Preloader

Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Nuo Rugsėjo 1-osios Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priima paraiškas tikslinėms išmokoms 2018 m. rudens semestre gauti.

Paskutiniojo papildomo pavasario semestro prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti rugpjūtį rezultatas – 3 studentams paskirtos tikslinės išmokos. Jiems išmokėtų tikslinių išmokų už likusį pavasario semestro laikotarpį aukštojoje mokykloje suma – 456 eurai.

Iš viso 2018 metų pavasario semestrą tikslinės išmokos skirtos 526 studentams, turintiems negalią. O jiems skirtų tikslinių išmokų suma – 473.176 eurai.

Naujaisiais mokslo metais Fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kviečia teikti paraiškas tikslinei išmokai rudens semestrą gauti. Pretenduojantieji į šią išmoką elektroniniu būdu teikia paraišką Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“.

Prie sistemos jungiamasi per elektroninės valdžios vartus, naudojantis studento turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildant formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. rudens semestras_rugsėjis“.

Studentų paraiškos tikslinei išmokai gauti priimamos nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.