi, kad mokymuose sutiko ir studentų savivaldų pirmamečius: „Labai smagu buvo sutikti pirmamečius studentų atstovus „Veik“ mokymuose. Rodos, ką tik susipažinome „Startuok“ mokymuose, o šie jau sėdi koordinatoriaus kėdėje. Tos šviečiančios noru išmokti ir sužinoti akys man yra didžiausia motyvacija vykti į mokymus“. Studentų atstovai turėjo įvairias paskaitas. Galėjo tobulėti ne tik atstovavimo, komunikacijos, žmogiškųjų išteklių valdymo ar projektų rašymo srityse, bet ir komandiškumo, lyderystės ir bendruomeniškumo srityse.  Tai kam reikalingi tie mokymai?  LSS Ugdymo koordinatorė Kotryna Rajeckaitė teigia, kad mokymai Skaityti plačiau

Seimas pritarė visuotiniam šaukimui iš karto po mokyklos

Birželio 13 dieną vykusio LR Seimo posėdžio metu buvo pritarta Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pasiūlytiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams dėl privalomosios pradinės karo tarnybos. Naujame įstatyme pažymima, jog karo tarnybą turės atlikti jaunuoliai iš karto po mokyklos.  LSS palaiko visuotinį šaukimą Sąjunga nuo pat diskusijų apie Karo įstatymo pokyčius pradžios palaikė visuotinio šaukimo idėją, kai šaukimas būtų vykdomas iš karto po mokyklos. Visgi, laikomasi pozicijos, kad studentai turėtų būti nešaukiami studijų metu. Seime pritarta, kad studentai neturėtų būti šaukiami studijų metu. Todėl jaunuoliai bus kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą iš karto po mokyklos baigimo nuo 18 metų iki jiems sukaks 22 metai. Nors Seimo posėdžio metu buvo patvirtinta, kad studentams studijų metu nebus privaloma atlikti karo tarnybos, tačiau lieka du būdai, kaip studentai galės derinti karo tarnybą ir studijas, jei privalomojo šaukimo sąrašuose atsidurs iki jiems įstojant į aukštąją mokyklą: Įstojus į aukštąją mokyklą derinti studijas ir jaunųjų karininkų Skaityti plačiau

Europos aukštojo mokslo erdvės konferencija: dalyvavo ir studentų atstovai

Gegužės pabaigoje Albanijoje vyko Europos aukštojo mokslo erdvės konferencija, kurios metu buvo diskutuojama apie pagrindinius Europos aukštojo mokslo prioritetus. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Vaitiekus. Aukštojo mokslo prioritetai Europoje Susitikimo tikslas – patvirtinti Europos aukštojo mokslo prioritetus. Konferencijos metu buvo aptarinėjamas Tiranos komunikato turinys, kadangi šis dokumentas buvo rengiamas pastaruosius metus.  Tiranos komunikatas yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, skirtas Europos aukštojo mokslo atstovams, kuriame atsispindi pagrindiniai aukštojo mokslo prioritetai ateičiai. Kiekvienos šalies atsakomybė yra jį įgyvendinti nacionaliniu mastu. Konferencijoje priimti nuostatai, kurių rekomendacijos ir gairės palaipsniui turės atsidurti nacionalinėje teisėje. Naujai patvirtintame komunikate aprašyti tokie prioritetai kaip, trijų ciklų studijų sistema (bakalauras, magistras ir doktorantūra), Lisabonos konvencijos įveiklinimas, tai yra kvalifikacijų pripažinimas visoje Europoje, kokybės užtikrinimo elementų integracija į aukštąjį mokslą.  LSS prezidentas P. Vaitiekus džiaugiasi, kad į komunikatą įtraukta ir studentija: „Akcentuojamas studijų prieinamumas visoje Europoje, tai atsispindi ir komunikato pagrindinėje žinutėje – „Prieinamas ir tarpusavyje Skaityti plačiau

Susitikimas su Ukrainos prezidento V. Zelenskio biuru: „Siekiame taikos teisingomis sąlygomis“

Gegužės 31 dieną vyko nuotolinis susitikimas su Ukrainos prezidento biuru, kuriame dalyvavo įvairių šalių studentų atstovai, o tarp jų ir Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Paulius Vaitiekus. Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti Volodymyro Zelenskio taikos formulę, atsakyti į jaunimui kylančius klausimus bei aptarti jaunimo vaidmenį artėjančio „Peace Summit“ kontekste. Artėja „Peace Summit“: koks tikslas? Vienas iš pagrindinių klausimų susitikimo metu buvo apie birželio 15–16 dienomis Šveicarijoje vyksiantį „Peace Summit“. Pagrindinis tikslas priartinti Ukrainą prie dar 2022 metų lapkritį Prezidento Zelenskio paskelbtų 10 taikos punktų. Ten minima, kokiomis sąlygomis reikia veikti, kad būtų pasiekta taika ir atstatytas Ukrainos teritorijos vientisumas. Taip pat siekiama sukurti veiksmų plano, kuris padėtų įgyvendinti taikos punktus. Pasak LSS prezidento P. Vaitiekaus, susitikimo metu buvo akcentuojamas šalių solidarumas: „Pabrėžiama, kad kuo daugiau šalių turi dalyvauti susitikime, taip siekiant tarptautinės bendruomenės pagalbos bei pripažinimo ir taikos teisingomis sąlygomis“. Kokios yra teisingos taikos sąlygos? Ukrainiečiai akcentuoja, kad teisingos sąlygos Skaityti plačiau

Lietuvos studentų sąjunga siekia tvaresnio organizacijos vystymo

2024 metų pradžioje Lietuvos studentų sąjunga (LSS) subūrė darbo grupę, kurios tema yra tvarumas. Grupės iniciatorė LSS viceprezidentė Ieva Vengrovskaja teigia, kad idėja suburti tvarumu besidominčius žmones kilo 2023 metų Asamblėjoje. Būtent ten ir buvo padėti pirmieji tvarumo žingsniai Sąjungoje.