Preloader

Vyriausybei pateikti reikalavimai dėl studentų apgyvendinimo sąlygų gerinimo

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), Vilniaus universiteto Studentų atstovybė bei Lietuvos universitetų rektorių ir kolegijų direktorių konferencijos Vyriausybei bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai išsiuntė kreipimąsi dėl lėšų skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučių infrastruktūros gerinimui. Raginama skirti papildomų lėšų aukštųjų mokyklų bendrabučių plėtrai, renovacijai ir modernizavimui bei paramai studentams.

Kompensacija būsto nuomos kainai

Kaip rašoma pranešime, šiuo metu apie 400 pirmakursių, kurie kreipėsi dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje, gavo neigiamą atsakymą dėl vietų trūkumo. Įprastai, kaip alternatyvą jie rinkdavosi nuomojamą būstą, tačiau dėl išaugusių kainų ši galimybė sunkiai prieinama.

„Siūlome išplėsti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją studentams, dengiančią dalį nuomos kainos ne tik privačiame sektoriuje. Tai galėtų būti tiek naujo paramos mechanizmo diegimas, išnaudojant Valstybinio studijų fondo infrastruktūrą, tiek papildomų lėšų skyrimas esamoms priemonėms. Svarbiausia, kad sprendimai būtų greiti ir dėl gyvenamosios vietos trūkumo studentai šiais mokslo metais neprarastų galimybės studijuoti“, – teigia LSS prezidentas Vytautas Kučinskas.

Papildomos lėšos bendrabučių renovacijai ir statybai

Studentų ir aukštųjų mokyklų atstovai siūlo tobulinti Viešųjų investicijų plėtros agentūros administruojamą priemonę „Paskolos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūrai“ skiriant jai bent papildomų 50 mln eurų.

Kreipimesi nurodoma, kad dabartinę priemonę reikėtų tobulinti remiantis gerąja Skandinavijos šalių patirtimi bei tokio tipo projektams skirti valstybinę subsidiją, kuri siektų bent 50 proc. projekto vertės. Tai leistų paskatinti spartesnį skolinimąsi aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai. Atkreipiamas dėmesys, kad šiuo metu įgyvendinamose įvairiose priemonėse, kurios yra skirtos net ir verslo subjektams, valstybinės subsidijos dydis yra didesnis.

Kokybiškų gyvenimo sąlygų užtikrinimas

„Mums svarbu, kad studentai ne tik gautų vietą bendrabutyje, bet ir kad ji atitiktų higienos normas. Esame parengę bendrabučių kokybės standarto kūrimo gaires, kuriose numatyta, kokios sąlygos turi būti sudarytos studentui, gyvenančiam bendrabutyje“, – sako LSS prezidentas.

Kreipimesi taip pat raginama iki 2030 m. užtikrinti tęstinį finansavimą bendrabučių infrastruktūros plėtros projektams, sudarant galimybes aukštosioms mokykloms atliepti Bendrabučių kokybės standarto kūrimo gairėse nurodytus reikalavimus.