Preloader

„Veik“ mokymai: sričių koordinatoriai gilino savo žinias

Birželio 17–18 dienomis Zarasų rajone vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuoti mokymai „Veik“. Mokymai skirti aukštųjų mokyklų studentų savivaldų sričių koordinatoriams. Mokymų tikslas – padėti koordinatoriams įgyti daugiau žinių apie savo sritį, skatinti juos bendradarbiauti ir aktyviai įsitraukti į LSS veiklą.

Užmegzti svarbūs ryšiai tarp studentų savivaldų koordinatorių

Mokymuose dalyvavo įvairių sričių koordinatoriai, kurių laikotarpis einant koordinatoriaus pareigas taip pat skirtingas. Todėl mokymų dalyviai galėjo semtis žinių ne tik iš lektorių, bet ir vienas iš kito.

Lietuvos sporto universiteto Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė Oresta Arbašauskaitė LSS organizuojamuose mokymuose dalyvavo pirmą kartą. „Mokymų turinys bei kitos veiklos buvo naudingos ir kaip srities koordinatorei, ir kaip bendruomenės narei. Visgi labiausiai įsiminė pažintys su kitų savivaldų koordinatoriais, mokymų metu užmegzti ryšiai ir pokalbiai leido suprasti, kad ne aš viena susiduriu su problemomis koordinuojant veiklą, o mokymų metu atsirado žmonių, kurie žino, kaip tau padėti ir, ką patarti,“ – pasakoja Oresta.

Mokymų metu vyko komandos stiprinimo užduotys, kuriose dalyviai buvo skatinami susipažinti, pasidalinti savo patirtimi, papasakoti apie sunkumus, problemas.

Sukurta jauki atmosfera mokytis ir bendrauti

Mokymai buvo suskirstyti į dalis su savo sritimi ir bendras, skirtas visiems mokymų dalyviams. Srities dalyje koordinatoriai gilino savo kompetencijas marketingo, žmogiškųjų išteklių, ryšių su visuomene, projektų, socialinių ir akademinių reikalų temomis. Bendros dalies metu koordinatoriai dalyvavo diskusijoje, žaidė komandinius žaidimus, rašė laiškus.

LSS Ugdymo koordinatorė Kotryna Rajeckaitė džiaugiasi, kad dalyviai noriai įsitraukė į veiklas: „LSS mokymus organizavau pirmą kartą, todėl džiaugiuosi pastebėjusi koordinatorių akyse didelį norą bendrauti, dalintis patirtimi, padėti vienas kitam, mokyti ir mokytis. Šie mokymai buvo skirti ne tik sričių koordinatoriams gilintis į aktualias temas ir kelti savo kompetencijas, bet ir burti LSS bendruomenę.“

„Veik“ mokymuose dalyvavo studentų atstovai iš 12 savivaldų. Šie mokymai yra kompetencijų kėlimo ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ dalis.