Valstybinis studijų fondas kviečia teikti prašymus socialinei stipendijai

Kovo 12-20 dienomis Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia papildomą prašymų priėmimo laikotarpį socialinei stipendijai 2018 m. pavasario semestrą gauti.

Vasario 20 d. baigėsi pagrindinio teikimo prašymų registracija socialinei stipendijai 2018 m. pavasario semestrą gauti. Iš viso gauta 2 949 studentų prašymai.Tačiau tinkamai užpildė ir Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4 punkto nustatytus kriterijus atitiko tik 2516 aukštųjų mokyklų studentai. Socialinės stipendijos pasieks 1597 studentus, atitinkančius 4.1 kriterijų, t. y.,  gaunančius socialinę pašalpą. Socialinė stipendija paskirta 477 studentams, turintiems negalią, atitinkantiems 4.2 punkto kriterijų. Taip pat šios stipendijos suteiktos 442 šalies aukštųjų mokyklų studentams, netekusiems tėvų ar iki pilnametystės globotiems, registravusiems prašymus pagal 4.3 kriterijų.

Socialinėms stipendijoms 2018 m. pavasario semestrą mokėti skirta 1 876 706 eurų.

Studentus, atitinkančius išvardintus kriterijus socialinei stipendijai gauti, ir dėl tam tikrų priežasčių nesuspėjusiems užpildyti prašymų pagrindinio teikimo pavasario semestrą metu, kviečiame nenusiminti, ir suspėti juos užpildyti elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo IS „Parama“  kovo 12-20 dienomis.

 

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER