Preloader

Ukrainos studentų asociacija nurodė, kokia parama reikalinga šalies studentams

Ukrainos studentų asociacija (UAS) kreipėsi į Europos studentų sąjungą, kurios narė yra ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS), nurodydama veiksmus, kuriais galima padėti Ukrainos studentams.

Kreipimesi nurodoma, kad Ukrainos studentams reikalinga informacinė, humanitarinė, socialinė ir akademinė pagalba.

UAS prašo organizuoti humanitarinę pagalbą savo šalyse, bendradarbiaujant su „Raudonojo kryžiaus“ organizacija, palaikyti ir dalintis pozicijomis ir iniciatyvomis.

UAS taip pat skatina kreiptis į atsakingas institucijas dėl studentų vizų suteikimo arba pratęsimo, stipendijų įsteigimo, karo pabėgėlių apgyvendinimo, studentų iš Ukrainos atvykimo koordinavimo, finansinės paramos studentus priimančioms ir remiančioms aukštosioms mokykloms.

UAS nurodo, kad prie pagalbos Ukrainos studentams galima prisidėti bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis: greitai organizuojant vietas, kuriose būtų apgyvendinti Ukrainos studentai ir akademikai, įsteigiant specialias stipendijas ir dėstytojų bei mokslininkų darbo vietas.

Dalies kreipimesi nurodytų priemonių įgyvendinimą Lietuvos valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir aukštosios mokyklos jau yra pradėjusios. LSS sieks, kad būtų imtąsi visų reikalingų veiksmų teikiant pagalbą Ukrainos akademinei bendruomenei.