Valstybinis studijų fondas laukia paraiškų socialinėms stipendijoms gauti

Lapkričio 1- 10 dienomis Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) – papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti.

Spalio 24 d. Fondo valdyba 2 258 šalies aukštųjų mokyklų studentams skyrė socialines stipendijas 2018 metų rudens semestrą. Daugiausia šių stipendijų – 1 241 – suteikta atitikusiems Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4-to punkto 4.1 kriterijų, t. y., gaunantiems socialinę pašalpą (vieni gyvenantys ar savo šeimos sudėtyje). Jų stipendijoms reikalinga suma viršija 813 tūkstančių eurų. 524 studentų, atitikusių Aprašo 4.2 kriterijų (nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis), socialinėms stipendijoms skirta suma sudaro apie 343 tūkstančius eurų.

493 studentai atitiko Aprašo 4.3 kriterijų (netekę abiejų tėvų arba iki pilnametystės globoti, ne vyresni 25 metų). Jų socialinėms stipendijoms mokėti reikalinga suma siekia apie 324 tūkstančius eurų.

Iš viso socialinėms stipendijoms mokėti 2018 m. rudens semestrą skirta net apie pusantro milijono eurų.

Studentai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių šių mokslo metų rudens semestrą nepildė prašymų socialinei stipendijai gauti arba jiems ši stipendija neskirta, kviečiami pretenduoti į ją papildomo paraiškų priėmimo metu –  nuo lapkričio 1 iki 10 d.

Elektroninius prašymus socialinei stipendijai gauti pildykite Fondo informacinėje sistemoje „Parama“

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER