Preloader

Valdybos komandą papildė KTU SA Alumni Samanta Bulovaitė

Liepos 5 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos posėdis, kurio metu vienerių metų kadencijai išrinkta naujoji LSS Valdybos narė Samanta Bulovaitė.

Samanta Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybėje (KTU SA) bei Lietuvos studentų sąjungoje aktyviai veikia jau trečius metus – KTU SA centriniame biure mergina dvejus metus ėjo kokybės valdymo komiteto koordinatorės pareigas.

„Visada sakiau, kad reikia imti iš organizacijų viską, ką jos duoda, bet ateina laikas, kada kitiems turi grąžinti tai, ką išmokai ir dar su kaupu, todėl tam jaučiu atsakomybę. Savo veikloje tikrai ne vieną kartą prisidėjau ir dar vis prisidedu prie Lietuvos studentų sąjungos vykdomų projektų, darbo grupių bei vykstančių mokymų.

Žinau su pareigomis ateinančias atsakomybes, bet niekada jų nebijojau ir iki šiol nebijau. Todėl tikiu, kad su savo sukaupta patirtimi, įgytomis kompetencijomis bei užsidegimu veiklai galiu užimti Lietuvos studentų sąjungos Valdybos nario pareigas, bei padėti organizacijai augti ir tobulėti,“ – teigia Samanta.

Šiuo metu Valdybą sudaro dvejų metų kadencijai išrinkti LSS Alumni Aurelijus Gutas, Danielė Bučinskaitė ir Vytautas Kučinskas bei vienerių metų kadencijai išrinkti Matas Povilauskas ir Lukas Kijauskas. Pagal pareigas į Valdybos sudėtį įeina ir LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas

Valdyba yra kolegialus LSS valdymo organas, kuris rengia ir, įvertinus Tarybos išvadą dėl LSS veiklos strategijos projekto, teikia Konferencijai tvirtinti LSS veiklos strategiją, pagal LSS veiklos strategiją tvirtina LSS veiklos planą, svarsto ir tvirtina LSS biudžeto projektą, pagal kompetenciją priima sprendimus dėl LSS pozicijų ir kitų strateginių LSS veiklos klausimų.